การเขียน Argument Essay

การเขียน Argument Essay

การเขียน Argument Essay กับ เคล็ดลับในการลดความกดดันเรื่องเวลา

การเขียน Argument Essayการเขียน Argument Essay มีในทั้ง Graduate Record Examinations (GRE) และ Graduate Management Admission Test (GMAT) ทั้งคู่ต่างมี Essay ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Argument ให้เขียนเวลาสั้นๆ ในการสอบแต่ละครั้ง คุณจะมีเวลาประมาณ 30 นาที ในการเขียน Essay ดังนั้นการมีโครงสร้างที่ชัดเจนก่อนการสอบจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง คราวนี้มาดูคำถามตัวอย่างจากการสอบทั้งสองชนิด เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนตอบ คำถามได้มาจาก คู่มือ 2018 GMAT

“The computerized on-board warning system that will be installed in commercial airliners will virtually solve the problem of mid-air plane collisions. One plane’s warning system can receive signals from another’s transponder – a radio set that signals a plane’s course – in order to determine the likelihood of a collision and recommend evasive action.”

(ระบบเตือนภัยบนเครื่องบินที่จะถูกติดตั้งในเครื่องบินพาณิชย์จะช่วยแก้ปัญหาเครื่องบินชนกันกลางอากาศ ระบบเตือนภัยในเครื่องบินลำหนึ่ง สามารถรับสัญญาณจากจากเครื่องบินลำอื่นๆ ซึ่งเป็นชุดส่งสัญญาณวิทยุที่ระบุเส้นทางของเครื่องบิน เพื่อระบุแนวโน้นในการชนกัน และแนะนำการดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการชน)

“จงอภิปรายว่าคุณเห็นว่า Argument ข้างต้นมีเหตุผลอย่างไร ในการอภิปรายควรมรการวิเคราะห์แนวเหตุผล และการอ้างอิงใน Argument เช่น การพิจารณาว่าสมมติฐานใดที่อาจอยู่ภายใต้ความคิดและคำอธิบายดังกล่าว และทางเลือกใดที่อาจทำให้ข้อสรุปดังกล่าวอ่อนแอลงได้บ้าง คุณสามารถอธิบายถึงประเภทของการอ้างอิงที่จะช่วยเสริมสร้างหรือปฏิเสธ Argument ตลอดจนสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงใน Argument ที่อาจทำให้มันฟังดูมีเหตุผลมากขึ้น และประเมินข้อสรุปได้ดีขึ้น”

บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป

คุณสามารถเขียน Essay ที่ประกอบด้วย บทนำ ย่อหน้าหลัก และบทสรุป ซึ่งบทนำอาจมีความยาวสองหรือสามประโยค โดยทั่วไป Argument ที่ไม่ได้รับการอ้างอิงที่ดีจะถูกหักล้างได้ง่าย ดังนั้นประโยคแรกๆ จึงควรชี้ให้เห็นว่า Argument นั้นมีเหตุผลที่ดีพอหรือไม่ เพราะมันกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาทั้งเรื่อง ตอนนี้มาถึงส่วนเนื้อเรื่อง คุณจะต้องมีประเด็นหลักสามประการ

แม้อาจจะมีปัญหามากมายกับ Argument ข้างต้น แต่คุณไม่มีเวลาระบุปัญหาทั้งหมด ดังนั้น คุณต้องระบุปัญหาหลักตั้งแต่ประโยคแรกของย่อหน้าเนื้อเรื่อง โดยแสดงรายการปัญหาหลักสักสามข้อที่คุณได้ระบุไว้ใน Argument ตอนนี้เข้าสู่การพิจารณาปัญหาหลักปัญหาแรก สามารถทำได้ในสองประโยค คือ ประโยคแรก ให้สรุป Argument ส่วนที่หนึ่ง เช่น Argument ระบุว่าเมื่อเส้นทางของเครื่องบินถูกส่งสัญญาณไปแล้ว ปัญหาการชนกลางอากาศจะหายไป ประโยคที่สองให้ปฏิเสธ Argument นี้ โดยระบุว่าอาจมีสาเหตุอื่นของการชนกลางอากาศ เช่น นักบินอาจไม่สนใจเครื่องมือที่เขามีอยู่ เมื่อได้ระบุการโต้แย้งไปแล้ว ให้จัดการปัญหาหลักที่สองโดยใช้วิธีเดียวกันนี้

คุณควรระบุสิ่งที่ Argument ไม่ได้พิจารณา เช่น จะเกิดอะไรขึ้นหากนักบินไม่ปฏิบัติตามคำเตือน ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะเกิดการปะทะกันกลางอากาศได้ ในที่สุดก็มาถึงปัญหาหลักที่สาม คุณต้องคิดว่ามีปัญหาอื่นกับ Argument อีกหรือไม่ เนื่องด้วยคุณได้ระบุปัญหาไปบ้างแล้ว ดังนั้นปัญหาที่สามอาจถูกกล่าวถึงในประโยคเดียวได้ คุณอาจพิจารณาคำคุณศัพท์ที่ถูกนำมาใช้ใน Argument เช่น คำว่า “การค้า” (commercial) ไม่มีการกล่าวถึงการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ ดังนั้น แม้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพช่วยลดการปะทะกันกลางอากาศ แต่ประสิทธิภาพดังกล่าวจะไม่มีในเครื่องบินที่ไม่ได้ใช้เชิงพาณิชย์ หากมีปัญหาอื่นๆ คุณใช้ประโยคกล่าวถึงสิ่งเหล่านี้

ในส่วนของบทสรุป ในประโยคแรกคุณควรย้ำว่า เนื่องจากปัญหาต่างๆ ที่ถูกพูดถึงในเนื้อเรื่อง Argument จึงไม่มีเหตุผลดีเท่าที่ควร ในประโยคที่สอง คุณสามารถเน้นได้ว่าหาก Argument มีการพิจารณาถึงประเด็นที่คุณกล่าวถึง จะทำให้มันมีเหตุผลมากขึ้น คุณควรอ้างถึงประโยคในบทนำคือพูดถึงว่านี่คือวิธีที่ Argument ไม่มีเหตุผลดีเท่าที่ควร

เรียบเรียงจาก: “How to Structure your Argument Essay” โดย The Economist Group GRE Tutor

HW ให้บริการ รับทำ Argument Essay
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี