การเขียน Essay มีความสำคัญ “ต่อชีวิตการทำงาน” อย่างไร?

การเขียน Essay มีความสำคัญ “ต่อชีวิตการทำงาน” อย่างไร?

บทความ “การเขียน Essay มีความสำคัญ “ต่อชีวิตการทำงาน” อย่างไร?” เรียบเรียงจาก 11 Reasons Why Essay Writing is Important in One’s Professional Life โดย Suffolk Gazette และ Why Essay Writing Skills are Important โดย The Student Pocket Guide Ltd.

Essay มีความสำคัญผมเชื่อว่าคุณต้องเคยเขียน Essay ขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัย เพราะเป็นสิ่งที่อาจารย์มักสั่งให้ทำ เป็นหนึ่งในประเภทงานที่แพร่หลายที่สุดในสถาบันการศึกษา แล้วทำไมอาจารย์ถึงชอบสั่งงานประเภทนี้ล่ะครับ? ที่จริงมีหลายเหตุผลครับ การเขียน Essay มีความสำคัญ ครับ มันช่วยประเมินทักษะการวิจัย การวิเคราะห์ และ การโน้มน้าวใจ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ล้วนสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้เมื่อคุณเติบโตขึ้น ในโพสต์ต่อไป เป็นการเจาะลึก และ หาคำตอบว่า เหตุใดทักษะการเขียน Essay จึงมีความสำคัญ มีบางคนถึงขั้นระบุว่าการเขียน Essay เป็นวิธีทรมานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกใช้ในมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบัน (โอ้โห) และการที่คุณพบว่าการเขียน Essay นั้นน่าเบื่อหน่าย และ ดูเหมือนจะไร้ประโยชน์ ทำให้พวกเขาตั้งคำถามว่า “ทำไมการเขียน Essay จึงมีความสำคัญ” ถ้าจะกล่าวโดยทั่วไป ทักษะการเขียนมีความสำคัญอย่างชัดเจน และ เป็นหนึ่งในทักษะที่มีอิทธิพล ซึ่งเป็นประโยชน์มาก การเขียน Essay สอนให้คุณจัดระเบียบข้อโต้แย้ง (Argument) ในลักษณะที่เหมาะสม โดยพื้นฐานแล้ว ทุกคำพูดคือการโต้แย้ง การโต้เถียงความคิด หรือ ความเชื่อ ที่ผู้เขียนพยายามพิสูจน์ หรือ สนับสนุน การเขียน Essay ยังช่วยสร้างทักษะในการแนะนำแนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทำให้เรียนรู้ถึงการเลือกวิธีการสนับสนุนความคิดที่ควรใช้เพื่อกำหนดข้อโต้แย้งและสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อโต้แย้งดังกล่าว ยังถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงความสามารถในการอธิบายความคิดของตนเอง ในออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ และ น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การฝึกเขียน Essay เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทั่วไปในการนำเสนอความคิด การสร้างรากฐานสำหรับการโต้แย้ง และ การนำเสนอแนวคิดที่สอดคล้องกันอย่างมีเหตุผลครับ

บางคนอาจอ้างว่าการใช้รูปแบบการ Essay ทั่วไป (Typical Essay Format) อาจส่งผลให้เกิดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นต้นฉบับ ทว่า พวกเขายังไม่รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการใช้โครงสร้างดังกล่าว ในโลกแห่งความเป็นจริง เราไม่ได้นำเสนอทุกความคิดในรูปแบบของ Essay (5 ย่อหน้า) โครงสร้างดังกล่าวจึงเป็นเพียงแบบจำลองเพื่อชี้นำความคิดของเรา และ ช่วยเรานำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการจัดเรียงแนวคิดอย่างมีเหตุผล การเขียน Essay บ่อย ๆ จะเป็นการฝึกสมอง ฝึกการนำเสนอแนวคิดโดยอัตโนมัติ และ เรียนรู้วิธีการสนับสนุนแนวคิดยอ่างเป็นระบบ คำอธิบายแนวคิดที่มีความสอดคล้องกัน และ การจัดวางแนวความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นทักษะที่จำเป็นในทุกอาชีพ และ Essay เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ ในการฝึกฝนทักษะเหล่านี้ เป็นการตระเตรียมตัวเราเองสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

การเขียน Essay ยังสอนให้เราทราบถึงวิธีการสนับสนุนการเรียกร้องที่มีการไตร่ตรองอย่างมีประสิทธิภาพ จากเรียนรู้ที่จะเลือกแหล่งอ้างอิงที่น่าสนใจที่สุดเพื่อสนับสนุนการโต้แย้งของเราเอง การวิจัยที่จำเป็นต้องทำในการเขียน Essay นั้น มีประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะเป็นการช่วยฝึกการค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ถูกต้อง และ เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยนำมารวมไว้ในลักษณะที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจ และ เชื่อมั่นในคำกล่าวอ้างของผู้เขียน (หรือผู้พูด) การเลือกแหล่งอ้างอิงที่มีความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์คำกล่าวอ้างเป็นทักษะที่จำเป็นในทุกด้านของชีวิต เนื่องจากช่วยให้เราสามารถโต้แย้งความคิดของตนได้ดีด้วยความน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีที่จะเลือกประเด็นสำคัญเพื่อโต้แย้ง และ การนำเสนอข้อโต้แย้งดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอแนวคิด ซึ่งช่วยให้เราสร้างข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือได้ในอนาคต

การเขียน Essay มีความสำคัญ หลายด้าน

บางคนอาจบอกว่าทักษะการเขียน Essay มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพด้านการเขียน หรือ ภาษาเท่านั้น อย่างไรก็ตามครับ คำกล่าวอ้างนี้อาจไม่จริง เพราะการเขียนทุกชนิดสอนให้ผู้เขียนคิดอย่างชาญฉลาด Essay ผลักดันให้ผู้เขียนเจาะลึกเข้าไปในหัวข้อ และ สำรวจหัวข้อดังกล่าวในเชิงลึกมากกว่าเพียงแค่เขียนตอบง่าย ๆ การฝึกเขียน Essay ซ้ำ ๆ หลายครั้ง ฝึกสมองให้คิดนอกกราอบ เหนือจากความหมายผิวเผินของแนวคิด ช่วยพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และ ผลักดันให้เรียนรู้ต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดครับ การเขียนทำให้ได้เรียนรู้การคิดเชิงวิพากษ์ และ บังคับให้จิตใจพิจารณาข้อถกเถียงต่าง ๆ หรือ แนวคิดจากมุมมองที่แตกต่างกัน ที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้เกิดความเข้าใจ และ มองหาแนวทางอื่นที่อาจสามารถหักล้างมุมมองของฝ่ายตรงข้ามได้ การเขียน Essay ยังช่วยให้ฝึกฝนการกลั่นข้อมูลที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือ ให้เป็นผลงานที่สั้น กระชับ ไม่ล้นมือเกินไป และ ที่สำคัญคือ เข้าใจง่าย ด้วยวิธีปฏิบัตินี้ครับ ผู้เขียนมักมีโอกาสได้เรียนรู้การสำรวจความหมายของหัวข้อที่ตนสนใจ รวมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวที่ซับซ้อน และ มีหลายแง่มุม ในลักษณะที่ง่ายเข้าใจง่ายกว่ามาก ๆ ทักษะเหล่านี้ช่วยเตรียมให้คุณรับมือกับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น การให้คำอธิบายแนวคิด หรือ การนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ หรือ แม้กระทั่งการอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง การเขียน Essay ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ แต่อาจจะยากที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ ไม่ต้องสงสัยเลยครับ ว่าทักษะที่แต่ละคนเรียนรู้จากการเขียน Essay นั้น เป็นทักษะที่สำคัญที่สุดที่สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่วัยเยาว์

Essay มีความสำคัญ ในการสร้างทักษะการเขียน

สำหรับผู้เริ่มต้นหัดเขียน Essay มีความสำคัญ ในการช่วยพัฒนาทักษะการเขียนได้อย่างดีเยี่ยม จงอย่าลังเลที่จะฝึกฝนให้มากที่สุด เพื่อเป็นนักเขียนที่ดี และ สร้างสรรค์ Essay ชั้นยอด ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเพิ่มคะแนน และ เรียนรู้วิธีสร้างงานเขียนผ่านการพิจารณามาอย่างดี ทั้งหมดนี้ ช่วยแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของคุณ เป็นการสะท้อนถึงการมีการศึกษาดี หากคุณอยากดูเป็นมืออาชีพ และ ได้รับความน่าเชื่อถือ ทักษะการเขียน Essay ที่สมบูรณ์แบบจึงเป็นสิ่งจำเป็น จึงอยากให้คุณเรียนรู้วิธีการเขียน Essay เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนของตัวเอง และ สร้างความเป็นมืออาชีพในอนาคต

สร้างทักษะการวิจัย

เชื่อได้เลยครับว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างงานเขียน ระดับ A+ ได้โดยปราศจากการค้นคว้าอย่างละเอียด ในยุคดิจิทัล ทักษะการวิจัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากครับ มีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ต เพียงแค่คว้าสมาร์ทโฟนออกมา แล้วค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องตระหนักด้วยนะครับว่า โพสต์ และ บทความต่าง ๆ บนอินเตอร์อาจไม่ถูกต้องไปเสียทุกอย่าง การเขียน Essay จะสอนวิธีค้นหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือ วิเคราะห์ และ ตรวจสอบอีกครั้งครับ

เพิ่มพูนความรู้

การวิจัยคือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การเขียน Essay ในหัวข้อต่าง ๆ เปิดโอกาสให้คุณสำรวจแหล่งข้อมูลมากมาย และ รวบรวมข้อมูลจำนวนมากมาเพื่อเขียนเป็น Essay ดังนั้น คุณจึงมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ถามว่าสิ่งนี้ช่วยในการหางานได้อย่างไร คำตอบคือ คุณต้องการหางานที่ดี และ มีรายได้ดีหลังจากเรียนจบใช่หรือไม่ครับ? ถ้าใช่ จงอย่าลังเลที่จะฝึกฝนการเขียน Essay ครับ เพราะประวัติส่วนตัว และ จดหมายสมัครงาน ล้วนอาศัยทักษะการเขียนทั้งสิ้น การเขียนอย่างดีจะแสดงว่าคุณเป็นบุคคลที่มีทักษะ และ มีการศึกษาดีครับ

สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์

การเขียนสำคัญในชีวิต เพราะกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อคุณได้สำรวจแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มากมาย และ เขียนความคิดของคุณลงไปในงานเขียน ในขณะที่สร้างงานเขียน คุณจำเป็นต้องวิเคราะห์ และ ประเมินข้อมูลที่รวบรวมมา คุณต้องดำลึกลงไปในหัวข้อหนึ่ง รวบรวมข้อมูล และ ตัดสิ่งที่เข้าประเด็นออกไป เรียนรู้วิธีการส่งมอบความคิด คุณเสริมเนื้อหางานเขียนด้วยมุมมองของตนเอง หากคุณต้องการเรียนรู้วิธีสร้าง และ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวการเขียน Essay เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้วิธีการแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ นอกจากนี้การเขียน Essay จะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการมีส่วนร่วมกับผู้อ่านผ่านการเขียน หรือ คำพูด อธิบายข้อเท็จจริง และ ความคิดที่ไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง


Essay มีความสำคัญ - 009บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork
🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี