HW — 10th Anniversary

“ม้า”

ม้าถูกใช้เป็น Logo ของ HW ด้วยเหตุผลที่ว่า ม้าเป็นสัตว์ที่เปี่ยมไปด้วยพลังงาน เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรวดเร็ว ว่องไว ได้ฉายาว่า ม้าเร็ว ซึ่งจะส่งผลงานประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น (ลักษณะม้าที่มงคลจะมีลักษณะกำลังก้าวกระโดด) ม้ายังเป็นสัญลักษณ์ของขุนนาง ชนชั้นสูง และ วิถีชีวิตที่สุขสบาย ในศาสตร์ฮวงจุ้ย ธาตุธรรมชาติของม้าคือธาตุไฟที่เปี่ยมไปด้วยพลังงานธาตุหยาง ม้ายังเป็นสัญลักษณ์แทนคำอวยพรให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ ม้ายังเป็นสัญลักษณ์ของความกล้า ความขยัน ความดื้อดึง และ ความทนทาน

HW Horse รับเขียน Essay

HW Logo รับเขียน Essay

horse-รับเขียน-essay

2012–20182018–2020ปัจจุบัน

“สีชมพู”

สื่อถึงความอ่อนโยน ความห่วงใย ความอบอุ่น และมีพลัง ยังสื่อถึงความสมดุล กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา ความเป็นมิตร และ ความคิดสร้างสรรค์

“สีม่วง“

สื่อความรุ่งโรจน์ สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง จิตวิญญาณ การเฉลิมฉลอง การหลุดพ้น ฐานันดรศักดิ์ ความสง่างาม ความหรูหรา

ลักษณะการให้บริการของ HW

HW เปรียบบุคคลกรและนักเขียนทุกท่านเป็นดั่ง “ม้า” ซึ่งต่างมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้น โดยจะเป็นผู้ที่ดำเนินงานให้ท่าน ด้วยพลัง และ ความรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลงานที่ลูกค้ามั่นใจ ในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งเป็นผลงานที่มีความหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์ในการเป็นผู้ให้บริการ Custom Writing Service ทำให้ผลการดำเนินงานภาพรวมจัดอยู่ในอับดับชั้นนำในบรรดาผู้ให้บริการในประเทศ ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ HW สามารถลดภาระงานของลูกค้าได้เป็นอย่างดีด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพ

นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขงาน: ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้ HW ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานตามเงื่อนไขที่กำหนด ในกรณีที่ท่านพบจุดบกพร่อง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้น้อย

คุณภาพงาน: ไม่มีลูกค้าท่านใดที่ต้องการรับบริการ Essay Writing Service ด้วยผลงานที่เป็นดัง ”กระจุก” ข้อมูล ที่ขาดความถูกต้องแม่นยำ ทำให้ HW ทำงานอย่างตั้งใจเพื่อมอบผลงานที่มีเนื้อหาชัดเจน กระชับ และผ่านการตรวจทานแก้ไขด้าน Grammar เมื่อลูกค้าได้ทำการรีวิวผลงาน ท่านจะพบว่าผลงานของ HW เป็นที่น่าพึงพอใจ

ความคิดริเริ่ม (Originality) / ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ำกันกับความคิดของคนอื่น: ขณะดำเนินงาน HW ตระหนักเสมอว่าการถ่ายทอดความรู้ความสามารถ และการคิดวิเคราะห์ที่ดีจะช่วยสร้างผลงานที่ดี และถ่ายทอดความคิดริเริ่มลงไปในผลงานได้ ทว่ายังไม่เพียงพอ เพราะก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าทุกครั้ง HW จะทำการตรวจสอบ Originality ด้วย Plagiarism-Check Programmes หลายๆ โปรแกรม เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานจะต้องเป็น Authentic Work เท่านั้น

เมื่อ HW ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555 ได้มีการทำ Market Survey ด้วยการใช้บริการรับเขียน Essay (Essay 1000 คำ ระดับปริญญาโท) จากผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย กว่า 15 ราย ทำให้พบว่าบริการ รับเขียน Essay มากกว่าครึ่ง สร้างงานด้วยวิธีการ “Jumble” หรือการนำเอาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกันในระดับหนึ่ง มารวบรวมไว้โดยปราศจาก Logic ที่เหมาะสม ทำให้เนื้อหาที่ไม่ครอบคลุม ไม่ชัดเจน หรือไม่จำเพาะเจาะจงมากพอ และปราศจากการเชื่อมโยง การวิเคราะห์ที่ดี นอกจากนี้ ยังพบว่า Custom Essay Writing Service ประมาณ 3 ใน 5 เข้าข่าย Plagiarism ด้วย Market Survey นี้ ทำให้ HW ตระหนักว่า Essay ควรเป็น Authentic Writing ที่จะต้องมีการ “เขียน” ขึ้น จากการศึกษา รวบรวม คิด วิเคราะห์ โดยใช้หลักการที่ถูกต้อง แนวคิดนี้ ทำให้บริการของ HW มี Content ที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ห่างไกลจาก Plagiarism เพราะเราเขียนขึ้น ไม่ได้คัดลอก หรือ Copy & Paste ไม่เป็นการคัดลอกผลงานของนักเขียนท่านอื่น

นักเขียนที่มีคุณภาพ: นักเขียนของ HW จบการศึกษาระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เท่านั้น (จากสถาบันในประเทศและต่างประเทศ) โดยนักเขียนแต่ละท่าน จะมีความรู้ความสามารถในสาขาที่แตกต่างกัน ทำให้ HW สามารถให้บริการ Academic Writing Service ที่ดีโดยนักเขียนที่มีความรู้ในสาขาเดียวกัน หรือสาขาที่ใกล้เคียง


❓ คำถามที่พบบ่อย—FAQ

คุณลูกค้าอาจจะสงสัยว่าควรใช้บริการ HW ดีไหม และในปัจจุบัน คุณลูกค้าอาจพบว่ามีการให้บริการออนไลน์ในลักษณะเดียวกับ HW เป็นจำนวนมาก ทำให้มีคำถามเกิดที่ขึ้นในขณะที่คุณลูกค้ากำลังเลือกใช้บริการ ซึ่ง HW ปรารถนาให้คุณลูกค้าตรวจสอบอย่างละเอียดทุกครั้ง ก่อนการใช้บริการใดๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ครับ HW ได้รวบรวม คำถามที่พบบ่อย ดังนี้ครับ

1. เชื่อถือ Website ได้หรือไม่?

HW ให้บริการ Professional and Academic Writing Service ผ่าน https://hw5775.com ซึ่งจดทะเบียน Domain Name เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2015

ปี 2012 HW5775 ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้ชื่อ HW5775 ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ที่ให้บริการเขียนเนื้อหาตามที่คุณลูกค้าสั่งทำ ในรูปแบบ Professional และ Academic โดยในช่วงแรกของการก่อตั้ง บริการได้ถูก Host แบบ Free ไว้บน Wix.com ยังมิได้มีการจด Domain Name อย่างเป็นทางการ

ปี 2015 ในช่วงต้นปี ผู้ให้บริการเดิมของ HW5775 ได้ส่งต่อธุรกิจ HW5775 ให้แก่ผู้ให้บริการรายใหม่ ซึ่งกระบวนการส่งต่อธุรกิจแล้วเสร็จสิ้นช่วงต้นเดือนมีนาคม 2015 และ HW5775 (ใหม่) ได้รับการจดทะเบียน Domain อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2015 (https://hw5775.com) และดำเนินธุรกิจมาจนถึงปัจจุบัน

ปี 2017 HW5775 ได้รับการเรียกขานใหม่ ที่สั้น และกระชับขึ้น ว่า “HW” โดยยังคง Domain Name เดิมไว้ (https://hw5775.com) มิได้เปลี่ยนแปลงตามการเรียกขานใหม่ เนื่องด้วยข้อจำกัดในการจัดหา Domain Name (hw.com ซึ่งถูกจดทะเบียนโดยผู้ใช้รายอื่นก่อนหน้า)

ในกรณีที่คุณลูกค้าต้องการทดสอบว่า Website ที่กำลังพิจารณาใช้บริการอยู่นั้น น่าเชื่อถือในเชิงระยะเวลาการให้บริการหรือไม่ ให้ตรวจสอบดังนี้

1.1. เข้าไปที่ https://lookup.icann.org/en/lookup

1.2. พิมพ์ Domain Name ของ Website แล้วกดค้นหา (Lookup)

1.3. ดูที่ Important Dates ตรงคำว่า Expires on (วันหมดอายุ) กับ Registered on (วันจดทะเบียน Domain Name) ถ้า Website ใดเพิ่งจดทะเบียน และมีอายุน้อย เช่น 1-2 ปี แต่ในเว็บมีการ Claim ว่าให้บริการมาแล้วเป็น 10 ปี คุณลูกค้าอาจอนุมานเบื้องต้นว่าอาจเป็นคำโฆษณาชวนเชื่อครับ หลังจากนั้น คุณลูกค้าควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วยว่าน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดครับ

2. หากเป็นการให้บริการบน Facebook, Twitter, หรือ Instagram ต้องตรวจสอบอย่างไร?

การให้บริการผ่าน Facebook, Twitter, หรือ Instagram ควรมีแหล่งข้อมูลหลักที่เป็นหน้าร้าน หรือ Website หลัก โดยมี Social Network เป็นส่วนเสริมในด้าน Customer Relations ครับ

3. เหตุใด HW จึงแนะนำให้คุณลูกค้าสั่งงานผ่าน Email หรือ LINE เท่านั้น?

คุณลูกค้าจะสังเกตได้ว่า HW ให้บริการผ่าน Website เป็นหลัก เพราะยึดหลัก “ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า” เป็นอย่างมาก ความเป็นส่วนตัวดังกล่าว ครอบคลุมสิ่งต่างๆ ได้แก่ ชื่อลูกค้า, ระดับการศึกษา, ลักษณะการสั่งซื้องาน, เนื้อหางาน, ชื่อสถานศึกษา, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, LINE ID, และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน ซึ่ง HW ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเหล่านี้ HW เห็นว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นบน Social Network จะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าได้ง่าย ซึ่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย การให้บริการในลักษณะ Custom Content Writing for Academic/ Educational Purpose นั้น ยังมีข้อจำกัดในด้านการยอมรับ HW จึงต้องช่วยปกป้อง Identity และความเป็นส่วนตัว ตลอดจนภาพลักษณ์ของลูกค้าให้มากที่สุด ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าข้างต้น ไม่ว่าเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด จะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนเท่านั้น นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในด้านการยอมรับ ทำให้ HW ต้องช่วยปกป้อง Identity และความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการและทีมนักเขียนเช่นกันครับ

4. ราคาถูกหรือแพงเกินไปหรือไม่?

ของถูกไม่ดีและของแพงเกินสมควรก็ไม่ดีเช่นกันครับ HW แนะนำให้คุณลูกค้าสอบถามหลายๆ ร้าน/ ผู้ให้บริการ (ทั้งในไทยและต่างประเทศ) แล้วพิจารณาค่าบริการเฉลี่ยจะดีที่สุดครับ เพราะเป็นค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน ไม่ถูกเกิน (ดึงดูดแต่ไร้คุณภาพ) หรือแพงเกิน (อาจมีคุณภาพแต่ราคาไม่ยุติธรรม)

5. ถ้าค้นหาบริการผ่าน Google มีวิธีเลือกผู้ให้บริการอย่างไร?

HW หวังเสมอว่าจะต้องเป็นผู้บริการรายแรกๆ ที่คุณลูกค้าค้นหาเจอใน Google ซึ่ง HW ต่างจากผู้ให้บริการที่ใช้การโฆษณา (มี “Ad” นำหน้า หรือ ใช้ Google Ads) ครับ HW เชื่อเสมอว่า Content ที่ดีและความน่าเชื่อถือเท่านั้น ที่จะทำให้ HW ติดอันดับต้นใน Google ได้ HW จึงไม่ใช้บริการโฆษณา แต่เน้นตั้งใจผลิต Content ที่ดีที่เกี่ยวกับการบริการของ HW จนสามารถติดอับดับ 1 หรือ 2 ใน Google เสมอมาครับ

6. มีนโยบายการให้บริการ ข้อตกลง และเงื่อนไขในการให้บริการที่ชัดเจนหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

7. มีระบบสำหรับการ Claim งานที่มีข้อบกพร่องอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

8. มีการรับประกันงานที่ปราศจากการคัดลอกผลงานหรือไม่?

มีครับ โปรดคลิกที่นี่ครับ

มีคำถามอื่น? โปรดคลิกที่นี่ครับ


อ่านเพิ่มเติม: Terms and Conditions | ค่าบริการเขียน Essay | สั่งทำ Essay | ติดต่อ HW