ติดต่อ-สอบถาม เกี่ยวกับบริการ หรือ สั่งทำงาน

LINE 📱 (แนะนำ)
เพิ่มเป็นเพื่อนใน LINE คลิ๊ก Add Friend (@orderwork) ได้เลย!

Live Chat 💬
แช็ตสดผ่าน Browser ทุกชนิด คลิ๊กที่นี่

Email 📧
ส่ง Email ที่ order@hw5775.com

Facebook 📱
ส่งข้อความผ่าน Facebook คลิ๊กที่นี่

ส่งข้อมูลงานผ่านแบบฟอร์ม 👍
คลิ๊กที่นี่ เพื่อส่งโจทย์งานประเภท Essay, รายงาน และ อื่นๆ  
สั่งทำงานกับทีมงานนักเขียน HW สั่งงานง่าย ทีมงานติดต่อกลับ ฉับไวทันใจ รอผลการประเมินราคาเพียง 2-15 นาที* ส่งโจทย์และรายละเอียดต่างๆ ของงาน (ซึ่งอาจเป็นไฟล์รูปภาพ ไฟล์เวิร์ด หรือ PDF) และเอกสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องาน ไปที่ order@hw5775.com หรือ LINE ID: @orderwork และรอเพียง 2-15 นาทีเท่านั้น (แจ้งผลการประเมินงานทาง Email/LINE ทันที ในกรณีที่ส่งรายละเอียดงานครบถ้วน)

Telephone 📞 Not Available

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงาน ขอความอนุเคราะห์ท่านติดต่อกับ HW ผ่านทาง LINE, Live Chat, Email, หรือ Facebook เท่านั้น HW ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรับรายละเอียดคำสั่งซื้อ หรือประเมินค่าบริการทางโทรศัพท์ทุกกรณี เนื่องด้วยการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ มีผู้รับสารเพียงคนเดียว ก่อให้เกิดความจำเป็นในการอธิบายรายละเอียดตามที่ได้รับทั้งหมดต่อนักเขียนอีกครั้งหนึ่ง จึงอาจก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการแปลความหมายข้อมูลตามความเข้าใจ หรือมุมมองของผู้รับสาร ซึ่งอาจะมิใช่ผู้ดำเนินการเขียนเนื้อหา การที่ลูกค้าพิมพ์อธิบายรายละเอียดคำสั่งซื้อมาอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานมากที่สุดครับ

Privacy Policy: HW ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โปรดทราบว่าในการ สั่งทำ Essay และ งานเขียนทุกชนิดนั้น HW จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ของท่าน (Email, ระดับการศึกษา, Content งาน, สถานศึกษา, และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน) ไปเผยแพร่ หรือส่งต่อในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านก่อนเท่านั้น 🔗 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล