หนังสือน่าอ่าน ที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาแนะนำให้นักศึกษาอ่าน ในปี 2560

หนังสือน่าอ่าน ที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกาแนะนำให้นักศึกษาอ่าน ในปี 2560

หนังสือน่าอ่าน

อ้างอิง Jackson, A. (2017, May 27). Professors at America’s elite colleges pick one book every student should read in 2017. Retrieved from Business Insider: http://www.businessinsider.com/what-to-read-in-2017-2017-5 หนังสือน่าอ่าน

Princeton University

David B. Carter (Assistant Professor at the Department of Politics) แนะนำ ‘The Strategy of Conflict‘ เขียนโดย Thomas Schelling

Harvard University และ University of Pennsylvania 

Eric Maskin (Nobel Prize in Economics Professor Francisco Panizza) และ Maurice Schweitzer (Cecilia Yen Koo Professor, Professor of Operations and Information Management) แนะนำ ‘The Undoing Project‘ เขียนโดย Michael Lewis

Jill Abramson (Journalist and Former Executive Editor of The New York Times) แนะนำ ‘The Paranoid Style in American Politics‘ เขียนโดย Richard Hofstadter

Yale University

Harold Bloom (PhD. Sterling Professor of Humanities.) แนะนำ Shakespeare

James Berger (Senior Lecturer in English and American Studies) แนะนำ ‘Orfeo’ เขียนโดย Richard Powers

University of Chicago

Kenneth Warren (Professor of English) แนะนำ ‘Racecraft: The Soul of Inequality in American Life‘ เขียนโดย Karen E. Fields and Barbara J. Fields.

WJT Mitchell (Gaylord Donnelley Distinguished Service Professor of English and Art History) แนะนำ ‘A Theory of the Drone‘ เขียนโดย Gregoire Chamayou

 

เรียนรู้คำศัพท์จากบทความ “หนังสือน่าอ่าน”

 1. avant-garde: ทหารกองหน้า
 2. bench: ม้านั่ง: กระดานนั่ง ที่นั่งสำหรับนักกีฬาตัวสำรอง โต๊ะทำงาน บัลลังก์ของตุลาการ แนวหินที่นูนขึ้น ยกพื้นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง: แท่นที่ให้สัตว์ยืนเพื่อทำการแสดง ผู้พิพากษา (เบนชฺ) {benched, benching, benches} n. ม้านั่ง, บัลลังก์ (ตุลาการ) , ผู้พิพากษา, ศาล, ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง vt. วาง (ม้านั่ง) ตั้งไว้, วางแสดง, ทำให้นั่งอยู่ที่นั่ง (n) ม้านั่ง, บัลลังก์, ที่นั่ง
 3. contemporary: คนร่วมสมัย ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่ ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ทันสมัย: ที่อยู่ในปัจจุบัน (คันเทม\’พะระรี) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, เกี่ยวกับสมัยเดียวกัน n. บุคคลที่ (ร่วมสมัย, ร่วมยุค) SW. contemporily adv. ดูcontemporary contemporariness n. ดูcontemporary S. contemporaneous (adj) ร่วมสมัย, รุ่นเดียวกัน, ร่วมยุค, อยู่ในสมัยเดียวกัน, ร่วมรุ่น (n) คนรุ่นเดียวกัน, คนในยุคเดียวกัน, คนร่วมสมัย
 4. critic: นักวิจารณ์ ผู้ที่ชอบติเตียน: ผู้ที่ชอบจับผิด (คริท\’ทิค) n. นักวิจารณ์, ผู้วิเคราะห์, ผู้ติชม, ผู้ชอบนินทา S. connoisseur (n) นักวิจารณ์, นักวิเคราะห์, ผู้ติ
 5. drone: ส่งเสียงหึ่งๆ: ทำเสียงพึมพำ เสียงต่ำๆ: เสียงพึมพำ (โดรน) n. ผึ้งตัวผู้, กาฝาก, เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล, เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง, ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ, การพูดเสียงต่ำ, เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ, คนที่พูดเสียงที่น่าเบื่อ v. (ทำ) เสียงหึ่ง ๆ คล้ายผึ้ง, ขลุ่ยที่มีเสียงต่ำ, การพูดเสียงต่ำ, เสียงพึมพำที่น่าเบื่อ, ค (n) ภมร, ผึ้งตัวผู้, กาฝาก, เครื่องบินบังคับ (vi) ทำเสียงอย่างผึ้ง, พูดพึมพำ
 6. flee: หนี: เผ่นหนี, โกย หลบหนี: เผ่นหนี, โกย, หนี (ฟลี) {fled, fled, fleeing, flees} vi. หนี, หลบหนี, เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว, บิน. vt. หลบหนีจาก S. vanish (vi) จากไป, หนีไป, บินหนี, รีบไป, หลบหนี
 7. idiosyncratic: มีลักษณะเฉพาะ, See also: รูปแบบเฉพาะ, กรณีเฉพาะ, คุณสมบัติเฉพาะ See also: S. peculiarity, quirk,
 8. implores: [VT] อ้อนวอน, See also: ขอร้อง, วิงวอน, Syn. beg, beseech, plead อ้อนวอน: ขอร้อง, วิงวอน (อิมพลอร์\’) vt. ขอร้อง, เรียกร้อง, วิงวอน, อ้อนวอน. SW. implorer n. imploringly adv. S. beseech, entreat) (vt) วิงวอน, อ้อนวอน, ขอร้อง, เรียกร้อง
 9. inscribe: ลงรายการ สลัก: จารึก, เขียนมอบ, ลงชื่อ (อิน\’สไครบฺ) vt. จารึก, เขียนสลัก, แกะสลัก, ลงชื่อ, เขียนมอบ, เขียนคำอุทิศ, ลงรายการจารึกในความทรงจำ. SW. inscribable adj. inscribableness n. inscriber n. S. write, engrave (vt) จารึก, สลัก, ลงชื่อ
 10. literary: เกี่ยวกับการประพันธ์ เกี่ยวกับวรรณคดี: เกี่ยวกับวรรณกรรม (ลิท\’เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ, เกี่ยวกับวรรณคดี, เกี่ยวกับผลงานประพันธ์, เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี, มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง, อวดความรู้. SW. literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary S. wellrea (adj) ทางวรรณคดี, เกี่ยวกับการประพันธ์, ในเชิงอักษรศาสตร์
 11. mutating: เปลี่ยนแปลง (มิว\’เทท) v. เปลี่ยนแปลง, เปลี่ยนรูป, เปลี่ยนรูปแบบ mutation (ดู) . SW. mutative adj.
 12. myth: นิทานปรัมปรา: ตำนาน เรื่องโกหก: เรื่องหลอกลวง, เรื่องที่แต่งขึ้น (มิธ) n. เรื่องอภินิหารที่เป็นนิยายหรือตำนานที่เล่าต่อ ๆ กันมา S. story, legend, folk, tale (n) นิยายโบราณ, เทพนิยาย, เรื่องอภินิหาร, ตำนาน
 13. paranoid: หวาดระแวง
 14. prestigious: ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ: ซึ่งมีเกียรติ, ซึ่งมีศักดิ์ศรี (เพรสทิจ\’เจิส) adj. มีชื่อเสียง, มีเกียรติ, เป็นที่เคารพนับถือ S. honoured, esteemed A. obscurity
 15. readable: ซึ่งสามารถอ่านได้: ง่ายต่อการอ่าน, อ่านง่าย (รี\’ดะเบิล) adj. อ่านได้ง่าย, อ่านเข้าใจง่าย, อ่านออกได้ SW. readability n. readably adv. (adj) อ่านง่าย, น่าอ่าน
 16. resurgence: การฟื้นคืน: การกลับสู่สภาพ
 17. retelling: เล่าใหม่ รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง
 18. rhetoric: การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว: ศิลปการใช้ถ้อยคำ การใช้ถ้อยคำโอ้อวดเกินเลย (เรท\’เทอริค) n. ศิลปะการใช้ถ้อยคำ, วาทศิลป์, เชิงสำนวน, ศิลปะในการพูดชักจูงใจคน, เชิงคุยโว, เชิงโวหาร S. expressiveness, bombast (n) วาทศิลป์
 19. spanned: ระยะเวลา: ช่วงเวลา, สมัย ช่วงห่าง: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง ยืดขยาย: ก้าวข้าม, กินเวลา (สแพน) n. ช่วงห่าง, กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) , การขยายปีก, ระยะเวลา, ระยะกว้าง, ก้าว, สมัย, ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ, ประเมินค่า, วัดทอดข้าม, ก้าวข้าม S. stretch (n) ระยะ, ช่วงกว้างของมือ, ตอน, ชั่วอายุ, สมัย, ช่วงห่าง (vt) ทอดข้าม, วัดเป็นคืบ, ก้าวข้าม, ประเมินค่า
 20. surveillance: การตรวจตรา: การควบคุมดูแล (เซอเว\’เลินซฺ) n. การควบคุม, การตรวจตรา, การดูแล S. watch, care, (n) ความระวังระไว, ความดูแล, การตรวจตรา
 21. terror: ความหวาดกลัว: ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวสุดขีด การเคลื่อนไหวที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง: การก่อการร้าย เด็กที่ก่อกวน (เท\’เรอะ) n. ความหวาดกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ. SW. terrorful adj. S. panic, fear, dread (n) ความตกใจกลัว, ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ
 22. valor: ความกล้าหาญ: ความองอาจ, ความทรนง
 23. warfare: การทำสงคราม: การสู้รบ, การสงคราม ความขัดแย้ง (วอร์\’แฟร์) n. การสงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ S. fighting, war, battle (n) การสงคราม, การสู้รบ