คุณสามารถ ใช้ ChatGPT เขียน Essay ได้อย่างสบายๆ … แต่?

ใช่ครับ คุณสามารถ ใช้ ChatGPT เขียน Essay ได้อย่างสบายๆ เลยครับ ChatGPT เป็น Advanced Language Model ที่ถูกพัฒนาโดย OpenAI มันได้รับการ Train ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความจำนวนมหาศาลจากแหล่งต่างๆ และได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียด ทำให้สามารถสร้างข้อความที่เป็นธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้ ChatGPT จึงมีความสามารถในการเป็นผู้ช่วยในการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ChatGPT สามารถสร้างข้อความตาม Prompt ที่คุณระบุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณแทบไม่ต้องเสียเวลาเขียนเองเลย … จริงหรือ?

วิธี ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay

คุณสามารถ ใช้ ChatGPT เขียน Essay โดยให้มันสรุปความ สร้างแนวคิดสำหรับ Essay หรือแม้กระทั่งเขียน Essay ทั้งฉบับได้ครับ ในส่วนของการสรุปความ ChatGPT สามารถช่วยย่อความคิดหลัก และข้อมูลจากงานเขียนที่ยาวให้สั้นลง ฉบับกระชับมากขึ้น สิ่งนี้มีประโยชน์ในการทำความเข้าใจสาระสำคัญของบทความ หนังสือ หรือ งานเขียนอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความสามารถในการประมวลผลภาษาของ ChatGPT ยังสามารถระบุจุดที่สำคัญที่สุดในข้อความได้ และมันนำเสนอในรูปแบบสรุปที่อ่านเข้าใจได้ง่ายได้ครับ

ในส่วนของการสร้างแนวคิดสำหรับ Essay ซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถของ ChatGPT นั้น ChatGPT สามารถช่วยแนะนำหัวข้อ, Argument, Thesis Statement, หรือ ประเด็นสำคัญที่คุณสามารถนำมาเขียนต่อยอดได้ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่คิดไอเดียสำหรับ Essay ไม่ออก หรือ ผู้ที่ต้องการขยายมุมมองจากหัวข้อ Essay ที่ได้รับมอบหมายมาให้กว้างขึ้น ChatGPT จะใช้ข้อมูล (ข้อความ) จำนวนมหาศาลจากแหล่งต่างๆ เป็นฐานความรู้เพื่อเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความคิดคุณ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางในกระบวนการเขียนของคุณได้ครับ

ในสวนของการ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ทั้งฉบับนั้น อันที่จริง ChatGPT สามารถเขียน Essay แบบทั้งฉบับได้ครับ สิ่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้เขียนไม่ออก หรือ ผู้ที่ต้องการประหยัดเวลา โดยให้ ChatGPT ช่วยเขียน Essay ทั้งหมด (หรือบางส่วน) ให้ ความสามารถในการเขียนของ ChatGPT สามารถเขียนออกมาได้ดี ข้อความที่ออกมาก็อาจจะถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นจุดเริ่มต้น (เป็นต้นฉบับ) เพื่อปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดต่อไป กล่าวโดยรวมคือ คุณอาจ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ทั้งฉบับได้ และ ChatGPT ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในกระบวนการเขียน Essay ให้แก่คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดีในการ ใช้ ChatGPT เขียน Essay

ข้อดีอย่างหนึ่งของการ ใช้ ChatGPT เขียน Essay คือ เจ้า Language Model ตัวนี้ มีความสามารถในการสร้างข้อความอย่างรวดเร็วและดีเลยทีเดียว โดยคุณสามารถใช้ข้อความที่มันสร้างขึ้นในการเขียน Essay ของตนเอง หรือแม้แต่ บทความ, รายงาน, เว็บไซต์, และอื่นๆ ทำให้ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับงานเขียนหลากหลายชนิด นอกจากนี้ ChatGPT ยังสามารถสร้างข้อความในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ข้อความในรูปแบบเชิงวิชาการ, แบบไม่เป็นทางการ, แบบบทสนทนา และอื่นๆ

ในการสร้างข้อความใดๆ ด้วย ChatGPT คุณแค่ระบุ Prompt เป็น Input ChatGPT จะสร้างข้อความตาม Input นี้ คุณอาจเขียน Prompt เป็นคำๆ เดียว หรือเป็นคำถาม เป็นวลี หรือ แม้กระทั่งประโยคที่ซับซ้อน (ยิ่งซับซ้อนยิ่งดีครับ เพราะจะช่วยเพิ่มบริบทให้แก่ AI) ChatGPT จะสร้างข้อความจาก Prompt ด้วยข้อมูลที่มันได้รับการ Train มา โดยจะเขียนออกมาอย่างสอดคล้องกับบริบทที่คุณระบุ จริงอยู่ที่ว่า คุณสามารถ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ได้ (มันช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการเขียนงานได้เป็นอย่างดีเลยครับ) มันสามารถสร้างข้อความในรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้กับงานเขียนได้หลากหลายรูปแบบ ทว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึง คือ Prompt ของคุณ Prompt ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรัดกุมแก่ AI เพื่อให้มันสามารถสร้างข้อความที่มีบริบทถูกต้อง มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อถือได้มากขึ้นครับ

ข้อเสียในการ ใช้ ChatGPT เขียน Essay

อย่างไรก็ตาม Essay ที่เขียนขึ้นโดย ChatGPT นั้น อาจไม่สมบูรณ์แบบเสมอไป และอาจต้องมีการแก้ไขความความถูกต้องและความชัดเจน แม้คุณสามารถใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องตระหนักถึงข้อจำกัดของ ChatGPT และเข้าใจว่างานเขียนที่ได้จาก ChatGPT อาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ChatGPT เป็น Generative Pre-trained Transformer (GPT) ซึ่ง AI ประเภทนี้ได้รับการ Train ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล ทำให้สามารถสร้างข้อความในลักษณะที่คล้ายกับการเขียนของมนุษย์ แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีศักยภาพในการปฏิวัติกระบวนการเขียน ข้อความที่สร้างโดย ChatGPT นั้นอาจสมบูรณ์แบบเสมอไป

ยกตัวอย่างเช่น ข้อความที่ได้จาก ChatGPT อาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ อาจมีถ้อยคำที่ฟังดูแปลก หรือ ประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล ข้อมูลที่อาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องจาก ChatGPT ไม่ได้เข้าใจบริบทของข้อมูลที่มันสร้างขึ้น มันเพียงแค่สร้างข้อความตามรูปแบบที่ได้เรียนรู้จากข้อมูลที่ได้รับการ Train มา ผลที่ตามมาก็คือ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบข้อความที่สร้างโดย ChatGPT อย่างรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อถือได้จริงๆ

ปัญหาอีกประการหนึ่งของการ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ก็คือ สไตล์การเขียนอาจไม่ตรงกับโทนเสียง หรือ สไตล์การเขียนที่คุณต้องการเสมอไป ยกตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเขียน Essay ที่ต้องใช้ภาษาที่เป็นทางการ ข้อความที่ได้จาก ChatGPT อาจมีภาษาที่ไม่เป็นทางการปนอยู่ หรือ อาจมีคำสแลงที่ไม่เหมาะสมกับโทนของ Essay ทั้งนี้ เป็นเพราะ ChatGPT สร้างข้อความจากข้อมูลที่มันได้รับการ Train ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงบทสนทนาทั่วไป และงานเขียนที่ไม่เป็นทางการด้วย

มีอีกประเด็นสำคัญที่คุณควรพิจารณาในการ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay นั่นก็คือ ChatGPT ไม่สามารถสร้างแนวคิดใหม่ (Original Idea) หรือ สร้างข้อความเองทั้งหมดได้ ทั้งนี้ เนื่องด้วย ChatGPT สร้างข้อความตาม Prompt ที่ถูกป้อน โดยจะสร้างข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริบทของ Prompt นั้น ดังนั้น สิ่งสำคัญก็คือ Prompt ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและรัดกุมแก่ AI เพื่อให้มันสามารถสร้างข้อความที่มีบริบทถูกต้อง มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อถือได้มากขึ้น (โปรดอย่าละเลยในส่วนของ Plagiarism และ Citation ซึ่งคุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้ดีนะครับ)

ในขณะที่ ChatGPT มีศักยภาพในการทำให้กระบวนการเขียน Essay ของคุณรวดเร็วมากขึ้น สิ่งสำคัญ คือ คุณต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของมัน ข้อความที่สร้างโดย ChatGPT อาจไม่ถูกต้องทั้งหมด อาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ถ้อยคำที่ฟังดูแปลก ประโยคที่ไม่สมเหตุสมผล โทนที่ไม่เหมาะสม หรือ แนวคิดที่ไม่เป็น Original ด้วยเหตุนี้ คุณจำเป็นต้องตรวจสอบ และแก้ไขข้อความที่สร้างโดย ChatGPT อย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งเป็นผลงานของตัวเอง

Prompt สำคัญที่สุด

เพื่อให้ได้ข้อความจาก ChatGPT ที่ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง คุณจะต้องให้ความสำคัญกับ Prompt และการระบุบริบทอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อให้ ChatGPT ทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการให้มันเขียน คุณจึงจะต้องระบุ Prompt ที่ชัดเจน และแม่นยำ สามารถสื่อความหมาย วัตถุประสงค์ รายละเอียด และบริบทที่คุณตั้งใจไว้อย่างถูกต้อง

ในการสร้าง Prompt ให้ ChatGPT คุณจะต้องเจาะจง หลีกเลี่ยงความกำกวม หรือ ความคลุมเครือ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ คุณจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ ช่วงเวลา ที่ตั้ง หรือ เหตุการณ์ที่คุณต้องการให้มนพูดถึง เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ AI เข้าใจบริบทของ Essay ที่มันต้องเขียน การให้บริบทที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่า AI จะสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งนี้ คุณอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย เช่น กลุ่มผู้อ่าน หรือ โทนเสียง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการ ใช้ ChatGPT ในการเขียน Essay ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้อ่านเชิงวิชาการ คุณควรระบุไว้ด้วยว่าต้องการงานเขียนสำหรับผู้อ่านเชิงวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้ AI รู้ และสามารถสร้างเนื้อหาที่เป็นวิชาการได้

🖱️ ข้อมูลอ้างอิงบทความ “คุณสามารถ ใช้ ChatGPT เขียน Essay ได้อย่างสบายๆ … แต่?”:

Bogost, I., 2022. ChatGPT is dumber than you. [Online] [Accessed 6 February 2023].
Holloway, E., 2023. ChatGPT violates its own model. [Online] [Accessed 6 February 2023].
Kassabgi, G., 2022. What does ChatGPT understand?. [Online] [Accessed 6 February 2023].
Maxwell, T., 2022. 11 things you can do with ChatGPT. [Online] [Accessed 6 February 2023].
Mccracken, H., 2023. If ChatGPT doesn’t get a better grasp of facts, nothing else matters. [Online] [Accessed 6 February 2023].
Xu, A., 2023. EP 44: How does ChatGPT work?. [Online] [Accessed 6 February 2023].


ใช้-ChatGPT-เขียน-Essay-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี