ChatGPT กำลังเป็นที่นิยม ในหมู่นักศึกษา

🖱️ บทความ “ChatGPT กำลังเป็นที่นิยม” โดย ทีมนักเขียน HW

ChatGPT-กำลังเป็นที่นิยม-001บทความหนึ่งโดย Jason Wingard ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Forbes โดยกล่าวถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก AI Language Models ต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ChatGPT โดยให้เหตุผลว่าความสามารถของ ChatGPT ในการสร้างข้อความที่เหมือนมนุษย์สร้าง อาจทำให้วิธีการสอนแบบดั้งเดิมล้าสมัย ChatGPT นั้นสามารถใช้เขียนบทความทางวิชาการ และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ส่วนตัว ตลอดจนการเรียนรู้ด้วยตนเองในหมู่นักศึกษาได้ Jason ได้แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับการจ้างงานในสถาบันการศึกษาที่อาจลดลง ตลอดจนจริยธรรมของการใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาด้านวิชาการในหมู่นักศึกษา อย่างไรก็ตาม Jason สรุปว่า แม้ว่า ChatGPT และ Language Models อื่นๆ จะมีศักยภาพในการปฏิวัติการศึกษา แต่การพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเทคโนโลยีจะถูกนำไปใช้อย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบยังเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก

ChatGPT อาจจะเป็นที่นิยม ในหมู่ครู-อาจารย์เช่นกัน

บทความหนึ่งโดย Danny Oppenheimer ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Times Higher Education (THE) กล่าวถึงการใช้ ChatGPT ในระดับอุดมศึกษา โดยระบุว่าแม้ ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย Danny เห็นว่าอาจเป็นเพราะเทคโนโลยียังค่อนข้างใหม่ และครู-อาจารย์อาจจะยังไม่เข้าใจในเทคโนโลยีนี้ ครู-อาจารย์บางท่านระบุ ChatGPT ยังไม่มีการประยุกต์ใช้งานที่ชัดเจนในระดับอุดมศึกษาในขณะนี้ ทั้งนี้ Danny สรุปว่า แม้ว่า ChatGPT จะมีศักยภาพในการปฏิวัติการศึกษา แต่ก็อาจต้องใช้เวลาเพื่อให้ครู-อาจารย์ศึกษาเทคโนโลยีดังกล่าว และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ อีกบทความหนึ่งโดย Samantha Murphy Kelly บนเว็บไซต์ Cable News Network (CNN) ระบุว่า ChatGPT กำลังถูกใช้ในโปรแกรมทดลองเพื่อช่วยให้ครู-อาจารย์ปรับตัวเข้ากับการเรียนรู้ออนไลน์ โครงการนี้กำลังดำเนินการนำร่องในเขตการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา ครู-อาจารย์ทดลองใช้ ChatGPT ในการสร้างแผนการสอน และสื่อการสอนอื่นๆ ตลอดจนตอบคำถาม และแสดงความคิดเห็นแก่นักศึกษา โครงการนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ผลลัพธ์เบื้องต้นเป็นไปในเชิงบวก โดยครู-อาจารย์รายงานว่า ChatGPT ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลา และปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ครู-อาจารย์บางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับศักยภาพของ ChatGPT และเครื่องมืออื่นๆ ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งอาจเข้ามาแทนที่ครู-อาจารย์ที่เป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ผู้พัฒนาโปรแกรมให้เหตุผลว่า ChatGPT ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่ครู-อาจารย์ แต่เพื่อช่วยเหลือพวกเขา และช่วยให้ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

AI Text Classifier

OpenAI AI Text Classifier, GPT Zero, และ Zero GPT

บทความหนึ่งโดย Mia Castagnone บนเว็บไซต์ South China Morning Post กล่าวถึง Edward Tian วัย 22 ปี ซึ่งเป็นผู้สร้าง AI-Powered Tool ที่ชื่อว่า GPT Zero ซึ่งเครื่องมือนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ระบุ และรายงานข้อมูลหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถใช้งานได้ฟรี Edward เชื่อว่าเทคโนโลยี AI สามารถใช้ต่อสู้กับข้อมูลหรือเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ได้เช่นกัน โดย GPT Zero สามารถระบุข้อความที่สร้างขึ้นโดย AI หรือ ที่เรียกว่าข้อความ Deepfake เครื่องมือนี้ใช้โมเดล GPT-3 แบบ Open Source ที่พัฒนาโดย OpenAI หรือ ผู้สร้าง ChatGPT นั่นเอง นอกจากนี้ Greg Rosalsky และ Emma Peaslee บนเว็บไซต์ National Public Radio (NPR) ก็กล่าวถึง Edward Tian ด้วยเช่นกัน โดยระบุว่า Edward กำลังทำ Project หนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ Language Model อย่าง ChatGPT เปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนไปตลอดกาล Edward เป็นนักวิทยาศาสตร์การวิจัยที่เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning ซึ่งเชื่อว่าข้อความที่สร้างขึ้นโดย AI สามารถให้คุณค่า และให้ความบันเทิงได้ แต่ Edward กังวลเกี่ยวกับศักยภาพของมันที่จะมาแทนที่นักเขียนที่เป็นมนุษย์ และสร้างประเด็นทางจริยธรรมต่างๆ ดังนั้น Tian จึงกำลังทำงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสามารถ และข้อจำกัดของ Language Models และเพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบในด้านการเขียน

ChatGPT กำลังเป็นที่นิยม ในหมู่นักศึกษา และอาจจะเป็นที่นิยม ในหมู่ครู-อาจารย์ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เราสามารถใช้ OpenAI AI Text Classifier, GPT Zero, หรือ  Zero GPT เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบได้ว่าเนื้อหาใช้ AI ช่วยเขียนหรือไม่ จะเห็นได้ว่า การใช้ ChatGPT มีประโยชน์ครับ แต่จงใช้มันเป็นเพียงผู้ช่วยในการค้นคว้า โดยที่คุณนั้น เป็น “คน” ที่ลงมือเขียนเองเสมอนะครับ 😊


แหล่งอ้างอิง:

[1] Castagnone, M., 2023. Exclusive | Who is Edward Tian? He wants to keep his GPTZero app free for users to take on ChatGPT. [Online]
[2] Kelly, S. M., 2023. Teachers are adapting to concerns about a powerful new AI tool. [Online]
[3] Oppenheimer, D., 2023. ChatGPT has arrived – and nothing has changed. [Online]
[4] Rosalsky, G. & Peaslee, E., 2023. This 22-year-old is trying to save us from ChatGPT before it changes writing forever. [Online]
[5] Wingard, J., 2023. ChatGPT: A Threat To Higher Education?. [Online]


รับเขียน-essayบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ