ต้นกำเนิดการเขียน Essay

บทความ “ต้นกำเนิดการเขียน Essay” โดย HW Writers:

ต้นกำเนิดการเขียน Essay: อารยธรรมโบราณ

หากต้องการจะย้อนไปศึกษาถึงต้นกำเนิดของการเขียน Essay นั้น เราสามารถย้อนไปถึงอารยธรรมโบราณกันได้เลยทีเดียวครับ ทว่า ยังไม่มีใครระบุได้ว่ามีการเขียน Essay เป็นครั้งแรกเมื่อวันใด เวลาใด เนื่องด้วยวิวัฒนาการการเขียนของมนุษย์นั้นค่อยๆ พัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามครับ ก้าวสำคัญหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเขียน Essay มาจากนักเขียนชาวฝรั่งเศส ที่มีชื่อว่า Michel de Montaigne ในช่วงศตวรรษที่ 16

ต้นกำเนิดการเขียน-Essay-002

Michel de Montaigne

นักวิชาการมองว่า ต้นกำเนิดการเขียน Essay มาจาก Montaigne และมองว่าเขาคือผู้บุกเบิก Essay สมัยใหม่ (The Pioneer of the Modern Essays) เนื่องด้วยในปี ค.ศ. 1580 Montaigne ได้ตีพิมพ์ Essay Collection ที่มีชื่อว่า “Essais” (ในภาษาฝรั่งเศส แปลว่า ความพยายาม) Essay ของ Montaigne เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของเขาเองในหัวข้อต่างๆ การสำรวจความคิดของตนเอง การเล่าประสบการณ์ และการสะท้อนความคิดเชิงปรัชญา ผลงานของ Montaigne ทำให้ Essay เป็นรูปแบบวรรณกรรมที่เป็นที่นิยม และมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อนักเขียนรุ่นหลัง

นักวิชาการมองว่า ต้นกำเนิดการเขียน Essay มาจาก Montaigne และมองว่าเขาคือผู้บุกเบิก Essay สมัยใหม่ (The Pioneer of the Modern Essays)

ในขณะที่ Essay ของ Montaigne มีอิทธิพลมาก แต่ Essay ของเขา ไม่ใช้ Essay แรกๆ ที่มีขึ้นในโลก กล่าวคือ Essay ของ Montaigne ไม่ใช่การเขียนร้อยแก้วแรก ที่กล่าวถึงแนวคิด และข้อโต้แย้งต่างๆ ในในประวัติศาสตร์ หลากหลายวัฒนธรรม เช่น กรีกโบราณ และโรม ได้มีการผลิตผลงานเชิงปรัชญา และโวหารที่มีความคล้ายคลึงกับ Essay มาก่อนแล้ว

ก่อนที่จะมีคำว่า “Essay” เกิดขึ้น มีการเขียนร้อยแก้วในรูปแบบที่กล่าวถึงแนวคิด และข้อโต้แย้งมาก่อน ตัวอย่างเช่น นักปรัชญากรีกโบราณ เช่น Socrates, Plato, และ Aristotle ต่างประพันธ์งาน และบทความที่กล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญา ในทำนองเดียวกันนี้ นักปรัชญาโรมันโบราณ เช่น Cicero และ Seneca ก็ได้เขียนงานและสุนทรพจน์ที่แสดงความคิดความเห็นในเรื่องต่างๆ มาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตาม วิธีการเขียนที่ Montaigne ใช้ และการตีพิมพ์งานเขียนของเขา มีส่วนสำคัญในการพัฒนา และการสร้างรับรู้ของการเขียน Essay ว่าเป็นรูปแบบวรรณกรรมที่แตกต่างออกไปจากนักปรัชญาโบราณเหล่านี้

“Essais” ของ Montaigne ที่มีบทบาทสำคัญในการทำให้ Essay เป็นที่นิยม ในฐานะรูปแบบวรรณกรรมที่มีความแตกต่าง คำว่า “essay” มาจากคำภาษาฝรั่งเศส “essayer” ซึ่งแปลว่า ความพยายาม Montaigne ใช้คำนี้เพื่ออธิบายวิธีการการเขียนของตนเอง โดยเน้นย้ำว่า Essay ของเขา เป็นความพยายามในการสำรวจ และทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ

ความโดดเด่นของ Essay ของ Montaigne

Essay ของ Montaigne มีความโดดเด่นในหลายๆ ด้าน ประการแรก Montaigne เขียนในลักษณะการสนทนา และการครุ่นคิด โดยกล่าวถึงประสบการณ์ อารมณ์ และความคิดเห็นของตนเอง Montaigne เขียนถึงหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น ความรัก มิตรภาพ การศึกษา ศีลธรรม และความสงสัย Essay ของ Montaigne มีลักษณะที่มักเบี่ยงเบนความสนใจผู้อ่าน และเชื่อมโยงความคิดของ Montaigne อย่างอิสระ

ความโดดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ Essay ของ Montaigne คือการให้ความสำคัญกับการสะท้อนแนวคิดของตนเอง Montaigne สำรวจความคิด ความเชื่อ และข้อบกพร่องของเขาเอง และยังเชิญชวนให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการใคร่ครวญ และตรวจสอบความคิดของตนเองอีกด้วย วิธีการเขียนในลักษณะนี้มีอิทธิพลอย่างมาก ต่อนักเขียน Essay รุ่นหลัง

งานของ Montaigne ได้รับความนิยมไม่เพียงแค่ในฝรั่งเศสเท่านั้น แต่ยังแพร่หลายไปทั่วยุโรป Essay ของ Montaigne ถูกแปลในหลายๆ ภาษา ทำให้สามารถเข้าถึงผู้อ่านได้อย่างกว้างขวาง ทำให้นักเขียน และปัญญาชนหลายๆ คน ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการการเขียนของ Montaigne หลังจากนั้นนักเขียนเหล่านี้ ได้เริ่มหยิบยกวิธีการการเขียนของ Montaigne มาใช้ เพื่อเขียนแสดงความคิดเห็นของตนเอง

ในศตวรรษต่อๆ มา การเขียน Essay มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นักเขียน Essay ที่มีชื่อเสียง เช่น Francis Bacon, Ralph Waldo Emerson, และ Virginia Woolf ได้ขยายขอบเขตแนวการเขียน Essay โดยเขียนถึงหัวข้อที่หลากหลาย และเขียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น Essay จึงได้กลายเป็นรูปแบบการเขียนที่ยืดหยุ่น และหลากหลาย เปิดโอกาสให้นักเขียนแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก ข้อโต้แย้ง และประสบการณ์ส่วนตัวอย่างกระชับ และได้ใจความ


กล่าวโดยสรุป: ต้นกำเนิดการเขียน Essay

ในปัจจุบัน Essay เป็นส่วนสำคัญของวรรณกรรม การเรียนการสอน และวาทกรรมสาธารณะ มีการเขียน Essay ในหลากหลายหัวข้อ ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่มีการใช้การวิเคราะห์ การโต้แย้ง และการไตร่ตรองอย่างกว้างขวาง สิ่งที่ Montaigne ได้มอบไว้ให้นักเขียนรุ่นหลัง คือ วิธีการเขียน ที่เรียกว่า “Essay” อย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันครับ

อ้างอิง (Harvard Referencing Style)

Adkins, C., 2015. Origins of the Essay. [Online]
Available at: https://slideplayer.com/slide/3736697/
[Accessed 27 Jun 2023].

Edelman, C., 2022. Michel de Montaigne (1533-1592). [Online]
Available at: https://iep.utm.edu/montaigne/
[Accessed 27 Jun 2023].

Encyclopedia Britannica, 2015. The Essays of Michel de Montaigne. [Online]
Available at: https://www.britannica.com/biography/Michel-de-Montaigne/The-Essays
[Accessed 27 Jun 2023].

Foglia, M. & Ferrari, E., 2004. Michel de Montaigne. [Online]
Available at: https://plato.stanford.edu/entries/montaigne/
[Accessed 27 Jun 2023].

Sankovitch, T. A., 2015. Michel de Montaigne: French writer and philosopher. [Online]
Available at: https://www.britannica.com/biography/Michel-de-Montaigne
[Accessed 27 Jun 2023].

University of Hertfordshire’s Creative Arts Toolkit, 2016. What is an essay?. [Online]
Available at: https://catoolkit.herts.ac.uk/toolkit/5-what-is-an-essay
[Accessed 27 Jun 2023].


ต้นกำเนิดการเขียน-Essay-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ