CRITICAL THINKING คืออะไรคุณลูกค้าอาจจะสงสัยว่าควรใช้บริการ HW ดีไหม และในปัจจุบัน คุณลูกค้าอาจพบว่ามีการให้บริการออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ HW เป็นจำนวนมาก ทำให้มีคำถามเกิดที่ขึ้นในขณะที่คุณลูกค้ากำลังเลือกใช้บริการ ซึ่ง HW ปรารถนาให้คุณลูกค้าตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง ก่อนการใช้บริการใดๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ครับ HW ได้รวบรวม คำถามที่พบบ่อย ดังนี้ครับ

1. เชื่อถือ Website ได้หรือไม่?

HW ให้บริการ Professional and Academic Writing Service ผ่าน https://hw5775.com ซึ่งจดทะเบียน Domain Name เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2015

ปี 2012 HW5775 ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อ HW5775 ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการเขียนเนื้อหาตามที่คุณลูกค้าสั่งทำ ในรูปแบบ Professional และ Academic โดยในช่วงแรกของการก่อตั้ง บริการได้ถูก Host แบบ Free ไว้บน Wix.com ยังมิได้มีการจด Domain Name อย่างเป็นทางการ

ปี 2015 ในช่วงต้นปี ผู้ให้บริการเดิมของ HW5775 ได้ส่งต่อธุรกิจ HW5775 ให้แก่ผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งกระบวนการส่งต่อธุรกิจแล้วเสร็จสิ้นช่วงต้นเดือนมีนาคม 2015 และ HW5775 (ใหม่) ได้รับการจดทะเบียน Domain อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2015 (https://hw5775.com) และดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2017 HW5775 ได้รับการเรียกขานใหม่ ที่สั้น และกระชับขึ้น ว่า “HW” โดยยังคง Domain Name เดิมไว้ (https://hw5775.com) มิได้เปลี่ยนแปลงตามการเรียกขานใหม่ เนื่องด้วยข้อจำกัดในการจัดหา Domain Name (hw.com ซึ่งถูกจดทะเบียนโดยผู้ใช้รายอื่นก่อนหน้า)

ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการทดสอบว่า Website ที่กำลังพิจารณาใช้บริการอยู่นั้น น่าเชื่อถือในเชิงระยะเวลาการให้บริการหรือไม่ ให้ตรวจสอบดังนี้

1.1. เข้าไปที่ https://lookup.icann.org/en/lookup

1.2. พิมพ์ Domain Name ของ Website แล้วกดค้นหา (Lookup)

1.3. ดูที่ Important Dates ตรงคำว่า Expires on (วันหมดอายุ) กับ Registered on (วันจดทะเบียน Domain Name) ถ้า Website ใดเพิ่งจดทะเบียน และมีอายุน้อย เช่น 1-2 ปี แต่ในเว็บมีการ Claim ว่าให้บริการมาแล้วเป็น 10 ปี คุณลูกค้าอาจอนุมานเบื้องต้นว่าอาจเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อครับ หลังจากนั้น คุณลูกค้าควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ

2. หากเป็นการให้บริการบน Facebook, Twitter, หรือ Instagram ต้องตรวจสอบอย่างไร?

การให้บริการผ่าน Facebook, Twitter, หรือ Instagram ควรมีแหล่งข้อมูลหลักที่เป็นหน้าร้าน หรือ Website หลัก โดยมี Social Network เป็นส่วนเสริมในด้าน Customer Relations ครับ

3. เหตุใด HW จึงแนะนำให้คุณลูกค้าสั่งงานผ่าน Email หรือ LINE เท่านั้น?

คุณลูกค้าจะสังเกตได้ว่า HW ให้บริการผ่าน Website เป็นหลัก เพราะยึดหลัก “ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า” เป็นอย่างมาก ความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ครอบคลุมสิ่งต่างๆ ได้แก่ ชื่อลูกค้า, ระดับการศึกษา, ลักษณะการสั่งซื้องาน, เนื้อหางาน, ชื่อสถานศึกษา, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, LINE ID, และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน ซึ่ง HW ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเหล่านี้ HW เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Social Network จะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย การให้บริการในลักษณะ Custom Content Writing for Academic/ Educational Purpose นั้น ยังมีข้อจำกัดในด้านการยอมรับ HW จึงต้องช่วยปกป้อง Identity และความเป็นส่วนตัว ตลอดจนภาพลักษณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในด้านการยอมรับ ทำให้ HW ต้องช่วยปกป้อง Identity และความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการและทีมนักเขียนเช่นกันครับ

4. ราคาถูกหรือแพงเกินไปหรือไม่?

ของถูกไม่ดีและของแพงเกินสมควรก็ไม่ดีเช่นกันครับ HW แนะนำให้คุณลูกค้าสอบถามหลายๆ ร้าน/ ผู้ให้บริการ (ทั้งในไทยและต่างประเทศ) แล้วพิจารณาค่าบริการเฉลี่ยจะดีที่สุดครับ เพราะเป็นค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่ถูกเกิน (ดึงดูดแต่ไร้คุณภาพ) หรือแพงเกิน (อาจมีคุณภาพแต่ราคาไม่ยุติธรรม)

5. ถ้าค้นหาบริการผ่าน Google มีวิธีเลือกผู้ให้บริการอย่างไร?

HW หวังเสมอว่าจะต้องเป็นผู้บริการรายแรกๆ ที่คุณลูกค้าค้นหาเจอใน Google ซึ่ง HW ต่างจากผู้ให้บริการที่ใช้การโฆษณา (มี “Ad” นำหน้า หรือ ใช้ Google Ads) ครับ HW เชื่อเสมอว่า Content ที่ดีและความน่าเชื่อถือเท่านั้น ที่จะทำให้ HW ติดอันดับต้นใน Google ได้ HW จึงไม่ใช้บริการโฆษณา แต่เน้นตั้งใจผลิต Content ที่ดีที่เกี่ยวกับการบริการของ HW จนสามารถติดอับดับ 1 หรือ 2 ใน Google เสมอมาครับ

6. มีนโยบายการให้บริการ ข้อตกลง และเงื่อนไขในการให้บริการที่ชัดเจนหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

7. มีระบบสำหรับการ Claim งานที่มีข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

8. มีการรับประกันงานที่ปราศจากการคัดลอกผลงานหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

มีคำถามอื่น? โปรดคลิกที่นี่ครับ