ขั้นตอนการทำ Essay

ขั้นตอนการทำ Essayการดำเนินงาน เกิดขึ้นเมื่ลูกค้ามีความไม่สะดวกใน การดำเนินงาน ด้วยตนเอง จึงมองหาบริการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ และได้พบกับบริการของเรา ซึ่ง ขั้นตอนการทำ Essay ตลอดจนการให้บริการและการดำเนินงานทั้งหมด มีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ลูกค้าประเมินค่าบริการ โดยกรอกข้อมูลงาน และยืนยันการสั่งงานตามราคาที่แสดงไว้ (ประเมินค่าทำงาน): ในขั้นตอนนี้ ลูกค้าจะกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับงานในลักษณะต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น จะถูกนำมาใช้ในการคำนวณค่าบริการตามที่ได้ตั้งค่าการคำนวณไว้ ซึ่งมีความแม่นยำสูง ค่าบริการที่แสดงหลังจากลูกค้ากรอกข้อมูลงานแล้วนั้น จะไม่มีการชาร์จเพิ่มแต่อย่างใด
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อกลับ โดยยืนยันวันและเวลาในการส่งมอบงาน พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการชำระค่าบริการ: หลังจากที่ลูกค้ากรอกข้อมูลงานเรียบร้อย และยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการต่างๆ พร้อมทั้งพอใจกับค่าบริการทำงาน ข้อมูลจะถูกส่งไปยังทีมผู้ประสานงาน โดยจะมีการศึกษารายละเอียดงานอีกครั้ง หลังจากนั้นทีมผู้ประสานงานจะติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันรายละเอียดงาน และยืนยันวันและเวลาในการส่งงาน ทั้งนี้ผู้ประสานงานจะชี้แจงวิธีการชำระค่าบริการตามที่ลูกค้าสะดวกด้วย
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนสำหรับดำเนินงาน และ ลูกค้าดำเนินการชำระค่าบริการ และแจ้งการชำระ: ขณะรอการชำระค่าบริการจากลูกค้า ทีมผู้ประสานงานจะติดต่อทีมนักเขียนเพื่อแจกแจงงานเขียนนักเขียนที่สะดวกรับเขียนงานที่ได้รับคำสั่ง หลังจากที่มีการชำระค่าบริการแล้วนั้น ค่าบริการดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้แก่ผู้เขียนทันที ทีมนักเขียนที่ได้รับมอบหมายจะเริ่มดำเนินการเขียนทันทีหลังได้รับชำระ
  1. ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนเพื่อติดตามการดำเนินงาน: ในการสั่งงานในแต่ละครั้ง จะมีการติดตามงาน 3 – 5 ครั้ง ตามระยะเวลาการดำเนินงานที่กำหนด ผู้ประสานงานจะติดต่อสอบถามถึงความสำเร็จในการดำเนินงานจากทีมนักเขียน และแจ้งต่อผู้สั่งทำงานหรือลูกค้า

 

ขั้นตอนการทำ Essay (ประเภทคำสั่งงาน)

(1) Low-Volume Order: ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ ≤ 1000 ไม่จำกัดเวลา

ดำเนินงานโดยผู้ประสานงานหลักทันที


(2) Ordinary Order:
ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ > 1000 ใช้เวลา > 2 วัน

ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

≤ 800 คำ: ผู้ประสานงานหลัก
< 1000 คำ: นักเขียน 2 ท่าน
≤ 3000 คำ: นักเขียน 3 ท่าน
≤ 5000 คำ: นักเขียน 4 ท่าน
≤ 7000 คำ: นักเขียน 5 ท่าน
≥ 7001 คำ: นักเขียน 6 – 8 ท่าน


(3) Additional Order #1
: เพิ่มเนื้อหางานเก่า ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ ≤ 1000 ไม่จำกัดเวลา

ดำเนินงานโดยผู้ประสานงานหลักทันที

 

(4) Additional Order #2: เพิ่มเนื้อหางานเก่า ไม่จำกัดจำนวนคำ ค่าบริการ > 1000 ใช้เวลา > 2 วัน

ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

≤ 1000 คำ: ผู้ประสานงานหลัก
≤ 3000 คำ: นักเขียน 2 ท่าน
≤ 5000 คำ: นักเขียน 3 ท่าน
≥ 5001 คำ: สร้าง Order ใหม่ และติดต่อนักเขียนใหม่

(5) Free Revision: แก้ไขเนื้อหางานเก่า ไม่คิดค่าบริการ < 30 วัน

ผู้ประสานงานหลักติดต่อและแจกแจงงานต่อนักเขียน

นักเขียนที่เป็นผู้ดำเนินงานมีสิทธิปฏิเสธการดำเนินการแก้ไขหากมีกำหนดการส่งงานข้อ 1 – 4 ค้างอยู่

ผู้ประสานงานหลักติดต่อนักเขียนที่ว่างดำเนินการ และดำเนินการแก้ไขงานให้