Thesis Statement คือ อะไร? เขียนอย่างไร?

🖱️ บทความ “Thesis Statement คือ อะไร?” โดย ทีมนักเขียน HW

Thesis Statement คือ อะไร?

Thesis Statement คือ ประโยคที่นำเสนอ “ใจความหลัก” (Central Idea), “ปม”, หรือ “แก่น” ของ Essay ทั้งฉบับที่คุณกำลังเขียน ซึ่ง Thesis Statement ถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของ Essay ครับ ในภาษาไทย Thesis Statement ถูกเรียกว่า “คำแถลงวิทยานิพนธ์” ครับ

Central Idea คือ ใจความหลัก ของ Essay
Thesis Statement คือ ประโยคที่นำเสนอ “ใจความหลัก” ของ Essay

Thesis Statement คือ ข้อความ หรือ การอ้าง (Claim) ที่ระบุใจความหลัก/ความคิดหลัก ข้อโต้แย้งหลัก วัตถุประสงค์ ของ Essay โดยปกติจะอยู่เขียนไว้ในหนึ่งประโยค โดยจะอยู่ในส่วนท้ายของบทนำ (Introduction)

ผมขอยกตัวอย่างนะครับ:

ใจความหลัก (Central Idea) ของ Essay (ประมาณ 5,000 คำ) ที่เขียนโดย Bertrand Russell ในหัวข้อ “In Praise of Idleness” 🔗 (สดุดีความเกียจคร้าน) คือ “คนโฟกัสงานมากเกินไป และไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

Thesis Statement ของ Essay นี้ คือ “แม้งานจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรามีเงินเพื่อใช้สอยในชีวิตประจำวัน แต่คนกลับโฟกัสงานมากเกินไป และไม่เห็นคุณค่าของเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์

Essay นี้อาจกล่าวถึงอะไรต่างๆ มากมาย ผู้เขียนอาจอาจพูดถึงสิ่งโน้น สิ่งนี้ สิ่งนั้น เยอะแยะไปหมด แต่จะไปในทิศทางที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุน Thesis Statement เท่านั้น และท้ายที่สุดแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เขียนอยู่ใน Essay จะกลับมาที่ความคิดหลักหนึ่งเดียว นั้นก็คือ ใจความหลัก (Central Idea) นั่นเองครับ

โดยทั่วไป Thesis Statement ทำหน้าที่ให้ทิศทางที่ชัดเจนกับ Essay เป็นแนวทางสำหรับทั้งผู้เขียน และผู้อ่านให้เข้าใจถึงใจความหลัก ประเด็นหลัก หรือ ข้อโต้แย้งหลัก ของ Essay มันช่วยกำหนดจุด Focus ให้แก่ ผู้เขียนในการจัดระเบียบเนื้อหาของ Essay และทำหน้าที่เป็น Roadmap สำหรับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านรู้ว่าควรคาดหวังอะไรจาก Essay ฉบับนี้

Thesis Statement ที่ชัดเจน ควรกระชับ เฉพาะเจาะจง และแสดงให้เห็นถึงการให้เหตุผลหรือโต้แย้งบางอย่างที่สามารถระบุ “จุดยืน” ของผู้เขียนอย่างชัดเจน ไม่กว้าง หรือ แคบเกินไป การมี Thesis Statement ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญต่อประสิทธิภาพของการเขียน Essay ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ใน Essay มีความเกี่ยวข้อง และสนับสนุนการโต้แย้งโดยรวม ทั้งนี้ เพราะ Thesis Statement กำหนดทิศทาง และวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้แก่ Essay

Thesis Statement ที่ถูกเขียนมาอย่างดี ช่วยสื่อสารจุดประสงค์ของ Essay อย่างชัดเจน และทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเขียน Essay มีสมาธิ ดังนั้น Thesis Statement ที่ชัดเจน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพและสามารถโน้มน้าวผู้อ่านได้

บทความต่อไปนี้ จะกล่าวถึงพื้นฐานของวิธีการเขียน Thesis Statement ที่ชัดเจนสำหรับ Essay ด้วย 6 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้ครับ

1. ทำความเข้าใจหัวข้อ Essay
2. ระดมสมอง (Brainstorming)
3. จำกัด Focus ให้แคบลง
4. เขียน Thesis Statement อย่างคร่าวๆ
5. ค้นคว้าหลักฐานมาสนับสนุน
6. ปรับปรุง Thesis Statement (ถ้าจำเป็น)


วิธีเขียน Thesis Statement

1. ทำความเข้าใจหัวข้อ Essay

ในการเขียน Thesis Statement ให้ชัดเจน สิ่งสำคัญ คือ ต้องทำความเข้าใจหัวข้อ Essay ที่ได้รับมาอย่างละเอียดก่อน หัวข้อ Essay อาจมาในรูปแบบของข้อความสั้นๆ หรือ คำถาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอ่านหัวข้ออย่างรอบคอบ และตั้งใจ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อ Essay ที่ได้รับมอบหมาย หากมีแง่มุมใดของข้อความที่ไม่ชัดเจน หรือ ทำให้เกิดความสับสน ขอแนะนำคุณถามอาจารย์ หรือ ผู้สอน ทั้งนี้ เพราะความเข้าใจหัวข้อ Essay มีความสำคัญอย่าง มิเช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเขียน Thesis Statement ที่ตรงประเด็นได้

ผมขอยกตัวอย่างนะครับ สมมุติว่าอาจารย์ให้หัวข้อ Essay คือ “Write a 1000-word essay in praise of idleness”. ในการทำความเข้าใจหัวข้อ Essay นี้ ให้คุณลองตั้งคำถามที่เริ่มต้นด้วย “Why” แบบนี้ครับ:

Why is it necessary to praise idleness?
What is the significance of giving praise to idleness?

ที่ต้อง Convert หัวข้อ Essay เป็นคำถามแบบนี้ เพราะคุณกำลังจะหาคำตอบและสนับสนุนคำตอบของตนเอง ให้คุณใช้ 2 คำถามนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการเขียน Essay นะครับ

2. ระดมสมอง (Brainstorming)

การระดมสมองเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระดมความคิด และวิธีแก้ไขปัญหา เป้าหมายคือการรวบรวมความคิดให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องกังวลถึงความเป็นไปได้ หรือ ข้อเสียของความคิดเหล่านั้น ในการเริ่มระดมสมอง สิ่งสำคัญคือ คุณจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อ Essay เมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มระดมและรวบรวมความคิด ซึ่งสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ครับ

อย่างแรกเลยคือ คุณจะต้องทำใจและกายให้สบาย หาสถานที่เงียบสงบปราศจากสิ่งรบกวน อันจะทำให้คุณสามารถมีสมาธิ หลังจากนั้นให้เริ่มใช้ความคิดและจดบันทึกความคิดทั้งหมด โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับคุณภาพ ความเป็นไปได้ หรือ ข้อเสียของความคิดเหล่านั้น เพียงแค่เขียนสิ่งที่อยู่ในใจ พยายามคิดนอกกรอบ และใช้จินตนาการ กระตุ้นตนเอง (และสมาชิกในกลุ่ม) ให้เกิดการแบ่งปันความคิดของตนโดยไม่ต้องกลัวคำวิจารณ์ หรือ การตัดสิน หลังจากนั้น ให้เริ่มต่อยอดความคิด เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ที่เกี่ยวข้องกัน ด้วยขั้นตอนเหล่านี้ คุณจะสามารถระดมความคิดที่หลากหลาย ซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อเขียน Essay ได้

จากขั้นตอนที่ 1 คุณได้ Convert หัวข้อ Essay เป็น 2 คำถาม ได้แก่ Why is it necessary to praise idleness? และ What is the significance of giving praise to idleness?

ในขั้นตอนที่ 2 นี้ ให้คุณคิด คิด คิด และ คิด แนวคิดที่จะสามารถใช้เป็นคำตอบให้กับ 2 คำถามนี้ได้ครับ เช่น:

Idleness might be important—it allows people to rest, recharge, and engage in leisure activities.
Resting, recharging, and engaging in leisure activities might be important—they can improve people’s mental and physical well-being.
Idleness might be important—it provides the opportunity to think and reflect; thus, it can lead to creativity and innovation.
By praising idleness, people’s mental and physical well-being, as well as their creativity and innovation, might be encouraged and valued.

3. จำกัด Focus ให้แคบลง

เมื่อคุณระดมและรวบรวมความคิดได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำให้ Focus แคบลง ในการเขียน Thesis Statement ที่มีประสิทธิภาพ สิ่งสำคัญคือต้องจำกัด Focus ไปที่จุดเดียว ซึ่งเป็นแนวคิดที่กระชับ และชัดเจน ซึ่งจะสามารถทำได้โดยการประเมินความคิดที่เป็นไปได้ และเลือกความคิดที่คุณคิดว่าคุณสามารถพัฒนาเป็น Essay ที่น่าสนใจและลึกซึ้งได้ ในการพิจารณาว่าความคิดใดเหมาะสมที่สุดสำหรับ Thesis Statement คุณพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้ครับ

ประการแรก คือ การพิจารณาความเกี่ยวข้อง จงเลือกความคิดที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ Essay ที่คุณกำลังเขียน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของหัวข้อดังกล่าว ประการที่สอง คือ การพิจารณาความสำคัญ จงเลือกความคิดที่สำคัญ และมีศักยภาพในการสนับสนุนหัวข้อ Essay ประการต่อมา คือ การพิจารณาความเป็นไปได้ จงพิจารณาว่าคุณมีข้อมูล และทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุนความคิดนั้นได้หรือไม่ ประการสุดท้าย คือ การพิจารณาความคิดริเริ่ม (Originality) จงเลือกใช้ความคิดที่ไม่ซ้ำใคร โดยคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ คุณจะสามารถจำกัด Focus ให้แคบลงได้ และจะสามารถเขียน Thesis Statement ที่ทั้งมีความหมาย และเกี่ยวข้องกับหัวข้อของ Essay ได้ครับ

ใน Essay เรื่อง “In Praise of Idleness” ที่เขียนโดย Bertrand Russell “ Focus “ ของ Russell คือ “I think that there is far too much work done in the world, that immense harm is caused by the belief that work is virtuous, and that what needs to be preached in modern industrial countries is quite different from what always has been preached”. จะเห็นได้ว่า Focus หลักๆ ของผู้เขียน คือ “The belief that work is virtuous is causing immense harm”. ครับ Focus นี้ดูมีความสำคัญ มีความเป็นไปได้ และดูจะเป็นความคิดริเริ่มที่สามารถต่อยอดได้ไหมครับ? ลองพิจารณาดูนะครับ

คราวนี้ เรากลับไปที่ ตัวอย่างแนวคิดจากขั้นตอนที่ 2 ของเรานะครับ

Idleness might be important—it allows people to rest, recharge, and engage in leisure activities.
Resting, recharging, and engaging in leisure activities might be important—they can improve people’s mental and physical well-being.
Idleness might be important—it provides the opportunity to think and reflect; thus, it can lead to creativity and innovation.

เราสามารถจำกัด Focus ของแนวคิดเหล่านี้ให้แคบลงได้โดย สร้างประโยคเดียวที่รวบแนวคิดสำคัญไว้ ตัวอย่างคือ “I think praising idleness is important because it can encourage and value people’s mental and physical well-being, as well as their creativity and innovation”. Focus นี้ดูมีความสำคัญ มีความเป็นไปได้ และดูจะเป็นความคิดริเริ่มที่สามารถต่อยอดได้ไหมครับ?

4. เขียน Thesis Statement อย่างคร่าวๆ

หลังจากที่คุณจำกัด Focus ให้แคบลงแล้ว ก็ได้เวลาเริ่มเขียน Thesis Statement คร่าวๆ แล้วครับ Thesis Statement ควรเป็นประโยคเดียว ที่ระบุข้อโต้แย้งอย่างชัดเจนและรัดกุม ควรมีความเฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเครือ หรือ เป็นสิ่งกล่าวอ้างทั่วไปๆ เกินไป Thesis Statement คร่าวๆ ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบครับ เพราะคุณจะต้องแก้ไข Thesis Statement หลายครั้ง ก่อนที่จะได้ Version ที่สมบูรณ์ที่สุด

ต้องจำให้ขึ้นใจว่า Thesis Statement เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ Essay เป็นจุดประสงค์หลักของ Essay ในการเขียน Thesis Statement คร่าวๆ คุณควรเริ่มต้นด้วยการพิจารณาหัวข้อ และใจความหลักที่คุณต้องการสื่อสาร ข้อความควรมีความเฉพาะเจาะจง สะท้อนถึงข้อโต้แย้งหลักของ Essay ควรนำเสนอเพียงประโยคเดียว และถ่ายทอดความคิดหลักอย่างชัดเจนและรัดกุม

การเขียน Thesis Statement อาจต้องแก้ไขหลายครั้ง เพื่อปรับแต่งข้อโต้แย้ง ดังนั้น คุณควรใช้ Thesis Statement อย่างคร่าวๆ เป็นจุดเริ่มต้นในการเขียน Essay แต่สิ่งสำคัญคือต้องเปิดใจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขอยู่เสมอ

ตอนนี้เราจะเลิกสนใจ Essay เรื่อง “In Praise of Idleness” ที่เขียนโดย Bertrand Russell แต่จะเน้น Essay ในหัวข้อเดียวกันนี้ ที่คุณจะเขียน Thesis Statement ไปพร้อมๆ กับเรานะครับ

ยกตัวอย่างจาก Focus ที่เราได้มาในขั้นตอนที่ 2 เราสามารถพัฒนามันให้เป็น Thesis Statement อย่างคร่าวๆ ได้ว่า “Praising idleness is crucial in promoting individual’s mental and physical health, fostering creativity and innovation, and valuing the importance of rest and relaxation”.

5. ค้นคว้าหลักฐานมาสนับสนุน

ด้วย Thesis Statement คร่าวๆ ข้างต้น ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุน Thesis Statement นี้ เริ่มต้นด้วยการค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ บทความวิจัย เว็บไซต์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องทำอย่างเป็นระบบ และจัดระเบียบในการค้นคว้าเพื่อให้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆ

เราจะแบ่ง Thesis Statement คร่าวๆ เป็นส่วนต่างๆ ดังนี้นะครับ:

“Praising idleness is crucial in promoting individual’s mental and physical health, fostering creativity and innovation, and valuing the importance of rest and relaxation”.

Main Argument: Praising idleness is crucial in valuing the importance of rest and relaxation.
Supporting Idea 1: Idleness (rest and relaxation) can promote individual’s mental and physical health.
Supporting Idea 2: Idleness (rest and relaxation) can foster creativity and innovation.

Supporting Ideas ข้างต้นนี้ จะทำหน้าที่เป็น Key Entries ที่คุณจะใช้ในการค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆ เมื่อได้ Key Entries แล้ว ก็เริ่มกำหนดประเภทของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการค้นหา อาจเริ่มต้นด้วยการพิจารณาว่าคุณต้องการข้อมูลประเภทใดเพื่อสนับสนุน Key Entries เหล่านี้ เช่น ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัย หรือ สถิติ การที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไร จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าควรค้นหาแหล่งข้อมูลประเภทใด หลังจากนั้น ให้เริ่มทำการค้นคว้าโดยใช้ Key Entries นี้ค้นหาในฐานข้อมูลและเครื่องมือค้นหาต่างๆ เช่น EBSCOhost, JSTOR, ProQuest, Google Scholar เป็นต้น เมื่อคุณพบแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว จงอ่าน Abstract และ Conclusion ให้เข้าใจ ดูว่ามันสนับสนุน Supporting Ideas ของคุณไหม ถ้าสนับสนุนก็จงทำการจดบันทึกให้เรียบร้อย และอย่าลืมที่จะบันทึก Citation Information ซึ่งคุณอาจใช้ EndNote เป็นเครื่องมือในการบันทึกได้ครับ

6. ปรับปรุง Thesis Statement (ถ้าจำเป็น)

ในขณะที่คุณค้นคว้า และรวบรวมหลักฐานเพื่อสนับสนุน Thesis Statement ของตนเอง คุณอาจพบว่าต้องมีการแก้ไข Thesis Statement ซึ่งนี่เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง เพราะความเข้าใจในหัวข้อ Essay ของคุณอาจเปลี่ยนไปเมื่อคุณได้เรียนรู้มากขึ้นจากการค้นคว้า

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนว่า Idleness can foster creativity and innovation เลย คุณอาจปรับปรุง Thesis Statement จาก “Praising idleness is crucial in promoting individual’s mental and physical health, fostering creativity and innovation, and valuing the importance of rest and relaxation”. เป็น “Praising idleness is crucial in promoting individual’s mental and physical health and valuing the importance of rest and relaxation”. โดยการปรับปรุง Thesis Statement ในครั้งนี้ เพื่อให้คุณสามารถ “Write a 1000-word essay in praise of idleness”. ได้ โดยคุณจะ Focus ไปที่ “What is the significance of giving praise to idleness?” (ซึ่งนั่นก็คือ Praising idleness is crucial in promoting individual’s mental and physical health and valuing the importance of rest and relaxation.)

เมื่อคุณปรับแต่ง Thesis Statement แล้ว ก็ถึงเวลาสรุป ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบความชัดเจน ความกระชับ และความถูกต้อง Thesis Statement ควรเข้าใจง่าย และไม่มีข้อผิดพลาด แต่หากคุณยังไม่แน่ใจ ลองถามเพื่อนหรืออาจารย์เพื่อให้ช่วยพิจารณา ทั้งนี้ การเขียน Thesis Statement ที่ชัดเจนในการเขียน Essay อาจต้องใช้เวลา ความพยายาม และการค้นคว้าอย่างกว้างขวางครับ

🖱️ ข้อมูลอ้างอิงบทความ “Thesis Statement คือ อะไร?”:
Russell, B., 1932. In Praise of Idleness. [Online] [Accessed 5 February 2023].


Thesis-Statement-คือ-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี