รับเขียน Essay ทุกวิชา

รายชื่อสาขาวิชา

ที่ทีมงานนักเขียน HW รับเขียน Essay และ ทำ Report/ Assignment 

 

HW ห้บริการรับเขียน Essay, Assignment, Coursework, Report, และงานอื่นๆ ครอบคลุมสาขาวิชามากกว่า 80% สาขาวิชา* ดูรายชื่อสาขาวิชา ได้จากด้านล่าง โดยให้บริการครอบคลุมสาขาวิชายอดนิยม** อาทิ สาขาธุรกิจและบริหาร, สาขาศิลปะและการออกแบบ, สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาสังคมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขากฎหมาย, สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไอที และสาขาวิชาที่สำคัญ อาทิ การจัดการธุรกิจ, การตลาด, ทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิเทศศาสตร์, บริหารธุรกิจ, ภาษาอังกฤษ, รัฐศาสตร์ โดยในรายการต่อไปนี้ เป็นสาขาวิชาที่ทีมงานนักเขียน HW ให้บริการ ดังนี้:

* อ้างอิงจาก Majors & Fields of Study (Cornell University)
** อ้างอิงจาก 10 สาขาวิชามาแรงประจำปี 2014

A

Aerospace Engineering, Agricultural Economics, Agriculture and Life Sciences, Animal Science, Anthropology, Apparel Design, Applied Economics and Management, Applied Statistics, Archaeology, Architecture, Art, Asian Studies, Astronomy and Space Sciences, Atmospheric Science, Aviation Business

B

Behavioural Biology, Biochemistry, Biological and Environmental Engineering, Biomedical Engineering, Biophysics, Bisexual and Transgender Studies, Business Administration

C

Chemical Engineering, Chemistry and Chemical Biology, City and Regional Planning, Civil and Environmental Engineering, Classics, Cognitive Science, Communication and Policy, Communication Arts, Communication, Comparative Literature, Computational Biology, Computational Science and Engineering, Computer Science, Creative Visual Arts, Creative Writing

D

Demography, Design, Design and Environmental Analysis, Development Sociology, Developmental Psychology

E

Ecology, Ecology and Evolutionary Biology, Economics, Education, Electrical and Computer Engineering, Engineering Management, Engineering Mechanics, English Language, English Language and Literature, Entomology, Environmental Quality, Environmental Toxicology, Epidemiology, Evolutionary Biology

F

Feminist, Fiber Science, Film and Video Studies, Finance, Food Science and Technology

G

Gender and Sexuality Studies, Genetics, Geological Sciences, Germanic Studies, Global Development, Government

H

Health Administration, Historic Preservation Planning, History, Horticultural Biology, Horticultural Crop and Landscape Management, Horticulture, Hospitality Management, Hotel Administration, Human Behavior and Design, Human Development, Human Ecology, Human Resource, Human Resources, Human-Environment Relations

I

IBM, ICT, IDM, Immunology, Industrial and Labour Relations, Information Systems, International Development, Investment

L

Landscape Architecture, Latin American Studies, Latina/o Studies, Law, Linguistics

M

Management, Marketing, Materials Science and Engineering, Mathematics, Mechanical Engineering, Medieval Studies, Microbiology, Molecular and Integrative Physiology, Music, Musicology

N

Natural Resources, Near Eastern Studies, Neurobiology, Neurobiology and Behaviour, Nutrition

O

Operations Research

P

Peace Studies and Peace Science, Pharmacology, Philosophy, Plant Biology, Plant Breeding, Plant Pathology, Plant Protection, Policy Analysis and Management, Political Science, Psychology, Public Administration, Public Affairs, Public Relations

R

Real Estate, Regional Science, Risk Analysis, Romance Studies

S

Science and Technology Studies, Sociology, Soil and Crop Sciences, Statistics, Sustainable Energy, Systems Engineering

T

Theatre Arts, Theoretical and Applied Mechanics, Tourism

U

Urban Studies

W

Water Resources

Z

Zoology

.

* ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ ทาง LINE id: @orderwork หรือทาง Email (order@hw5775.com)