การเขียน Admission Essay

การเขียน Admission Essay ที่ดีที่สุด มีวิธีเขียนอย่างไร?

ที่มา การเขียน Admission Essay 

การเขียน Admission Essayการเขียน Admission Essay นั้นมีความสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ การเรียงความ (Admission Essay) ซึ่งคณะกรรมการผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อต้องได้อ่านทุกคน ผมขอแนะนำว่าให้เริ่มเขียนแต่เนิ่นๆ เพราะจะช่วยให้เรามีเวลาทำอย่างอื่นด้วย อย่างน้อยที่สุด ควรจะเลือกหัวข้อที่จะเขียน และตั้งเวลาไว้เลยว่าเขียนเป็นเดือนแน่ อีกอย่างคือ อย่าลืมว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไม่ได้พิจารณาเรียงความของเราเพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นในควรจะเขียนเรียงความให้ได้เนื้อหาสาระมากที่สุด ไม่ใช่เขียนให้ได้คำมากที่สุด

การเขียน Admission Essay โดยความช่วยเหลือจากคนอื่น

สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่จะมีปัญหาก็คือ การสะกดคำผิด (misspellings) และ ไวยากรณ์ผิด (grammatical errors) คณะกรรมการคัดเลือกนอกจากจะคิดว่าเราไม่รู้วิธีเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ แล้ว ท่านยังคิดว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรียงความของเราเพียงพอ เพราะฉะนั้น ให้คนรอบข้างของเราช่วยตรวจทานและคอมเม้นท์ให้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน ญาติพี่น้อง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จุดที่ควรให้ความสำคัญอีกจุดคือ โครงสร้างของประโยค ไม่ว่าจะเป็น punctuation, run-ons, modifiers, parallel structure, และ fragmentation เป็นต้น

การเลือกหัวข้อในการเขียน Admission Essay

บางมหาวิทยาลัยกำหนดหัวข้อเรียงความให้นักเรียนเขียน บางมหาวิทยาลัยก็ให้เขียนอะไรก็ได้ ข้างล้างนี้คือแนวทางที่ช่วยในการเขียนเรียงความและวิธีการเขียน

  • เขียนถึงคนที่คุณชื่นชอบ

หลายคนเขียนถึงบุคคลสำคัญอย่าง เช่น นายกรัฐมนตรี, ประธานาธิบดี, Mother Teresa, Martin Luther King, Jr. ถึงบุคคลเหล่านี้จะเป็นวีรบุรุษในใจของหลายๆคน แต่การเขียนถึงบุคคลเหล่านี้อาจทำให้เรียงความของเราไม่น่าสนใจได้ ในทางกลับกัน การเขียนถึงบุคคลที่มีความหมายต่อคุณจริงๆ กลับทำให้คุณเขียนเรียงความได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าเค้าอาจจะไม่ได้เป็นวีรบุรุษของใครเลย สิ่งนี้อาจทำให้คณะกรรมการสนใจอยากอ่านเรียงความคุณก็ได้

  • เขียนถึงเรื่องที่คุณเคยอ่าน

นักเรียนหลายคนเขียนเรียง ความเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอ่านไปในทางสรุปเนื้อหาของหนังสือ สิ่งนี้ทำให้เรียงความของคุณน่าเบื่อ เพราะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวคุณเลย ถ้าคุณจะเขียนเกี่ยวกับหนังสือที่เคยอ่าน ผมแนะนำว่าไม่ควรเลือกหนังสือที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป ควรเลือกหนังสือที่คุณคิดว่าสามารถโยงเข้ามาหาตัวคุณได้ดีและสามารถสื่อได้ ว่าทำไมคุณจึงเลือกหนังสือเล่มนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักหนังสือเล่มนั้นเลย

  • ทำไมจึงอยากเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้

บางคนมีคำตอบที่ แท้จริงที่ไม่ควรกล่าวถึงเช่น คนไทยเยอะดี หรือ ค่าเรียนถูก แต่คำตอบที่ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจะทำให้คุณสามารถเขียนเรียงความได้ ไม่น่าเบื่อ ควรหลีกเลี่ยงเหตุผลพื้นๆ เช่น ห้องสมุดยอดเยี่ยม หรือ มีวิชาให้เลือกเยอะ ควรจะกล่าวถึงเหตุผลที่จำเพาะเจาะจงลงไปให้มากที่สุด

  • คุณมองเห็นตัวเองเป็นอย่างไรในอีก 10 ปีข้างหน้า

ควรหลีก เลี่ยงการกล่าวถึง my perfect job จริงๆแล้วคำถามนี้ยากพอสมควร เพราะถ้าเขียนไม่ดีจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อได้ ควรจะตีกรอบสิ่งที่จะเขียนให้แคบลง มองภาพตัวคุณเองแตกต่างออกไปนิด และหลีกเลี่ยงความคิดที่ว่าปริญญาจากมหาวิทยาลัยนี้ จะสามารถสร้างคุณให้ประสบความสำเร็จไปตลอดชีวิต

  • เขียนถึงกิจกรรมที่น่าสนใจ

ลองนึกถึงกิจกรรมที่คุณเคยทำ ที่คิดว่ามีความหมายต่อคุณ เมื่อทำแล้วคุณรู้สึกสนุก ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และนำคุณให้ไปพบกับประสบการณ์ที่มีค่าต่อคุณ

เว็บใซต์ที่แนะนำการเขียน Admission Essay

http://www.topessays.com/http://www.4tests.com/partners/collegegate/essay_tips_1.asp
http://www.erraticimpact.com/cyberedit/
http://www.collegeadmissionsessays.com

เกร็ดการเขียน Admission Essay อื่นๆ

ที่มา Tip สำหรับการเขียน Essay

ในปัจจุบันการเตรียม Application Essayเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียน นักศึกษาควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก Essay เป็นเครื่องมือที่ทางสถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้คัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสถาบันของตน หัวข้อ Essay ที่ทางมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องการจากผู้สมัครนั้นเป็นการพูดถึงความสำเร็จ ประสบการณ์ทั้งการทำงานและการศึกษา และวัตถุประสงค์ในการเข้าศึกษาต่อ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประเมินความพร้อมและความตั้งใจของนักศึกษา จากสถิติแผนก Admission ของ University of California Berkeley คณะกรรมการต้องอ่าน Essay ของผู้สมัครเป็นจำนวนมากกว่า 20,000 คนต่อปี ในขณะที่ทางมหาวิทยาลัย Stanford คณะกรรมการต้องอ่าน Essay ของผู้สมัครเป็นจำนวนเฉลี่ยประมาณ 16,000 ชิ้นต่อปี ดังนั้น Application Essay ของคุณจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้เกิดความน่าสนใจและแตกต่างจากผู้สมัครเป็นจำนวนหลายพันคน เพื่อทำให้คณะกรรมการเห็นถึงความโดดเด่นในตัวคุณ และคิดว่าคุณคือผู้ที่เหมาะสมในการเข้ารับการศึกษาที่สถาบัน 1. พยายามอย่าคิดแหวกแนวเกินไป Admission office ของหลายๆสถาบัน มักจะพบเจอเรื่องราวสนุกๆและแปลกๆ ที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่ส่ง Application Essay มาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่การสมัครของตน เช่น พับเอกสารเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หรือส่งขนมมาพร้อมกับ Essay วัตถุประสงค์ของผู้สมัครนั้นดูเหมือนความคิดดังกล่าวเป็นการสร้างความแตกต่าง แต่หากว่ากรรมการส่วนใหญ่นั้นไม่ให้ความสนใจและใส่ใจในเรื่องตรงนี้มากนัก คณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องของข้อความ เรื่องราวใน Essay ที่คุณต้องการสื่อลักษณะและแนวความคิดของคุณมากกว่าสิ่งใด ดังนั้นโปรดระวังหากคุณจะพยายามใส่อารมณ์ขันลงใน Essay เพราะความสนุกหรือเรื่องตลกอาจจะไม่เหมาะสมกับสมัครเข้าศึกษาต่อ 2. ซื่อสัตย์ในการเขียน เขียนด้วยภาษาที่เป็นตัวคุณ โดยไม่พยายามไปคัดลอกจากหนังสือ หรือ Internet เนื่องด้วยภาษาในหนังสืออาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นตัวคุณ และกรรมการที่มีประสบการณ์สามารถตรวจสอบได้ว่ามาจากคุณ 3. แสดงความชื่นชอบ พยายามเขียนเรื่องราวที่เป็นจริงโดยพยายามแสดงความรู้ ประสบการณ์และความทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำ หรือสิ่งที่คุณชื่นชอบเกี่ยวกับวิชา สาขาอาชีพที่คุณตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อ แสดงศักยภาพของคุณ และความสนใจว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่คุณต้องการเข้ามาศึกษาต่อในสาขานี้และคุณจะใช้ความรู้ที่คุณได้รับจากทางสถาบันอย่างไรที่จะทำให้คุณเติบโตในสายอาชีพนั้นๆ และอาจจะกล่าวถึงว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเลือกที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งนั้นโดยตรง 4. วิธีการเขียน Essay Essay ที่ดีควรจะเริ่มต้นด้วยการคิดถึงหัวข้อหลักที่คุณต้องการจะสื่อสารออกไป และหาเหตุการณ์มาประกอบเพื่อทำให้ความคิดนั้นสมบูรณ์ คุณควรสื่อสารกับผู้อ่านว่าสิ่งใดทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้น อธิบายถึงความรู้สึกของคุณเมื่อคุณค้นพบเป้าหมายในชีวิต คุณวางแผนอย่างไรเพื่อจะเดินทางไปถึงเป้าหมายนั้น หรือสิ่งใดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณ 5. วางแผน เรียบเรียง Essay ควรจะมีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น ส่วนเนื้อความหลัก และส่วนจบท้าย และมีความสอดคล้องของแต่ละส่วน อย่าหลงประเด็น และพยายามตัดประโยคที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีการสนับสนุนความคิดหรือประสบการณ์ของคุณออกไป 6. ตรวจสอบความถูกต้อง สิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้อย่างเด็ดขาด คือ การตรวจสอบความถูกต้องของคำสะกด และไวยากรณ์ของ Essay คุณ การที่คณะกรรมการตรวจพบ คำผิดและข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ใน Essay ของคุณ จะทำให้ความน่าเชื่อและความน่าสนใจของ Essay คุณลดลงทันที คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุกสถาบันนั้น ให้ความสำคัญกับ Application Essay ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่สถาบันของตนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นคุณควรใช้ Application Essay ของคุณเป็นโอกาสในการสร้างความแตกต่างให้กับตัวคุณ ด้วยการทุ่มเท ตั้งใจ และให้เวลากับการเขียน Essay ที่มีคุณภาพ เพื่อหนทางสู่ความสำเร็จของคุณในการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ขอบคุณบทความจาก academy-center.com

ตัวอย่าง Admission Essay

ที่มา Sample College Admission Essays

State University and I possess a common vision. I, like State University, constantly work to explore the limits of nature by exceeding expectations. Long an amateur scientist, it was this drive that brought me to the University of Texas for its Student Science Training Program in 2013. Up to that point science had been my private past time, one I had yet to explore on anyone else’s terms. My time at UT, however, changed that. Participating for the first time in a full-length research experiment at that level, I felt more alive, more engaged, than I ever had before. Learning the complex dynamics between electromagnetic induction and optics in an attempt to solve one of the holy grails of physics, gravitational-waves, I could not have been more pleased. Thus vindicated, my desire to further formalize my love of science brings me to State University. Thanks to this experience, I know now better than ever that State University is my future, because through it I seek another, permanent, opportunity to follow my passion for science and engineering.

In addition to just science, I am drawn to State University for other reasons. I strive to work with the diverse group of people that State University wholeheartedly accommodates – and who also share my mindset. They, like me, are there because State University respects the value of diversity. I know from personal experience that in order to achieve the trust, honesty, and success that State University values, new people are needed to create a respectful environment for these values. I feel that my background as an American Sikh will provide an innovative perspective in the university’s search for knowledge while helping it to develop a basis for future success. And that, truly, is the greatest success I can imagine.

This emphasis on diversity can also be found in the variety of specialized departments found at State University. On top of its growing cultural and ethnic diversity, State University is becoming a master at creating a niche for every student. However, this does not isolate students by forcing them to work with only those individuals who follow their specific discipline. Instead, it is the seamless interaction between facilities that allows each department, from engineering to programming, to create a real learning environment that profoundly mimics the real world. Thus, State University is not just the perfect place for me, it is the only place for me. Indeed, having the intellectual keenness to absorb every ounce of knowledge presented through my time in the IB program, I know that I can contribute to State University as it continues to cultivate a scholarly climate that encourages intellectual curiosity.

At the Department of Electrical and Computer Engineering at State University, I will be able to do just that. In a department where education and research are intermixed, I can continue to follow the path that towards scientific excellence. Long-mesmerized by hobbies like my work with the FIRST Robotics team, I believe State University would be the best choice to continue to nurture my love for electrical and computer engineering. I have only scratched the surface in this ever evolving field but know that the technological potential is limitless. Likewise, I feel that my time at State University would make my potential similarly limitless.

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี