สิ่งสำคัญใน Essay: ใจความหลัก, ประเภท, และ ผู้อ่าน

สิ่งสำคัญใน-Essay 1

บทความ “สิ่งสำคัญใน Essay: ใจความหลัก, ประเภท, และ ผู้อ่าน” โดย HW Writers:
ในบทความนี้ ผมจะแนะนำเกี่ยวกับ 3 สิ่งสำคัญใน Essay ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าทำไมเวลาที่คุณกำลังรู้สึกหลงใหลในอะไรบางอย่าง และต้องการแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น คุณจึงควรเขียน Essay หรือ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่กำลังเป็นที่นิยม และต้องการโน้มน้าวให้คนอื่นไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับคุณ คุณก็ควรเขียน Essay หรือ (พบบ่อยเลย) ถ้าคุณต้องเขียนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเพราะทางมหาวิทยาลัยที่คุณกำลังเรียนอยู่สั่งทำคุณเขียน คุณก็ควรเขียนในรูปแบบ Essay ครับ

คำว่า “Essay” เป็นศัพท์กว้างๆ หมายถึงการเขียนที่เน้นย้ำจุดยืนหรือความคิดเห็นของผู้เขียนในหัวข้อต่างใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นหัวข้อด้านวิชาการครับ เอาจริงๆ มีพันวิธีในการเขียน Essay และหัวข้อก็มีเป็นล้านหัวข้อให้เลือกเขียน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะพบได้บ่อย คือ การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพนั้น (ประมาณว่า เขียนแล้วได้คะแนนเยอะๆ หรือ ผู้อ่านเข้าใจ และ คล้อยตาม) มักจะเป็นไปตาม วิธีการเขียน Essay หนึ่งเดียวเท่านั้น — ซึ่งวิธีการนี้จะถูกพูดถึงในบทความนี้ครับ

ต่อไปนี้ผมจะอธิบาย วิธีการเขียน Essay ในลักษณะนั้นนะครับ โดยผมจะอธิบายด้วยว่าคุณจะนำไปใช้กับการเขียน Essay ของตนเองได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็น Essay ประเภทใดก็ตาม แต่ก่อนอื่น เราจะมาเริ่มกันที่ “นิวเคลียส” ของ Essay กันก่อนนะครับ สิ่งนี้คือ “หัวข้อ” ครับ ซึ่งอาจจะถูกกำหนดโดยอาจารย์ หรือคุณกำหนดเองก็ตาม เมื่อได้ทราบหัวข้อแล้ว มี 3 สิ่งที่ต้องพิจารณาก่อนเขียน Essay ในหัวข้อนั้น ประกอบด้วย:

– ใจความหลัก (Thesis)
– ประเภทของ Essay
– ผู้อ่าน

ใน 3 สิ่งที่ต้องพิจารณานี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ใจความหลัก (Thesis) ครับ

3 สิ่งสำคัญใน Essay

(1) ใจความหลัก (Thesis)

ใจความหลัก (Thesis) คือ “ปม” ของสิ่งที่ Essay ทั้งฉบับที่คุณกำลังจะพูดถึง ใจความหลักมักจะถูกห่อหุ้มไว้ในประโยคใจความหลัก (Thesis Statement) เป็นจุดศูนย์กลางของสิ่งที่คุณกำลังพยายามเขียน ขอยกตัวอย่างนะครับ ใจความหลักของ Essay ของ Bertrand Russell ในหัวข้อ “In Praise of Idleness” 🔗 (การสรรเสริญความเกียจคร้าน) คือ “คนโฟกัสงานมากเกินไปและไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์” ซึ่ง Thesis Statement ของ Thesis นี้ อาจจะเขียนว่า “แม้งานจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีเงินเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่คนกลับโฟกัสงานมากเกินไปและไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์” ประมาณนี้นะครับ เนื้อหาของ Essay อาจหลงทางได้เป็นครั้งคราว อาจพูดถึงสิ่งโน้น สิ่งนี้ สิ่งนั้น เยอะแยะไปหมด แต่จะไปในทิศทางที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆ ที่เขียนอยู่ใน Essay จะกลับมาที่แนวคิดหลักเดียวกัน นั้นก็คือ Thesis นั่นเองครับ

จากที่กล่าวมาข้างต้น คุณจึงควรระบุใจความหลัก (Thesis) ก่อนเขียนเสมอนะครับ ถ้าเจอปัญหา คือ ไม่รู้จะเขียนใจความหลักอย่างไรดี ลองถามตัวเองว่า “อะไรคือสิ่งที่เราต้องการให้ผู้อ่านจดจำเมื่ออ่าน Essay ของเราจบแล้ว” แนวปฏิบัติที่มีดีที่สุดก่อนจะเริ่มเขียน Essay คือสร้างใจความหลักให้ได้ บางครั้งคุณอาจจะใส่ในความหลักไปในหัวข้อเลยก็ได้ (ถ้าเหมาะสม หรือ ถ้าสามารถปรับหัวข้อเองได้) คุณจะต้องกล่าวย้ำเกี่ยวกับใจความหลักตลอดทั้ง Essay โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถึงบทสรุป ส่วนต่างๆ ใน Essay จะต้องสนับสนุนใจความหลัก คุณอาจจะอ้างอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ให้เหตุผลแบบนิรนัย หรือใช้วาทศาสตร์โน้มน้าวใจ หรืออะไรต่างๆ ที่ทำให้การเน้นย้ำจุดยืนหรือความคิดเห็นของตนเองสำเร็จลุล่วง ข้อสำคัญที่ควรจำไว้เสมอคือ คุณต้องเขียนเพื่อสนับสนุนใจความหลัก (Thesis) ที่คุณมีตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเขียน และไม่เปลี่ยนไปเขียนถึงใจความหลักอื่นใด

(2) ประเภทของ Essay

ในส่วนของประเภทของ Essay ซึ่งก็เหมือนกับการเขียนในรูปแบบอื่นๆ คือมีอยู่หลายประเภท ตอนกำลังสมัครเรียน ถ้าทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้คุณเขียน Essay มาด้วย การเขียนนี้ถือว่ามีการกำหนดประเภทไว้แล้ว นั่นก็คือ Admission Essay 🔗 หรือ Scholarship Essay 🔗 (เขียนเกี่ยวกับเหตุที่ว่าทำไมคุณถึงเหมาะสมกับสาขาวิชาที่คุณกำลังสมัคร) เมื่อสมัครเรียนได้แล้ว ในขณะที่คุณกำลังเรียน อาจารย์ก็จะสั่งงานให้คุณเขียน Essay บางครั้งอาจารย์ไม่ได้ระบุประเภทของ Essay เอาไว้ แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าต้องเขียน Essay ประเภทไหนดี? ง่ายๆ ครับ ให้ใจความหลัก (Thesis) จะเป็นผู้กำหนดได้เลย ใจความหลักช่วยให้เรารู้ว่าตัวเลือกของประเภท Essay ที่เราควรจะเขียนนั้นคืออะไร ซึ่งประเภท Essay ที่พบได้บ่อย ได้แก่ Argumentative Essay 🔗, Analytical Essay 🔗, Compare-and-Contrast Essay 🔗, Persuasive Essay 🔗, Expository Essay 🔗, และ Opinion Essay 🔗 ครับ ในแต่ละประเภทของ Essay ผมได้รวบรวม Link ข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้แล้ว ลองกดเข้าไปอ่านกันได้เลยนะครับ

(3) ผู้อ่าน ก็เป็น สิ่งสำคัญใน Essay ด้วยนะครับ

สิ่งถัดไปที่คุณจะต้องพิจารณาคือ ใครจะเป็น ผู้อ่าน Essay ของคุณ (Audience ของ Essay คือใคร? 🔗) เช่น อาจารย์ ศูนย์รับสมัครเรียน เพื่อน ผู้อ่านทั่วไปในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ไม่ว่าคุณจะเขียนอะไร ผู้อ่านควรมีอิทธิพลต่อระดับภาษาที่คุณใช้ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ ผู้อ่านจะพิจารณาว่า Essay นี้เป็นทางการหรือไม่ หรือแบบทั่วไป ซึ่งมีผลต่อภาษาที่คุณจะใช้ การเลือกคำ และสไตล์การเขียนเป็นอย่างมาก ผู้อ่านยังส่งผลต่อการเลือกโทนเสียงและระดับอารมณ์ใน Essay เช่น กระตือรือร้น ระมัดระวัง มั่นใจ เป็นต้น ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าผู้อ่านคืออาจารย์ แน่นอนแล้วว่าภาษาที่คุณต้องใช้เขียนคือภาษาทางการ การเลือกคำ (Word Choice) จะต้องสอดคล้องกับสไตล์การเขียน (ไม่ว่าจะเป็น Expository, Descriptive, Persuasive, หรือ Narrative) คุณอาจจะเลือกโทนเสียงและระดับอารมณ์ใน Essay ให้เป็นแบบที่สะท้อนความมั่นใจในจุดยืนหรือความคิดเห็นของคุณเอง เอาละครับ เมื่อได้ทราบแล้วว่าผู้อ่านของคุณคือใคร ต่อไปคือขั้นตอนการเขียนแล้วครับ

🖱️ ข้อมูลอ้างอิงบทความ “สิ่งสำคัญใน Essay: ใจความหลัก, ประเภท, และ ผู้อ่าน” — 1


สิ่งสำคัญใน-Essay 2บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี