เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink”

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

additional
ที่เพิ่มขึ้น, ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, (adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม

animated
ที่เหมือนมีชีวิต, (แอน นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา S. lively, vital A. lifeless, sluggish), (adj) กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, ซึ่งมีชีวิต, ซึ่งมีชีวิตชีวา, ร่าเริง, ดลใจ, สร้างแรงบันดาลใจ, ทำให้ดุจมีชีวิต, ทำให้มีชีวิต, ทำให้มีชีวิตชีวา, ที่มีชีวิตชีวา, (แอน นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา, ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n. S. activate, incite), (adj) มีชีวิต, เป็นสัตว์, (vt) กระตุ้น, ทำให้มีชีวิต

appear
ดู เหมือนจะ, ดู เหมือนว่า, ปรากฏตัว, แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น, ปรากฏตัวต่อสาธารณะ, ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล, พิมพ์จำหน่าย, (อะเพียร์) vi. ปรากฎ, ดู เหมือน, แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น S. arise, emerge), (vi) ปรากฏ, ประจักษ์, แสดงตัว, เห็น

assassin
ผู้ร้ายที่ลอบฆ่า, ผู้ที่ลอบสังหาร, ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า, (อะแซสซิน) n. ผู้ลอบฆ่า (โดยเฉพาะการฆ่าคนมีชื่อเสียง), ผู้ทำลาย S. killer), (n) ฆาตกร, ผู้ลอบฆ่า, ผู้ลอบสังหาร

blank
ว่าง, เปล่า, ว่างเปล่า, ช่องว่าง, ที่ว่าง, ไม่แสดงความรู้สึก, ว่างเปล่า, เฉย, ความว่างเปล่าของจิตใจ, (แบลงคฺ) (blanked, blanking, blanks) adj. ว่าง, ว่างเปล่า, ปราศจากเรื่องราว, ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, ซีด, ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า, ช่องว่างสำหรับเติม, แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า, จุดขาวตรงกลางของเป้า, เป้า, กระสุนเปล่า, เครื่องห, (adj) ว่าง, ว่างเปล่า, จืดชืด, ไม่น่าสนใจ, (n) ช่องว่าง, ที่ว่าง

brush
ปัด, แปรง, การสัมผัสเบาๆ, กวาด, ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า, หมู่ไม้เตี้ยๆ, ไม้พุ่ม, (บรัช) (brushed, brushing, brushes) n. แปรง, พู่กัน, หนวดเครารุงรัง, หางหยาบใหญ่ ของสัตว์ (เช่นสุนัขจิ้งจอก), การเผชิญหน้ากับ, พุ่มไม้หนา, ส่วนที่เป็นพู่ -v. ปัด, ทา, กวาดด้วยแปรง, สัมผัสเบา -Phr. (brush aside ไม่สนใจ, กวาดล้าง) -Phr. (brush away ปัดออก, แปรงออก) -S.broo, (n) แปรง, พู่กัน, พุ่มไม้, ป่าละเมาะ, (vi, vt) แปรง, ทำความสะอาด, ปัด, ทา

concentration
การมุ่งไปยังศูนย์กลาง, การให้ความสนใจ, สารที่มีความเข้มข้น, (คอนเซินเทรเชิน) n. ความเข้มข้น, ระดับความเข้มข้น, ความตั้งอกตั้งใจ, ภาวะที่เข้มข้น, สิ่งที่เข้มข้น, การรวมพล, ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง S. convergence, mass A. scattering, (n) ความตั้งอกตั้งใจ, ความเอาใจใส่, ความจดจ่อ

confident
ที่มั่นใจ, ที่แน่นอน, ที่เชื่อใจได้, (คอนฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ, มั่นใจ, กล้า, กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ, คู่คิด -Conf. confidant, (adj) แน่ใจ, มั่นใจ, เชื่อใจ, เชื่อมั่น, ไว้ใจ

content
จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่, ปริมาณความจุ, สาร, ความหมายที่ต้องการสื่อ, หัวข้อ, ความพึงพอใจ, ทำให้พอใจ, ทำให้มีความสุขกับสภาพของตนเอง, ที่พร้อมจะยอมรับ, ที่พร้อมจะปรับตัวได้, พอใจในสภาพของตนเอง, (คอนเทนทฺ) n. ปริมาณความจุ, ความสามารถในการจุ, สิ่งที่บรรจุอยู่, ความสำคัญ, ความหมาย, เนื้อหา, สาระ adj. พอใจ, ซึ่งเห็นด้วย, เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ, พอใจ., (n) ความจุ, ความพึงพอใจ, เนื้อเรื่อง, เนื้อหา, สาระ, (vt) ทำให้สำราญใจ, ทำให้จุใจ, ทำให้พอใจ

covert
ซึ่งซ่อนเร้น, ที่เป็นความลับ, ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, (คัฟเวิร์ท) adj. ซึ่งหลบซ่อน, ซึ่งซ่อนเร้นอย่างลับ ๆ, แอบแฝง, ภายใต้การคุ้มครองของสามี n. สิ่งปกคลุม, ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, การปิดบัง, การปลอมตัว, พุ่มไม้สำหรับสัตว์ที่จะล่า SW. covertness n. ดู covert S. clandestine, hid, (adj) กำบัง, แอบแฝง, อย่างลับๆ, ซึ่งซ่อนเร้น, ซึ่งหลบซ่อน, (n) ที่กำบัง, ที่หลบซ่อน, สิ่งปกคลุม

crush
กด, บีบอัด, ความหลงใหลอย่างมาก, คั้น (น้ำผลไม้), เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้, ทำให้ขายหน้า, ทำให้เป็นรอยย่น, บดละเอียด, บีบคั้น, ปราบการประท้วง, เป็นรอยย่น, ฝูงคน, สภาพที่คนเบียดเสียด, เอาชนะ, (ครัช) (crushed, crushing, crushes) n. ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, บด, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น, บด, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด, ความหลงใหลอย่างมาก, สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก, น้ำผลไม้คั้น S. smash, , (vt) ทำลาย, บด, ขยี้, คั้น, ทำให้แตก, กำจัด

depiction
การพรรณนา, การบรรยายให้เห็นภาพ, การวาดภาพ

enrol
(เอนโรล) vt., vi. ดู enrol

ensure
ทำให้แน่ใจ, (เอนชัวร์) vt. รับรอง, ประกัน, ทำให้มั่นใจ, ทำให้ปลอดภัย, ทำให้มั่นคง SW. ensurer n. ดู ensure S. assure, (vt) รับประกัน, ทำให้แน่ใจ, ทำให้แน่นอน, รับรอง, ทำให้มั่นใจ

espionage
จารกรรม, (เอสพินาจฺ) n. จารกรรม, (n) การจารกรรม

essay
ความพยายาม (คำทางการ), การทำให้สำเร็จ, ความเรียง, ข้อเขียน, บทความ, เรียงความ, ทดสอบ, พยายาม (คำทางการ), (เอสเส) n. เรียงความร้อยแก้ว, ข้อเขียนสั้น ๆ, ปกิณกะ, ความพยายาม, การทดลอง vt. (เอสเซ) พยายาม, ทดสอบ. SW. essayer n. ดู essay essayistic adj. ดู essay, (n) เรียงความ, การทดลอง, ความพยายาม, ปกิณกะ, (vt) ทดสอบ, ลอง, ทดลอง, พยายาม

feudal
เกี่ยวกับระบบศักดินา, (ฟิวเดิล) adj. (เกี่ยวกับ) ทิ่ดินศักดินา, ทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด, ระบบศักดินา, ยุคกลาง (Middle Age), เกี่ยวกับการอาฆาตพยาบาทที่ต่อเนื่องกันเป็นเวลายาวนาน, เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาท, (adj) เกี่ยวกับระบบศักดินา

heat
ความฉุนเฉียว, ความโกรธ, ความตื่นเต้น, ความร้อน, อุณหภูมิความร้อน, รอบการแข่งขันกีฬาในลักษณะที่ผู้ชนะจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งในรอบที่สูงๆ ขึ้นไปได้ [LongdoEN], (ฮีท) n. ความร้อน, ความรุนแรง, กำหนัด, ฤดู กำหนัด vt. ทำให้ร้อน, ทำให้อุ่น, เร้าอารมณ์, ทำให้ตื่นเต้น, (n) ความร้อน, ความเผ็ดร้อน, ความเร่าร้อน, ความรุนแรง, อุณหภูมิ, (vi) ร้อนขึ้น, อุ่น, ตกมัน, ฉุนเฉียว, เดือด, เร่าร้อน, ตื่นเต้น

hesitate
ลังเล, อึกอัก, ละล้าละลัง, ชักช้า, (เฮชชิเทท) vi. ลังเลใจ SW. hesitater, hesitator n. hesitatingly adv., (vi) ลังเล, ยับยั้ง, ชักช้า, อลักเอลื่อ

invisible
ซึ่งมองไม่เห็น, (อินวิชซิเบิล) adj. มองไม่เห็น, ไม่ปรากฎ, ซ่อนเร้น, เล็กจนมองไม่เห็น. SW. invisibility, n. invisibly adv. S. concealed, unseeable A. visible, (adj) ไม่เห็นตัว, ไม่ปรากฏ

medieval
เกี่ยวกับสมัยกลาง, ในสมัยกลาง, ในยุคกลาง, ล้าสมัย, โบราณ, เชย, (มีดิอีเวิล) adj. เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย, (adj) เกี่ยวกับยุคกลาง

mislead
ชักนำไปในทางที่ผิด, นำทางผิด, ทำให้เข้าใจผิด, ทำให้หลงผิด, หลอกลวง, (มิสลีด) (misled, misleading, misleads) vt. นำผิด, ทำให้เข้าใจผิด SW. misleader n., (vt) ชักนำไปในทางที่ผิด, นำผิดทาง

overnight
ตลอดคืน, อย่างรวดเร็ว, ตลอดทั้งคืน, ในช่วงกลางคืน, ในตอนกลางคืน, (โอเวอะไนทฺ) adv., adj. ค้างคืน, ตลอดคืน, เมื่อคืน, ในคืนก่อน, กลางคืน, รวดเร็ว, ทันทีทันใด, ในเวลาอันสั้น, (adj, adv) ในเวลาอันสั้น, ค้างคืน, ข้ามคืน, ตลอดคืน, เมื่อคืน

popularise
ทำให้เป็นที่นิยม

professor
ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหนึ่ง, อาจารย์มหาวิทยาลัย, (โพรเฟสเซอะ) n. ศาสตราจารย์, อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย, ผู้แสดงความเลื่อมใส, ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม, ผู้สอนวิชากีฬา, ผู้เชี่ยวชาญ. SW. professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน, (n) ศาสตราจารย์

realise
เข้าใจ, ตระหนัก, รู้, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, แลกเป็นเงินสด, ได้กำไร, ขายได้กำไร, มีรายได้, (รีอะไลซ) vt. เข้าใจ, สำนึก, ทำให้เป็นจริง, ทำให้สมปรารถนา, ทำให้บรรลุผล, เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือเงิน, ได้กำไรหรือมีรายได้, ขายได้กำไร vi. เปลี่ยนทรัพย์สินหรือสินค้าให้เป็นเงินสดหรือเงิน SW. realisable adj. realizable adj. realisably adv.

recognise
จำได้, สำนึก, ยอมรับ, แสดงว่าเห็นคุณค่า, (เรคคะไนซ) vt. จำได้, จำแนกออก, รู้จัก, ยอมรับ, ทักทาย, แสดงว่าเห็นคุณค่า, แสดงว่ารู้จัก, สำนึก SW. recognisability n. recognizability n. recognis (z) able adj. recognisably adv. recognizably adv.

soak
จุ่ม, แช่, หมัก, จุ่ม, แช่, ทำให้เปียก, (โซค) vi., n. (การ) จุ่ม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, หมัก, แช่. vt. จุ่ม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, หมัก, แช่, ทำให้เมา, จำนำ, ลงโทษอย่างหนัก, เก็บภาษีมากเกินไป, เก็บเงินมากเกินไป. soaking adj. เปียกชุ่ม S. seep, steep, (vt) ดู ด, แช่, ซึม, ทำให้โชก, ทำให้ชุ่ม, ทำให้เปียก

soybean
ต้นถั่วเหลือง, เมล็ดถั่วเหลือง, ถั่วเหลือง, (ซอยบีน) n. ต้นถั่วเหลือง (glycine Soja), เมล็ดถั่วเหลือง S. soja, soya, (n) ถั่วแระ, ถั่วเหลือง

substance
สสาร, สาร, วัตถุที่จับต้องได้, เนื้อหาสาระ, สาระ, ใจความสำคัญ, แก่นสาร, ทรัพย์สิน, เงินทอง, เนื้อแท้, แก่นแท้, (ซับสเทินซฺ) n. สาร, สสาร, แก่นสาร, เนื้อหนังมังสา, ร่างกาย, ธาตุแท้, ความหมายสำคัญ, เนื้อหา, ใจความ, ความแน่นหนา, ส่วนสำคัญ, ทรัพย์สิน S. material, matter, essence, force, (n) สาระ, เนื้อเรื่อง, ภาชนะ, ทรัพย์สมบัติ, สสาร, ใจความ

warfare
การทำสงคราม, การสู้รบ, การสงคราม, ความขัดแย้ง, (วอร์แฟร์) n. การสงคราม, การทำสงคราม, การสู้รบ S. fighting, war, battle, (n) การสงคราม, การสู้รบ


ต้องการหาคำศัพท์เพิ่มเติม? ลอง Longdo Dictionary