การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ

7 เคล็ดลับ การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ

การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพการเรียนรู้วิธี การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ มีความสำคัญต่อการศึกษา และการสมัครขอรับทุนการศึกษาเป็นอย่างมากครับ ซึ่งการเขียน Essay มักเป็นงานน่าหนักใจสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน Essay สำหรับขอรับทุนการศึกษา การเขียนในชั้นเรียน หรือแม้กระทั่งการแข่งขันการเขียน Essay ซึ่งนักศึกษาหลายคนมักพบกับสิ่งที่ต้องทำการเขียน Essay ดูจะเป็นงานใหญ่ ซึ่งที่จริงมันประกอบด้วยหลายขั้นตอนหลักๆ ที่จะช่วยแบ่งงานออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อสามารถทำไปที่ละขั้นตอน การทำตามกระบวนการมักเป็นวิธีที่ง่ายในการเขียน Essay อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจุดประสงค์ของการเขียน Essay นั้นจะเป็นอะไรก็ตามทีครับ

1. เลือกหัวข้อ (Topic) ของ การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ

ในการเขียน Essay ใดๆ คุณอาจจะมีหัวข้อที่ได้รับมอบหมายอยู่แล้ว หรือสามารถเลือกเขียนหัวข้อใดก็ได้ หากคุณต้องเขียนตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย คุณจะต้องคำนึงถึงประเภทของ Essay ที่คุณต้องการเขียน – มันควรจะเป็นการเขียนเกี่ยวกับภาพรวมทั่วไปของเรื่องนั้น หรือเป็นการวิเคราะห์ที่เฉพาะเจาะจงนะ? ซึ่งในขั้นตอนนี้ คุณต้องจำกัดการโฟกัสหัวข้อดังกล่าว หากคุณยังไม่ได้รับมอบหมายหัวข้อ คุณมีงานต้องทำอีกเล็กน้อย งานนี้ให้ประโยชน์แก่คุณ เพราะคุณสามารถเลือกหัวข้อที่น่าสนใจ หรือเกี่ยวข้องกับตัวคุณเอง ในขั้นตอนแรกๆ เลย ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของ Essay คุณต้องการเขียนเพื่อให้ข้อมูล หรือต้องการเขียนเพื่อชักชวนโน้มน้าว? เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว คุณจะต้องทำวิจัยในหัวข้อที่คุณสนใจ ต้องคิดเกี่ยวกับชีวิต คุณสนใจอะไร? จากนั้นให้จดสิ่งที่น่าสนใจลงในกระดาษ จากนั้นค่อยประเมินตัวเลือก หากเป้าหมายคือการให้ข้อมูล ให้เลือกสิ่งที่คุณได้ศึกษาไปแล้ว หากเป้าหมายคือการโน้มน้าวใจ ให้เลือกหัวข้อที่คุณชอบ คุณต้องแน่ใจด้วยว่า หัวข้อของ Essay เป็นสิ่งที่คุณมีความสนใจจริง

2. เตรียมโครงร่าง (Outline)

ในการเขียน Essay ใดๆ คุณต้องจัดระเบียบความคิด เมื่อนำสิ่งที่มีอยู่ในหัวไปใส่ในกระดาษ คุณจะสามารถเห็นการเชื่อมต่อ และการ Link ระหว่างความคิดต่างๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โครงร่างทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการเขียน Essay คุณสามารถใช้โครงเพื่อจัดระเบียบแนวคิดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี หากต้องการสร้างไดอะแกรม ให้เขียนหัวข้อที่อยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษ แล้ววาดหัวข้อย่อยแยกออกจากหัวข้อหลัก แล้วเขียนแนวคิดต่างๆ แยกย่อยออกมา การลากเส้นจากแนวคิดหลักเหล่านี้จะช่วยเสริมความคิดย่อยต่างๆ ที่คุณอาจคำนึงถึงเมื่อพูดถึงหัวข้อหลักดังกล่าว หากต้องการสร้างโครงร่าง ให้เขียนหัวข้อที่ด้านบนของหน้ากระดาษ จากนั้นเริ่มเขียนรายการแนวคิดหลัก โดยเว้นช่องว่างใต้แต่ละรายการ ในขั้นตอนนี้ต้องแน่ใจว่า ได้เขียนรายการแนวคิดย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดหลักแต่ละรายการครบถ้วนดีไหม ซึ่งจะช่วยให้เห็นการเชื่อมต่อ ซึ่งช่วยให้เขียน Essay อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น

3. เขียนใจความหลักของเรื่อง (Thesis Statement)

เมื่อคุณเลือกหัวข้อ และจัดเรียงแนวคิดเป็นหมวดหมู่แล้ว คุณต้องเขียนใจความหลักของเรื่อง ใจความหลักของเรื่อง จะช่วยบอกผู้อ่านว่า ใจความหลักของ Essay คืออะไร ให้ดูโครงร่าง – แนวคิดหลักคืออะไร? ใจความหลักของเรื่องควรจะมีสองส่วน ส่วนแรกต้องระบุหัวข้อ และส่วนที่สองระบุจุดยืนของ Essay ตัวอย่างเช่น หากกำลังเขียนเกี่ยวกับ Bill Clinton และผลกระทบของเขาที่มีต่อสหรัฐอเมริกา ใจความหลักของเรื่องควรจะเป็น “Bill Clinton ส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศของผ่านเงื่อนไข 2 ประการในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐฯ”

4. เขียนบทนำ (Introduction)

หลังจากที่ได้เขียนใจความหลักของเรื่อง และหัวข้อย่อยของ Essay ไปแล้ว ตอนนี้ให้เขียนบทคำนำ ซึ่งบทนำควรดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน และแสดงจุดยืนของ Essay อย่างชัดเจน ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เครื่องมือจับความสนใจ ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลที่น่าสนใจ บทสนทนา เรื่องราว คำพูด หรือบทสรุปอย่างง่ายของหัวข้อ ไม่ว่าจะเลือกใช้เครื่องมือไหน ต้องแน่ใจว่า มันเชื่อมโยงกับใจความหลักของเรื่อง ซึ่งมักเขียนในประโยคสุดท้ายของบทนำ

5. เขียนเนื้อหา (Body)

เนื้อหาของ Essay มักจะมีการโต้แย้ง การอธิบาย หรือการพรรณนาเกี่ยวกับหัวข้อ แนวคิดหลักแต่ละข้อที่เขียนไว้ในโครงร่างกลายเป็นส่วนแยกต่าง ๆ ในเนื้อหาของ Essay เนื้อหาแต่ละย่อหน้า จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกัน คือเริ่มต้นด้วยการเขียนแนวคิดหลักเป็นประโยคเบื้องต้น ถัดไปจึงเขียนแนวคิดสนับสนุนของแต่ละรายการ ในรูปแบบประโยค เขียนไว้สามหรือสี่บรรทัดในแต่ละจุด โดยให้ตัวอย่างโดยละเอียดเพื่อเน้นย้ำความสำคัญหรือข้อเท็จจริงของข้อมูล ในการเชื่อมโยงจุดต่างๆ จะต้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงแนวคิดย่อยเข้าด้วยกัน

6. เขียนบทสรุป (Conclusion)

บทสรุปประกอบด้วยการปิดหัวข้อ และสรุปความคิดเห็นโดยรวม และให้มุมมองสุดท้ายเกี่ยวกับหัวข้อ บทสรุปควรมีประโยคที่แข็งแกร่ง ประมาณ 3 – 5 ประโยค เพื่อสร้างประเด็นหลักและให้การสนับสนุนใจความหลักของเรื่องนั่นเอง

7. เพิ่มการสัมผัสการตกแต่งปิดท้ายใน การเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ

หลังจากเขียนบทสรุปแล้ว อาจคิดว่า เขียน Essay เสร็จแล้ว ไม่ถูกต้อง ก่อนที่จะพิจารณาว่า งานนี้เสร็จแล้วนั้น จะต้องใส่ใจกับรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งหมดก่อน ต้องตรวจสอบลำดับของย่อหน้า ความแข็งแกร่งของย่อหน้าแรก และย่อหน้าสุดท้ายในเนื้อหา โดยที่เนื้อหาอื่น ๆ อยู่ตรงกลาง นอกจากนี้ ต้องตรวจสอบว่า ลำดับวรรคเหมาะสมหรือไม่ หาก Essay กำลังอธิบายกระบวนการ เช่น วิธีการทำเค้กช็อคโกแลต ก็ควรตรวจสอบว่า แต่ละย่อหน้า คือลำดับที่ถูกต้องในการทำเค้กช็อคโกแลตหรือไม่ คำแนะนำอื่นๆ คือ ถ้า Essay มีแบบฟอร์มกำกับ มีรูปแบบที่จำเป็นต้องทำตาม จะต้องตรวจสอบแบบหรออีกครั้งว่า Essay อยู่ในรูปแบบที่ต้องการหรือไม่ ในท้ายที่สุด ให้ดูรากฐานสิ่งที่เขียน อ่าน Essay ทั้งหมดอีกครั้ง และตรวจสอบดูความเหมาะสมโดยรวม ตรวจสอบว่า การดำเนินไปของประโยคต่าง ๆ ราบรื่นดีหรือไม่ อาจะเพิ่มวลีเพื่อช่วยเชื่อมโยงแนวคิด แล้วจึงตรวจสอบ Essay ว่ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำด้วยหรือไม่

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

คุณเพิ่งเขียน Essay ที่มีประสิทธิภาพ และ ยอดเยี่ยม เสร็จไป 1 งานครับ

แหล่งข้อมูล


รับเขียน essay - allบทความโดย ทีมนักเขียน HW
รับเขียน Essay & Academic Writing
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี