การเขียน Analytical Essay

การเขียน Analytical Essay

เรียบเรียงจาก How to Write an Analytical Essay โดย Megan Morgan

1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของ การเขียน Analytical Essay

การเขียน Analytical Essayการเขียน Analytical Essay คืองานเขียนที่นำเสนอ Argument หรือการเรียกร้องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังวิเคราะห์ อาจเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์งานเขียนหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง การวิเคราะห์ปัญหาหรือความคิด ดังนั้น คุณจะต้องแยกหัวข้อออกเป็นส่วนๆ และแสดงหลักฐาน (References) ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือ จากการวิจัยต่างๆ เช่น งานเขียน The Shining ของ Stanley Kubrick ใช้บรรทัดฐานของวัฒนธรรมและศิลปะของชนพื้นเมืองอเมริกันในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการล่าอาณานิคมดินแดนของชนพื้นเมืองอเมริกันเป็นวิทยานิพนธ์วิเคราะห์ การเขียนนี้วิเคราะห์ข้อความที่เฉพาะเจาะจง และตั้ง Argument ใน Thesis Statement

2. ตัดสินใจว่าจะเขียนอะไรดี

หากคุณกำลังเขียน Analytical Essay เพื่อส่งอาจารย์ โดยทั่วไปอาจารย์จะกำหนดหัวข้อให้คุณเขียน คุณต้องอ่านคำชี้แจงของอาจารย์อย่างระมัดระวัง ว่าอาจารย์ให้คุณทำอะไร? บางครั้งคุณอาจจะต้องคิดหัวข้อเอง หากคุณกำลังเขียน Analytical Essay เกี่ยวกับผลงานของนิยาย คุณสามารถโฟกัสสิ่งที่กระตุ้นตัวละครหรือกลุ่มของตัวละคร หรืออาจโต้เถียงว่าทำไมบางบรรทัดหรือย่อหน้าเป็นศูนย์กลางของงานโดยรวม ตัวอย่างเช่น สำรวจแนวคิดของการล้างแค้นในบทกวีมหากาพย์ Beowulf การเขียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อาจต้องมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้น การเขียนเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์หรือการค้นพบอาจต้องทำตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์

3. ระดมสมอง 

บางครั้ง คุณไม่รู้ว่า Thesis Statement ควรเป็นอย่างไร ถึงแม้จะเลือกหัวข้อแล้ว ฉะนั้น การระดมสมองจะช่วยให้ค้นพบสิ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อ คุณต้องพิจารณาจากหลายๆ มุมเท่าที่จะทำได้ เช่น ค้นหาคำ วลี หรือความคิดซ้ำๆ มองหาสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อถอดรหัสว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงสำคัญ ถ้าคุณเขียนการวิเคราะห์เชิงโวหาร คุณต้องวิเคราะห์ว่าผู้เขียนใช้การอุทธรณ์ใดเพื่อสนับสนุน Argument และการตัดสินใจ และวิเคราะห์ว่า Argument นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากวิเคราะห์งานสร้างสรรค์ ให้พิจารณาสิ่งต่างๆ เช่น Plot ในภาพยนตร์ เป็นต้น หากวิเคราะห์งานวิจัย ต้องพิจารณาวิธีการและผลลัพธ์ แล้วจึงวิเคราะห์ว่าการทดสอบนั้นเป็นการออกแบบที่ดีหรือไม่ ในบ้างครั้ง Mind Mapping มีประโยชน์มาก อาจเริ่มด้วยหัวข้อกลาง และจัดเรียงแนวคิดรอบๆ เชื่อมต่อเพื่อระบุรูปแบบสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การระดมสมองที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกที่ เป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้นเพื่อเขียนองค์ประกอบ หรือข้อเท็จจริงที่คิดขึ้นได้ในทุกขณะ

4. เขียน Thesis Statement

Thesis Statement เป็นประโยคหนึ่ง หรือสองประโยค ที่สรุปสิ่งที่คุณเขียนทั้งหมด มันบอกผู้อ่านว่า Analytical Essay จะเกี่ยวกับอะไร ห้ามเขียน Thesis Statement ที่คลุมเครือ (หรือชัดเจนเกินไป?) แต่ควรโต้แย้งอย่างเฉพาะเจาะจง งานเขียนเชิงวิเคราะห์ตรวจสอบข้อความ และสร้างบทสรุป ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ หมายความว่ามันไม่ใช่คำแถลงของความจริงที่ไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ Analytical Essay เข้าข้างและโต้เถียง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าวิทยานิพนธ์มีความเจาะจงพอที่จะเหมาะสมกับขอบเขตของงาน

5. ค้นหาหลักฐานสนับสนุน

คุณอาจต้องค้นหาแหล่งข้อมูลหลักหรือแหล่งข้อมูลหลักและรอง เช่น หนังสือหรือบทความวารสารอื่นๆ คุณอาจทราบมาก่อนแล้วว่าต้องใช้แหล่งประเภทใด หลักฐานที่ดีสนับสนุนการเรียกร้องและทำให้ Argument น่าเชื่อถือมากขึ้น ตัวอย่างหลักฐานสนับสนุนที่ดีจะต้องสนับสนุนการกล่าวอ้าง ทั้งนี้คุณไม่ควรบิดเบือนหลักฐานเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหางาน ควรปรับเนื้อหางานให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในขณะที่เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ

6. เขียนโครงร่าง

โครงร่างจะช่วยจัดโครงสร้าง Analytical Essay และทำให้การเขียนง่ายขึ้น คุณจะต้องเข้าใจว่า Analytical Essay นั้นต้องใช้เวลานานแค่ไหน ในขณะที่อาจารย์อาจจะชอบมาตรฐาน Analytical Essay 5 ย่อหน้า แต่อาจารย์บางคนกลับชอบให้มีย่อหน้ามากขึ้น เป็น Analytical Essay ที่ยาวขึ้น และสำรวจหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้น หากไม่แน่ใจว่าหลักฐานทั้งหมดเข้ากันได้อย่างไร ให้การจัดทำโครงร่างสามารถช่วยให้คุณทราบว่า argument ต่างๆ ควรดำเนินไปอย่างไร คุณสามารถสร้างโครงร่างที่ไม่เป็นทางการเพื่อจัดกลุ่มความคิดเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ จากตรงนี้คุณสามารถตัดสินใจว่าจะพูดเรื่องอะไร Analytical Essay ที่ดีจะต้องมีการอภิปรายหัวข้ออย่างเพียงพอ ข้อผิดพลาดทั่วไปที่นักเรียนทำ คือเลือกหัวข้อที่มีขนาดใหญ่แล้วอภิปรายเพียง 3 ย่อหน้าเท่านั้น สิ่งนี้ทำให้ Analytical Essay ตื้นเกินไป

7. เริ่มเขียนคำนำ

คำนำที่ดีจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาโดยรวม ควรทำให้คำนำดูเหมือนส่วนร่วมในเนื้อหาแต่ต้องไม่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการสรุป แต่แสดงรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Argument และหลีกเลี่ยงการเขียนคำนำมากเกินไป โดยทั่วไปอย่าใช้คำว่า ผม ฉัน ดิฉัน เรา ใน Analytical Essay ให้ระบุ Thesis เป็นประโยคสุดท้าย คำนำให้ข้อมูลผู้อ่านในสิ่งที่ควรรู้เพื่อทำความเข้าใจ Argument แล้วนำเสนอ Argument เกี่ยวกับความซับซ้อนของหัวข้อทั่วไป การโต้เถียงประเภทนี้น่าสนใจ เพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้อ่านจำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับข้อความอย่างระมัดระวัง

8. เขียนย่อหน้าเนื้อหา

แต่ละย่อหน้าเนื้อหาควรมี ประโยคขึ้นต้น การวิเคราะห์ข้อความแต่ละส่วน และ หลักฐานสนับสนุนการวิเคราะห์และ Thesis Statement ประโยคขึ้นต้นบอกผู้อ่านว่าเนื้อหาในย่อหน้านั้นเกี่ยวกับอะไร ส่วนการวิเคราะห์ข้อความเป็นที่โต้แย้ง ซึ่งจะต้องมีหลักฐานไว้รองรับ Argument โปรดจำไว้ว่าจะต้องมีการอ้างอิงกรณีที่เรานำข้อมูลมาจากแหล่งอื่นๆ ทุกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่นำเสนอข้อเรียกร้อง ให้ตรวจสอบว่าได้แสดงหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องนั้น ตลอดจนอธิบายว่าหลักฐานเกี่ยวข้องกับการอ้างอิงแล้วหรือไม่

9. อ้างอิงให้ถูกต้อง

การอ้างอิง หมายถึงการนำข้อความที่ถูกนำมาใช้ใน Analytical Essay การอ้างอิงเป็นสิ่งที่ดีเมื่อคุณใช้ถ้อยคำที่แม่นยำของงานบางงานเพื่อสนับสนุนการเนื้อหาที่คุณเขียน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ MLA, APA หรือ Harvard หรือสไตล์อื่นๆ การ Paraphrase สามารถใช้เพื่อให้ภูมิหลัง หรือเพื่อบีบอัดรายละเอียดจำนวนมากลงในงานในกรณีที่คุณมีข้อมูลจำนวนมากหรือต้องการอ้างข้อความเป็นส่วนใหญ่เพื่อสื่ออะไรบางอย่าง โปรดอย่าอ้างอิงข้อความมากกว่าสองตอนต่อย่อหน้า และโปรดอ้างอิงอย่างละเอียดอ่อนทุกครั้งที่ได้อ้างอิง

10. เขียนบทสรุป

บทสรุป คือพื้นที่สำหรับเตือนผู้อ่านว่าท้ายที่สุดแล้ว คุณสนับสนุน Argument นี้อย่างไร อาจารย์บางท่านต้องการให้คุณเชื่อมโยงกันอย่างโดยสรุปกว้างขวาง ซึ่งหมายความว่าต้องการให้คุณสร้างการเชื่อมต่อที่ใหญ่กว่า คุณอาจทำได้โดยระบุว่า Argument เกี่ยวข้องกับการอ้างอิงอื่นใด หรือเกี่ยวกับส่วนอื่นๆ อย่างไร โปรดอย่าพูดถึง Argument ใหม่ในบทสรุป ควรขยาย Thesis Statement ให้กว้างโดยการพูดถึงความหมายหรือบริบทที่กว้างขึ้น


รับเขียน essay - allบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ