Essay เพื่อสมัครเรียน ในมหาวิทยาลัย

Essay เพื่อสมัครเรียน ในมหาวิทยาลัย

เรียบเรียงจาก ความสำคัญของ Essay เพื่อสมัครเรียน ในมหาวิทยาลัย (How Important is the College Essay?) โดย Laura Berlinsky-Schine

บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความสำคัญของการเขียน Essay เพื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัย ที่มีผลในการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษา หากคุณคิดว่าคะแนนจากการทดสอบเป็นเกณฑ์การรับสมัครที่มีความสำคัญเพียงอย่างเดียวแล้วล่ะก็ ถึงเวลาที่คุณอาจจะต้องคิดใหม่ครับ ในความจริงคะแนนก็อาจจะเป็นปัจจัยชนิดที่มีความสำคัญ แต่ Essay ที่เขียนออกมาเป็นอย่างดีจะช่วยเปิดเผยถึงบุคลิกที่แท้จริงของคุณ ซึ่งมันมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยครับ เมื่อถึงเวลาต้องเริ่มเขียน Essay หรือ คำแถลงส่วนตัว คุณอาจจะต้องเขียนอย่างตั้งใจและเขียนหลายครั้ง เพื่อสร้างเนื้อหาที่คุณภาคภูมิใจอย่างแท้จริง มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสูงคะแนนการทดสอบที่ได้มาตรฐานและกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับใบสมัครวิทยาลัย แต่แล้ว Essay ล่ะ ประวัติโดยรวมของคุณมีความสำคัญเพียงใด คำตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ Essay มีความสำคัญอยู่เสมอ แต่จะมีอิทธิพลต่อการสมัครโดยรวมของคุณแตกต่างกันไปตามมหาวิทยาลัยที่คุณสมัครรวมถึงประวัติส่วนตัวของผู้สมัครเรียน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะมีผู้สมัครเรียนมากขึ้น รวมถึงแหล่งข้อมูลที่จำกัดที่จะประเมินผู้สมัครเรียน มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีการแข่งขันมีแนวโน้มที่จะคัดกรองผู้สมัครเรียนตามเกรดเฉลี่ย และคะแนนการทดสอบก่อนที่จะทบทวนกิจกรรมนอกหลักสูตรและ Essay

Essay เพื่อสมัครเรียน

ความสนใจส่วนตัวของผู้สมัครเรียน

Essay เพื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น ประกอบด้วยคำแถลงส่วนตัว (Personal Statement) ซึ่งคำแถลงส่วนตัวส่วนตัวดังกล่าวถือได้ว่าเป็นโอกาสในการอธิบายว่าทำไมคุณถึงสนใจมหาวิยาลัย และแสดงให้เห็นถึงความรู้เกี่ยวกับสถาบัน มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจถามผู้สมัครเรียนอย่างชัดเจนถึงเหตุผลที่ทำให้สนใจในสถาบัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจถามถึงเป้าหมายระยะยาว ตลอดจนสิ่งที่ช่วยแสดงถึงความทะเยอทะยานของผู้สมัครเรียน ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงลักษณะของคำถามมากนัก อย่างไรก็ตาม ในขั้นแรกเลย ผู้สมัครควรตอบคำถามที่สถาบันถามให้ครบถ้วนก่อน โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาและการมองเห็นโอกาสต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย

บุคลิกภาพของผู้สมัครเรียนผ่าน Essay เพื่อสมัครเรียน

ผู้สมัครเรียนทุกคนถูกประเมินในทุกๆ แง่มุม นอกเหนือไปจากคะแนน ไม่ว่าจะเป็น คะแนนสอบและการมีส่วนร่วมนอกหลักสูตร การเขียน Essay เพื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเรียนได้เปิดเผยความเป็นตัวของตัวเอง ลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัวต่างๆ ดังนั้น ผู้สมัครเรียนควรใช้เขียนออกมาให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ส่วนตัว เปล่งประกายผ่าน Essay โดยการเขียนสะท้อนการเจริญเติบโตและค้นพบตัวเอง สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มโอกาสผู้สมัครเรียนในการเขียนอธิบายประสบการณ์ส่วนตัวและสิ่งต่างๆ ที่ช่วยให้เติบโต แทนที่เขียนแต่สิ่งที่ฟังดูเป็นวิชาการ ผู้สมัครเรียนควรมุ่งเน้นการสร้าง Essay ที่น่าสนใจโดยใช้เสียงที่แท้จริงของตนเอง

บอกกล่าวสิ่งใหม่เกี่ยวกับตนเอง

Essay เพื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับการเปิดเผยสิ่งใหม่เกี่ยวกับตัวผู้สมัครเรียนเอง หรือพูดคุยเรื่องที่ไม่ชัดเจนอื่นๆ ในการสมัครเรียน ผู้สมัครเรียนอาจต้องการพิจารณาจัดทำแถลงการณ์ส่วนบุคคล เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ได้เน้นไว้ ใน Resume หรือ ประวัติการทำงาน ตัวอย่างเช่น แทนที่จะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่คาดหวังไว้ในอนาคตทั้งหมด ผู้สมัครเรียนอาจมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์อื่นๆ ที่สะท้อนถึงกิจกรรมนอกหลักสูตร ที่อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญตลอดการเรียนในมหาวิทยาลัย อาจจะเขียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการทำงานฤดูร้อน หรือประสบการณ์อาสาสมัครที่เปลี่ยนมุมมองของตนเอง หรือความท้าทายส่วนตัวที่ทำให้เติบโต หากคุณเป็นผู้สมัครเรียนที่มีคะแนนและคะแนนการทดสอบที่ดี แต่เขียน Essay ออกมาไม่ค่อยดี คุณจะถูกมองเป็นกลุ่มคนที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม Essay ของคุณไม่น่าจะชดเชยคะแนนและคะแนนการทดสอบที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมากเกินไป เนื่องจากอันดับแรกและสำคัญที่สุดฐานหลักสำหรับการประเมินผลคือลักษณะเชิงปริมาณของใบสมัครของคุณ

สะท้อนการมีส่วนร่วมในรั้วหมาวิยาลัย

โดยปกติแล้วนั้น มหาวิทยาลัยมองหาผู้สมัครเรียนที่จะกลายเป็นผู้เข้าร่วมงานในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ผู้สมัครเรียนควรใช้ประโยชน์จาก Essay เพื่อบอกกล่าวสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในรั่วมหาวิทยาลัย สิ่งที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม ผู้สมัครเรียนอาจต้องเน้นกลุ่ม และโปรแกรมที่กระตือรือร้นที่จะเข้าร่วม ในทำนองเดียวกัน ผู้สมัครเรียนอาจสานรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายและความทะเยอทะยานในอนาคต ซึ่งสามารถช่วยให้มหาวิทยาลัยรู้สึกถึงผลกระทบที่พวกเขาต้องการ การให้ความสำคัญกับการเขียน Essay เพื่อสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยนั้น เป็นสิ่งที่ผู้สมัครเรียนควรเริ่มการร่างตั้งแต่เนิ่นๆ หากกำลังสมัครเรียน ซึ่งอาจจะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ทีมที่ปรึกษาด้านการรับสมัครวิทยาลัยมาช่วยด้วยอีกแรงหนึ่ง ในทางตรงกันข้ามวิทยาลัยขนาดเล็กโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยศิลปะศาสตร์ มีแนวโน้มที่จะใช้วิธีการประเมินผู้สมัครเรียนแบบองค์รวมมากขึ้น เนื่องจากวิทยาลัยเหล่านี้มีแนวโน้ม ที่จะรับสมัครน้อยลง มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ และวิทยาลัยระดับเดียวกัน ใช้วิธีการแบบองค์รวมเมื่อประเมินความเข้าใจในผู้สมัครเรียน และภูมิหลังของผู้สมัครเรียน


Essay เพื่อสมัครเรียนบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ