บริการ รับทำ Argumentative Essay

ระดับอุดมศึกษา — ปริญญาตรี/ โท ไทย & ต่างประเทศ

รับทำ Argumentative Essay 003Argumentative Essay คือ งานเขียนที่เน้นให้ผู้เขียนสร้างจุดยืนในประเด็นที่กำหนด HW ยินดีให้บริการ รับทำ Argumentative Essay ที่มีคุณภาพ ด้วยคุณลักษณะสำคัญคือ จะต้องโน้มนาวชักชวนให้ผู้อ่านเข้าใจ และ ร่วมสนับสนุนมุมมองของคุณในหัวข้อต่าง ๆ โดยการระบุเหตุผล และ นำเสนอหลักฐานเพื่อสนับสนุน Argument อย่างถูกลักษณะทางวิชาการครับ โดยทั่วไป Argumentative Essay เป็นงานที่พบบ่อยในระดับอุดมศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการตลาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเมือง เป็นต้น Argumentative Essay ที่มีคุณภาพจะมีโครงสร้างที่ตรงไปตรงมาเพื่อให้ผู้อ่านตามประเด็นได้ง่าย มีการนำเสนอมุมมอง เหตุผล และ หลักฐานที่ชัดเจน

ใช้บริการ HW มั่นใจได้เลยครับ:

turnitin + AI Detector Tool: ทุกผลงานสามารถส่งเข้าระบบ turnitin และ AI Detector Tool (ทั้งใน turnitin และ ZeroGPT) ได้ด้วยความมั่นใจ Plagiarism-free และ ChatGPT-free บริการ รับทำ Argumentative Essay, Report, และ Dissertation/ งานวิจัย/ วิทยานิพนธ์ ทุกงาน ได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อม Full In-Text Citations/ DOI Reference List/ Bibliography (Harvard/ APA7/ MLA/ Chicago, etc.)
✅ Online 24/7: ติดต่อบริการสะดวก ทันใจ (LINE@orderwork และ Live Chat 💬)
Quality Sources: ใช้แหล่งค้นคว้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ได้แก่ Peer-Reviewed Journals, Books, Textbooks, และ Credible Websites  ไม่ใช้ 🚫 Wikipedia, Blogs, Unauthored Websites อย่างเด็ดขาด
รับทำ Argumentative Essay ตั้งแต่ 150 คำ ขึ้นไป: ไม่ว่าคุณสั่งน้อย (150 – 800 คำ) หรือสั่งมาก (3,000 คำ ขึ้นไป) เรามีทีมงานที่รองรับการสั่งงานได้ทุกปริมาณคำ
Punctuality: ส่งงานตรงเวลา
แก้ไขงาน Free: ปรับปรุงแก้ไขงานที่ได้รับไปแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE

คำนวณค่าบริการผ่านเว็บ คลิ๊กที่นี่
LINE id: @orderwork
🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่


ส่งงานทุกวัน ดูแลลูกค้าทั่วไทย และ ทั่วโลก
คำถามที่พบบ่อย | รู้จัก HW 🖱️

รับทำ Argumentative Essay 002

📘 อ่าน Review


HW ให้ความสำคัญ ทุกองค์ประกอบ Argumentative Essay ⚠️ 

1. บทนำ (Introduction)

เป็นย่อหน้าแรกของ Argumentative Essay ที่จะมีการระบุข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้อ่าน ในการทำความเข้าใจ Argument และ การนำเสนอโครงร่างของ Essay ที่จะนำเสนอในลำดับถัดไปครับ

2. คำแถลงวิทยานิพนธ์ (Thesis Statement)

ส่วนนี้สำคัญมาก ๆ ครับ เป็นส่วนหนึ่งของบทนำ จะเป็นการสรุปประเด็นหลัก และ Argument อย่างกระชับ เข้าใจง่าย โดยส่วนใหญ่ HW จะนำเสนอใจความที่กระชับเพียงประโยคเดียวครับ

3. เนื้อหา (Body)

ในส่วนของเนื้อหา Argumentative Essay ที่ HW ให้บริการนั้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ย่อหน้า (หรือ มากกว่า) ซึ่งในแต่ละย่อหน้าจะเป็นการนำเสนอเหตุผลที่สนับสนุน Thesis Statement ซึ่งจะครอบคลุมแนวคิด และ หลักฐานต่าง ๆ อาจมีหัวข้อย่อยด้วยครับ ในส่วนของย่อหน้าเนื้อหานี้ HW จะนำหลักฐานที่เป็นข้อมูลสนับสนุนต่าง ๆ เช่น ข้อมูลจากงานวิจัย และ สถิติ ในส่วนของ Argument นั้น จะมีการกล่าวถึงมุมมองของประเด็นตรงข้าม เพื่อหักล้าง หรือ อธิบายว่าเหตุใดเราจึงไม่เห็นด้วยกับประเด็นดังกล่าวครับ สิ่งเหล่านี้คือ การนำเสนอข้อเท็จจริง และ ข้อพิจารณาจากทุกมุมมอง ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยครับว่าแต่ละแหล่งข้อมูลที่ HW นำมาใช้ประกอบการเขียนนั้น เป็นแหล่งข้อมูลคุณภาพที่เชื่อถือได้ เช่น Peer-Reviewed Journals และ จะมีการใส่ Reference อย่างถูกต้อง ทุกรูปแบบ (Reference Style) ตามที่คุณลูกค้าต้องการ เช่น Harvard, APA, MLA, เป็นต้น ครับ

4. บทสรุป (Conclusion)

ในส่วนนี้ จะเป็นการสรุปประเด็นหลัก และ Argument อีกครั้งหนึ่ง โดยจะไม่มีการนำเสนอข้อเท็จจริงใหม่ใด ๆ (ถ้าคุณลูกค้าไม่ได้ระบุมาว่าให้นำเสนอแนวคิดเพิ่มเติมใด ๆ ครับ) ในบางกรณี คุณลูกค้าอาจให้เพิ่มเติม Insights ต่าง ๆ เพื่ออธิบาย Implications ของ Argument ซึ่ง HW สามารถดูแลให้ได้อย่างแน่นอนครับ

📘 Review ส่งงาน
ส่งทุกวัน ดูแลลูกค้าทั่วไทย และ ทั่วโลก

คำถามที่พบบ่อย | รู้จัก HW 🖱️

รับทำ Argumentative Essay 001

HW รับทำ Argumentative Essay

💡 เกร็ดสำคัญที่คนอื่น (อาจ) มองข้าม

ในส่วนของคำแถลงวิทยานิพนธ์ (Thesis Statement) แม้จะเป็นข้อความเพียงประโยคเดียว แต่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของ Argumentative Essay ครับ Thesis Statement จะปรากฏในบทนำ โดยสรุปว่า Argumentative Essay นี้เกี่ยวกับอะไร และ เป็นการเกริ่นนำว่า Argument ที่จะนำเสนอใน Argumentative Essay นี้คืออะไรครับ โดยทั่วไป HW จะเปลี่ยนหัวข้อให้เป็นคำถาม แล้วตอบคำถามนั้นครับ ในบทนำ ยกตัวอย่างที่เห็นภาพง่าย ๆ เลยนะครับ สมมติว่า หัวข้อ Argumentative Essay คือ “เส้นทางที่ดีที่สุด” Thesis Statement ของ HW จะเป็นประมาณว่า “เส้นทางที่ดีที่สุดคือทางเอก” นั่นเองครับ (นี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างนะครับ) HW ใช้วิธีนี้เสมอครับ สิ่งสำคัญที่ HW ทำเสมอคือ การระบุประเด็นตรงข้ามแล้วหักล้าง จะเป็นการแนะนำแนวคิดที่ขัดแย้งกับ Argument ที่ HW นำเสนอ แล้วอธิบายว่าเหตุใด HW จึงไม่เห็นด้วยกับประเด็นนี้ ตัวอย่างเช่น “ในขณะที่บางคนเชื่อว่าทางโทเป็นทางที่รถติดน้อยว่า แต่ทางคดเคี้ยวเป็นอย่างมาก และ มีการจราจรแน่นหนามาก” เป็นต้น ครับ เมื่อระบุแบบนี้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ การนำเสนอข้อมูลสนับสนุน ตัวอย่างเช่น “จากข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่าทางโทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบ่อยกว่าทางเอกถึง 40%” เป็นต้น ครับ

คุณลูกค้ายังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ HW เขียนโน้มน้าวผู้อ่านในลักษณะใด ตัวอย่างเช่น แบบคลาสสิก HW จะนำเสนอ Argument หลักโดยระบุความคิดเห็น และ พยายามโน้มน้าวผู้อ่านว่าเหตุใดความคิดเห็นจึงถูกต้อง ซึ่งการเขียนโน้มน้าวในลักษณะนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Aristotelian เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการเขียน Argumentative Essay เนื่องจากเป็นแนวอยู่ ทำให้เราได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น ข้อเท็จจริงได้อย่างตรงไปตรงมาครับ ถ้าเป็น แบบเจรจาต่อรอง หรือ ที่เรียกกันว่า Rogerian นั้น HW จะนำเสนอปัญหา รับทราบแนวคิดของฝ่ายตรงข้าม นำเสนอ Argument ระบุมุมมองของตนเอง และ อธิบายว่าเหตุใดมุมมองของตนเองจึงประโยชน์ต่อผู้อ่านมากที่สุด การเขียน Argumentative Essay ในลักษณะนี้ ใช้ได้ดีกับหัวข้อที่มีขั้ว เช่น ดี/ไม่ดี ซ้าย/ขวา ถูกต้อง/ไม่ถูกต้อง สิ่งสำคัญคือ การรับรู้ในประเด็นตรงข้าม และ นำเสนอขั้วใดขั้วหนึ่ง หรือ จุดกึ่งกลางของทั้งสองขั้วได้อย่างมีเหตุมีผลครับ ถ้าเป็น แบบ Toulmin HW จะนำเสนอ Claim แล้วจึงนำเสนอเหตุผลที่สนับสนุน Claim ดังกล่าว เพื่ออธิบายว่าเหตุผลดังกล่าวเชื่อมโยงกับ Claim อย่างไร Argument ประเภทนี้ใช้ได้ดีกับหัวข้อที่แบ่งขั้วเช่นกันครับ แต่จะไม่นำเสนอข้อมูลของทั้งสองขั้ว จะเน้นประเด็นเดียวโดยเฉพาะข้อเท็จจริงของ Claim ที่เรานำเสนอในลักษณะยากที่จะโต้แย้งครับ


⭐ ขั้นตอนการใช้บริการ

1. Add LINE (@orderwork) เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับงาน
2. รอทีมงานตอบกลับเพื่อยืนยันว่าได้รับข้อมูลแล้ว
3. ทีมงานศึกษารายละเอียดงานและเสนอค่าบริการ
4. ลูกค้าชำระค่าบริการ
5. ทีมงานเริ่มดำเนินงานทันทีครับ