เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว

“Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis”

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว 

คำศัพท์ที่น่าสนใจ

approached

การเข้าใกล้, เข้าใกล้, เข้าตีสนิท, เข้าหา, คล้าย, ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น, ความคล้ายกัน, ปฎิบัติต่อ, จัดการ, วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, สิ่งที่คล้ายกัน
(อะโพรช’) vt. , vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ, วิถีทาง (come near, near) 
(n) การเข้าใกล้, วิธีการเข้าไป
(vi, vt) เข้าใกล้, เข้าหา, ประชิด, ทาบทาม, เข้าถึง

blessed

ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา, มีโชค, มีความสุข
(เบลส’ซิด, เบลสทฺ) adj. มีโชค, มีความสุข, ศักดิ์สิทธิ์, น่าบูชา, อัปรีย์, สาปแช่ง SW. blessedness n. S. hallowed A. sad
(adj) ได้รับพร, มีความสุข
ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
อวยพร, อำนวยพร, ให้พร
(เบลส) {blessed, blest, blessed, blest, blessing, blesses} vt. อวยพร, ให้ศีลให้พร, ให้เจริญ, ให้มีความสุข, สรรเสริญ, ให้ศักดิ์สิทธิ์, ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง, อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่, ประสาทพร, คุ้มครอง, ปกป้อง, สาปแช่ง SW. blesser n. คำที่มีความหมาย
(vt) อวยพร, ประสาทพร, ทำให้เป็นสุข

circumstance

โชค, โอกาส, สภาวะแวดล้อม, เหตุการณ์
(เซอ’คัมสฺเทินซฺ) {circumstanced, circumstancing, circumstances} n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์ S. condition
(n) พฤติการณ์, โอกาส, กาลเทศะ, สภาพ, เหตุการณ์แวดล้อม, เหตุ, กรณี

citizen

ประชาชน, พลเมือง
(ซิท’ทิเซิน) n. พลเมือง, ชาวเมือง, ประชากร SW. citizenly adj. 
(n) ประชากร, ชาวเมือง, พลเมือง, ประชาชน, คนในบังคับ

crisis

ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, ช่วงวิกฤต
ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
(ไคร’ซิส) n. วิกฤติกาล, เหตุการณ์ฉุกเฉิน, ขั้นฉุกเฉิน, ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน, ช่วงเวลาชี้ขาด, ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ SW. crisic adj. ดูcrisis –pl. crises -Conf. crises S. turning point, emergency
(n) วิกฤติกาล, ภาวะฉุกเฉิน, ภาวะล่อแหลม

deportation

การเนรเทศออกจากประเทศ
(ดีพอร์เท’เชิน) n. การเนรเทศ
(n) การขับไล่, การเนรเทศ, พฤติกรรม, การประพฤติตัว

fortunate

โชคดี, เคราะห์ดี
(ฟอร์’ชะเนท) adj. โชคดี, เคราะห์ดี. SW. fortunately adv. fortunateness n. 
(adj) โชคดี, เคราะห์ดี, ดวงดี

grace

มารยาท, คุณงามความดี, ความนุ่มนวล, ความกรุณา
ทำให้งดงาม, ทำให้ดีงาม
(เกรส) n. ความงดงาม, ความนิ่มนวล, ความกลมกล่อม, ความสุภาพ, ความสง่า, ความเมตตา, ความกรุณา, คุณธรรม, การสวดมนต์สั้น ๆ ก่อนรับประทานอาหาร S. elegance, beauty
(n) ความดี, มารยาท, ความสง่างาม, ความนิ่มนวล, ความงดงาม

immigrant

ผู้อพยพ, ผู้ลี้ภัย, คนย้ายถิ่น
(อิม’มะเกรินทฺ) n. ผู้อพยพเข้าประเทศ adj. เกี่ยวกับการอพยพเข้าไปอยู่ในประเทศหรือถิ่นใหม่
(adj) เข้าเมือง, เกี่ยวกับการอพยพ
(n) คนเข้าเมือง, ผู้อพยพ

immigration

การอพยพ, การย้ายถิ่นฐาน, การย้ายไปตั้งรกรากใหม่
(อิมมะเกร’เชิน) n. การอพยพ (จากต่างประเทศ) , การเข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่, กลุ่มผู้อพยพ. SW. immigrational, immigratory adj. 
(n) การเข้าเมือง, การอพยพ

inspired

ที่ถูกดลใจ
ยอดเยี่ยม, ฉลาด, หลักแหลม
(อินสไพ’เออร์ดฺ) adj. ดลใจ, เร้าใจ, หายใจเข้า. SW. inspiredly adv. S. aroused, animated
(v) , ,
[inspire]
ดลใจ, ดล, บันดาลใจ, ดลบันดาลใจ, ให้กำลังใจ, กระตุ้น
ทำให้เกิด
(อินสไพ’เออะ) v. ดลใจ, กระตุ้น, เร้าใจ, ปลุกปั่น, ผลักดัน, ดลบันดาล, ทำให้เกิด, หายใจเข้า. SW. inspirable adj. inspirative adj. inspirer n. inspiringly adv. S. motivate, inhale
(vi) หายใจเข้า
(vt) ทำให้รู้สึก, ดลใจ, ดลบันดาล, กระตุ้น, ปลุกปั่น

optimism

การมองในแง่ดี
(ออพ’ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี, ลัทธิความเบิกบานใจ
(n) การมองโลกในแง่ดี

patriotism

ความรักชาติ
คนรักชาติ
(เพทริอะทิส’ซึม) n. ความรักชาติ
(n) ลัทธิชาตินิยม, ความรักชาติ

pen

คำย่อของ International Association of Poets, หรือคำย่อของ Playwrights, Editors, Essayists, and Novelists
ปากกา
นักเขียน
ลีลาการเขียน, สำนวนการเขียน
เขียนด้วยปากกา, แต่งหนังสือ
ใส่คอก, ใส่เล้า
คอก, เล้า, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์
สถานดัดสันดาน(คำสแลง) , สถานกักกัน
หงส์ตัวเมีย
(เพน) n. ปากกา, คอก, เล้า, อู่, คอกเลี้ยงเด็ก, บริเวณล้อมรั้วสำหรับเลี้ยงสัตว์. vt. ใส่คอก, ใส่เล้า, เขียนด้วยปากกา
(n) ปากกา, อู่, เล้า, คอกสัตว์, ปลายปากกา, ลีลาการประพันธ์
(vt) เขียน, กั้นรั้ว, ล้อมคอก

rage

ความเดือดดาล, การแสดงความโกรธแค้น
ความคลั่งไคล้, ความนิยมชั่วครั้งคราว, แฟชั่น
แสดงความเดือดดาล
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว, ลุกลาม, โหมกระหน่ำ
(เรจฺ) n. ความเดือดดาล, ความรุนแรงของลม คลื่นไฟโรคอื่น ๆ , ความรุนแรงของอารมณ์, ความอยากอาหารหรืออื่น ๆ , ความคลั่ง, ความเร่าร้อน, สิ่งที่คลั่งไคล้ไหลหลง. vi. พูดหรือกระทำด้วยความเดือดดาล, รีบเร่งไป, ลุกลาม, โหมพัด, โหมกระหน่ำ. SW. ragingly adv. 
(n) ความเดือดดาล, ความโกรธ, ความบ้าคลั่ง, คลื่นลมแรง

reveal

เปิดเผย, เผย
แสดงให้เห็น, ทำให้ปรากฎ
(รีวีล’) vt. , n. (การ) เปิดเผย, เผย, แสดงให้เห็น, แสดง, ความสว่าง, เรื่องที่เปิดเผย SW. revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj. S. disclose, expose
(vt) แสดง, เปิดเผย, ทำให้ปรากฏ, เผย

shame

ความอับอาย, ความน่าละอายใจ, ความอัปยศ, ความขายหน้า
(เชม) n. ความอับอาย, ความละอายใจ, ความขายหน้า, เรื่องที่ทำให้เสียใจ vt. ทำให้รู้สึกละอายใจ, ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า, ทำให้อัปยศอดสู. SW. shamable adj. sameable adj. shameful adj. shameless adj. 
(n) ความอัปยศ, ความละอายใจ, ความขายหน้า, ความอับอาย
(vt) ทำให้อับอาย, ทำให้ขายหน้า, ทำให้ละอายใจ

struggle

ดิ้นรน, พยายาม
ต่อสู้, แข่งขัน
ความพยายาม, การฝ่าฟัน, การดิ้นรน
การต่อสู้, การแข่งขัน
(สทริก’เกิล) ดิ้นรน, ต่อสู้, แข่งขัน SW. struggler n. S. effort, conflict, fight
(vi) ต่อสู้, ดิ้นรน, ฝ่าฟัน, แข่งขัน, ตะเกียกตะกาย

truck

รถบรรทุก, รถสิบล้อ, รถกุดัง, รถดัมพ์
รถเข็น
การเข้าไปเกี่ยวข้อง, การเข้าไปพัวพัน
(ทรัค) n. รถบรรทุก, รถกุดัง, รถไถ, ของเสีย, ของสัพเพเหระ, ธุรกิจ, การค้า vt. , vi. ขนย้ายสินค้าด้วยรถบรรทุก, ขับรถสินค้า, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย S. transport
(n) รถบรรทุก, รถสินค้า, รถไถ, รถกุดัง, รถเข็น, ตู้สินค้ารถไฟ

uncertainty

ความไม่มั่นใจ(ต่อเหตุการณ์ ชะตาชีวิต ฯลฯ) , ความรู้สึกไม่แน่ใจ, ความรู้สึกไม่มั่นคง
ความไม่แน่นอน
(อันเซอ’เทินที) n. ความไม่แน่นอน, ความไม่แน่ใจ, ความลังเล, ความคลุมเครือ S. doubt, indecision
(n) ความไม่แน่นอน, ความลังเล

undocumented

ไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า “คู่มือ”(manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง

ต้องการหาคำศัพท์เพิ่มเติม? ลอง Longdo Dictionary