10 เคล็ดลับการเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง เพื่อสมัครทุนฯ

การเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง

แหล่งข้อมูล ของบทความ การเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง [1], [2]

essay เกี่ยวกับตัวเอง 02ในบทความนี้ ผมจะพาเพื่อน ๆ มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง กันนะครับ เท่าที่ทราบมาคือ หลายคนไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร หรือ จะสามารถเขียนให้ออกมาสมบูรณ์ได้อย่างไร ซึ่งการเขียน Essay นั้น ผู้เขียนจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนตามหลักวิชาการบางประการ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ครับ หากเราต้องการพัฒนาทักษะการเขียน และ ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค และ แนวทางที่เหมาะสม โปรดติดตามเนื้อหาในบทความนี้ครับ เพราะนี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำครับ ต่อไปนี้คือ 10 เคล็ดลับ และ เทคนิคในการเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเราเอง ที่จะทำให้งานเขียนของเราสร้างความประทับใจให้แก่ผู้อ่านครับ

เวลาเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง บางครั้งอาจเกิดความรู้สึกเขิน หลักง่าย ๆ คือ เมื่อเริ่มเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเอง ก็คือการเล่าเรื่องของเราเอง แม้เลือกยากยากหน่อยแต่ที่จริงมันมีเรื่องน่าเล่ามากมายเลยนะครับ แต่ความยกอยู่ตรงที่การบีบอัดเรื่องราว ประสบการณ์ที่เจอมา ทั้งชีวิตลงในเนื้อหาเพียง 500–1000 คำนั้นเอง รวมถึงการที่จะต้องพูดถึงทักษะ และ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ แต่ไม่ว่าเราจะเขียนแบบไหน เขียนไปเพื่ออะไร หรือ เขียนให้ใครอ่าน ให้คิดไว้ก่อนเลยว่า เรากำลังเขียนเกี่ยวกับตัวเอง ให้คนแปลกหน้าคนหนึ่งอ่าน ดังนั้น ลองดูคิดดูนะครับว่าเราอยากให้เขารู้อะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้าง เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการตอบคำถามพื้นฐาน เช่น เรามีความสามารถอะไรบ้าง มีพื้นเพอย่างไร มีเรื่องยากที่เคยพบเจอบ้างไหม มีสิ่งใดที่เราภูมิใจบ้าง สนใจสิ่งใดเป็นพิเศษ เป็นต้น ลองเขียนความสนใจ และ ความสามารถพิเศษ ลงใส่กระดาษดูก่อนนะครับ แต่ถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร หรือ ผู้อ่านต้องการให้เราเลือกเขียนถึงประเด็นใดเพียงประเด็นเดียว ก็ลองเขียนทั้งหมดก่อนเหมือนเดิมนั่นล่ะครับ เพื่อจะได้เลือกภายหลัง การเฟ้นหารายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นครับ

1. ตัดสินใจประเด็นที่จะเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง

ก่อนที่จะเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเราเอง ต้องทราบให้แน่นอนก่อนว่ามีคำถามพื้นฐานที่สุดที่เราต้องตอบหรือไม่ และ ถ้ามีนะครับ ให้เขียนลงในกระดาษ เพื่อทำการค้นคว้าเพิ่มเติม ถ้าไม่มี ให้ลองคิดถึงหัวข้อที่อาจเกี่ยวข้อง เช่น สไตล์การดำเนินชีวิต หลังจากนั้น ให้ทำการวิจัย ค้นหาแรงบันดาลใจ และ เรียบเรียงข้อมูลที่จะเขียนเกี่ยวกับเอง หลังจากนั้น ให้เขียน Thesis ออกมาให้ได้สัก 1 ประโยคครับ ที่จริงข้อนี้ช่วยในการเขียนทุกประเภท และ ช่วยให้ผู้เขียนพัฒนาความคิด และ หัวข้อที่ต้องการนำมาเขียนครับ

2. เขียนคำถามที่เกี่ยวกับตนเอง

สร้างรายการคำถามที่ละเอียดถี่ถ้วน ที่เราต้องตอบไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ผ่าน Essay ของเรา คำถามที่พบบ่อยที่สุด ที่จะช่วยให้เราเตรียมพร้อม ได้แก่ เรื่องราวภูมิหลังของตนเอง ครอบครัว โรงเรียน การเงิน อะไรคือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความท้าทายมีอิทธิพลต่อเป้าหมายการดำเนินชีวิตอย่างไร สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในการเดินทางตลอดชีวิตที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ เป็นต้น คำถามเหล่านี้จะช่วยเราในการเขียน Essay ที่มีลักษณะเชิงวิชาการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขียนเพื่อสมัครทุนการศึกษาครับ

3. ระดมความคิด

หลังจากพิจารณาคำถามต่าง ๆ แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องตอบคำถามเหล่านั้นอย่างตรงประเด็น คำตอบอาจพูดถึงประเด็นเล็ก ๆ หรือ ประเด็นใหญ่โต ทะเยอทะยาน ซึ่งล้วนขึ้นอยู่กับเรา การระดมความคิดสำหรับ Essay มีวิธีง่าย ๆ คือ การสร้างบทนำ ต่อด้วยตอบคำถาม 3 ข้อแรกสุด หรือ ที่คิดว่าสำคัญที่สุด สร้างบทสรุป อย่างไรก็ตามครับ เรามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเขียนบทสรุป และ หาสิ่งที่เราอยากเขียนจริง ๆ บทสรุปมันมักจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดครับ

4. เขียนอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา

อย่ากลัวที่จะเปิดเผยจุดแข็ง และ เรื่องราวความสำเร็จที่ผ่านเข้ามา แล้วปล่อยให้เนื้อหาดูเปราะบางนะครับ มันไม่สำคัญว่าหัวข้อที่กำลังเขียนเกี่ยวกับอะไร หรือ เรากำลังพยายามบอกอะไร แต่กุญแจสำคัญอยู่ที่อารมณ์ที่เรานำเสนอผ่านตัวอักษร การรู้วิธีการนำเสนอตัวเอง

5. ใช้ตัวอย่างของตนเอง

Essay เกี่ยวกับตัวเราเอง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรา ด้วยเหตุผลนี้ เราควรใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วย I (ผม/ ดิฉัน) ให้มากที่สุด เขียนออกไปเลยครับว่าเรารู้สึกอย่างไร เชื่อในสิ่งใด สนใจในเรื่องใด และ ชอบ หรือไม่ชอบอะไร ด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย ๆ เราสามารถบรรยายเรื่องราวได้ตามที่เราต้องการโดยให้ตนเองเป็นประธานของประโยคครับ

6. อย่าเปลี่ยนเรื่อง

คือต้องเขียนในหัวข้อเสมอ และ อย่าหลงเรื่องราว เราสามารถเน้นหลายประเด็นได้ตามที่เราต้องการ เราสามารถเขียนเกี่ยวกับความสำเร็จ จุดแข็ง และ จุดอ่อนที่เรารู้สึกว่าเราจะปรับปรุง และ การพัฒนาตนเองในอนาคต แต่ในขณะที่เขียน กำลังเขียนประเด็นใดอยู่ก็ควรเขียนประเด็นนั้นให้จบที่ละประเด็น ลองอ่านออกเสียง และ ตรวจสอบอีกครั้งหลังเขียนเสร็จด้วยนะครับ เรามักจะออกไปนอกหัวข้อเมื่อเขียนเกี่ยวกับตัวเอง ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับนักเขียนส่วนใหญ่ การอ่านออกเสียงจะช่วยทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นผู้อ่านจริง ๆ และ อาจช่วยให้เราระบุได้ถ้าหากมีการเขียนนอกประเด็น หรือ อยู่ ๆ ก็เปลี่ยนเรื่องครับ

7. ให้บุคลิกภาพเข้ามามีบทบาทใน Essay เกี่ยวกับตัวเอง

อย่าปล่อยให้ Essay ของตนเองน่าเบื่อครับ ถ้าเราเป็นคนตลก และ มีอารมณ์ขัน ถ้าเราชอบเรื่องตลก และ มีความคิดสร้างสรรค์ อยากแสดงออก ถ้าเป็นเช่นนั้น ใช้อารมณ์ขัน และ การแสดงออก ในเนื้อหาที่ตนเองเขียน ผู้อ่านทุกคนจะสนุกไปกับมันครับ ที่สำคัญอย่าทำตัวเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับ

8. เรากำลังเขียนถึงใคร

ต้องแยกแยะให้ได้ว่าเรากำลังเขียนถึงใคร และ อะไรคือโอกาสสำคัญที่ทำให้เราต้องเขียนถึงคน ๆ นี้ การเขียนนี้ เพื่อสมัครทุนการศึกษาหรือไม่ หรือ เป็นการส่งการบ้าน เอาเข้าจริง ๆ การเขียนถึงใครอาจมีความแตกต่างกันนะครับ เพราะผู้อ่านมีอิทธิพลต่อแนวทางการนำเสนอเนื้อหา และ การนำเสนอวิสัยทัศน์ ตลอดจนการเล่าเรื่อง ลองนึกถึงพวกเขานะครับ และจินตนาการดูว่าเราจะทำให้พวกเขารู้สึกประทับใจได้อย่างไร

9. ตระหนักถึงความผิดพลาด (ที่อาจเกิดขึ้นได้)

essay เกี่ยวกับตัวเอง 01ทุกคนมีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนี่เป็นครั้งแรกที่เขียน Essay เรื่องตัวเอง เราส่วนใหญ่มักจะเล่าอะไร ๆ มากเกินไป หรือ เล่าไม่เพียงพอในบางครั้ง บางคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับจุดแข็ง และ จุดอ่อนของตนมากพอ หรือ อยู่ ๆ ก็หลงทางในกระบวนการเล่าเรื่อง เวลาสามารถทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบได้ครับ แต่ต้องดูด้วยนะครับว่า เราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ และ จะใช้เวลาที่เหลือแก้ไขจุดที่ผิดพลาดได้สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร

10. อ่าน Essay เกี่ยวกับตัวเอง แล้วแก้ไข ทำให้สมบูรณ์

จากข้อ 9 เลยครับ ขั้นตอนสุดท้าย ในการเขียน Essay คือ การตรวจสอบอีกครั้ง (หรือมากกว่า 1 ครั้ง) ว่าเราสะกดทุกคำอย่างถูกต้องหรือไม่ อ่านออกเสียง พิจารณาว่าเรื่องราวต่าง ๆ เขียนออกมาได้ดีมากน้อยเพียงใด และ แบ่งย่อหน้าอย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่? ถ้าเป็นไปได้นะครับ ลองให้เพื่อน หรือ ครอบครัวอ่านดู เพื่อช่วยตรวจสอบด้วยอีกทางหนึ่ง


Essay เกี่ยวกับตัวเองบทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork
🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay เกี่ยวกับตัวเอง
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี