การเขียน Introduction ของ Essay

การเรียนรู้วิธีเขียน Introduction ของ Essay ไม่ใช่เรื่องง่ายในการดึงดูดผู้อ่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณทำงานกับหัวข้อทางเทคนิค

Introduction ของ Essay คือ อะไร?

ดังที่ชื่อบ่งบอกถึง มันเป็นวิธีที่คุณแนะนำเนื้อหาของบทความของคุณบทนำ ที่ดีจะดึงดูดความสนใจของผู้อ่านตั้งแต่เริ่มต้น และ สร้างความคาดหวังเกี่ยวกับเนื้อหา บ่อยครั้งที่มันเป็นเหมือนแผนที่ถนน โดยให้เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งที่รวมอยู่ในนั้น เพื่อให้ใครบางคนไม่จำเป็นต้องอ่านข้อความทั้งหมด หากพวกเขาต้องการได้รับความคิดสำคัญใน Essay

ทำไม Introduction ถึงสำคัญ

หากไม่มี Introduction ผู้อ่านจะไม่ทราบว่า Essay นั้นเกี่ยวกับอะไร หากผู้อ่านไม่มีความอดทน ในการเจาะลึกเนื้อหาเพื่อค้นหาเพิ่มเติม คุณจะสูญเสียความสนใจ ลองนึกภาพการอ่าน Essay ทางวิทยาศาสตร์ โดยไม่ทราบว่าหัวข้อนั้นเป็น หรือไม่มีข้อมูลพื้นฐานใด ๆ หากคุณไม่มีความรู้ในสาขานั้น โอกาสก็คือคุณจะไม่เข้าใจอะไรเลย นอกจากนี้ Introduction ใน Essay ยังเป็นที่ที่คุณแนะนำจุดยืนของคุณ ในหัวข้อในรูปแบบของคำแถลงวิทยานิพนธ์ เมื่อพูดถึงการโน้มน้าวใจการถกเถียงและการวิจารณ์ Essay นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นพื้นฐานของบทความทั้งหมด เมื่อผู้อ่านรู้จุดยืนของคุณแล้ว พวกเขาสามารถคาดการณ์ทิศทางที่จะได้รับ

การเขียน Introduction ใน Essay ให้มีความโดดเด่น เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างโทนเนื้อหาที่เหมาะสม และสร้างความน่าสนใจให้ Essay เพราะ Introduction ทำหน้าที่เป็นภาพรวมใหญ่ของ Essay ทั้งฉบับ ซึ่งเป็นส่วนที่แสดงบริบท และวัตถุประสงค์ของการเขียน ในบทความนี้ ผมขอแนะนำวิธี การเขียน Introduction ใน Essay ให้มีความโดดเด่น และมีประสิทธิภาพ มาเจาะลึกในแต่ละขั้นตอนด้วยกันนะครับ

เอาเป็นว่า วันนี้เราจะมาเขียน Essay กันในหัวข้อ “เหตุใดโรคซึมเศร้าจึงเป็นที่แพร่หลายในทุกวันนี้ (Why Depression is Prevalent Today)” กันนะครับ

วิธีการเขียน Introduction ของ Essay

1. สร้าง Hook

ขั้นตอนที่หนึ่ง คือการสร้าง Hook ใน Introduction Hook คือ ข้อความบรรทัดแรกๆ ใน Introduction ที่ดึงความสนใจของผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่าน Essay ฉบับนี้ต่อไป

ข้อความบรรทัดแรกๆ ใน Introduction จะต้องสร้างความน่าสนใจให้กับ Essay มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อ และถูกนำเสนออย่างสร้างสรรค์ เราอาจจะใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้อ่าน หรือนำเสนอสถิติ หรือข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจ เรื่องที่น่าสนใจ ข้อความจากแหล่งที่มีชื่อเสียง หรือคำอธิบายที่ชัดเจนเพื่อดึงความสนใจของผู้อ่าน Hook จะต้องสร้างความรู้สึกอยากรู้อยากเห็น และทำให้ผู้อ่านอยากอ่านต่อ

สำหรับ Introduction ใน Essay หัวข้อ “เหตุใดโรคซึมเศร้าจึงเป็นที่แพร่หลายในทุกวันนี้ (Why Depression is Prevalent Today)” ผมขอยกตัวอย่าง การเขียน Hook ดังนี้ครับ

“ลองนึกภาพว่าคุณตื่นขึ้นมาในโลกที่ไม่เคยหลับใหล โลกที่มีการเปรียบเทียบตลอดเวลา โลกที่มีแต่ความคาดหวัง และความโดดเดี่ยวในสังคม ในยุคดิจิทัลในปัจจุบันนี้ ซึ่งทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมด แทบไม่น่าแปลกใจที่อัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าพุ่งสูงขึ้น แต่ด้วยเหตุใดโรคซึมเศร้าจึงแพร่หลายในสังคมของเราทุกวันนี้? บทความนี้จะเจาะลึกถึงปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เกิดแนวโน้มที่น่าวิตกนี้”

“Imagine waking up to a world that never sleeps, a world where constant comparisons, expectations, and social isolation prevail. In this digital age, where everything seems picture-perfect online, it’s no wonder that rates of depression have skyrocketed. But why is depression so prevalent in our society today? Let’s delve into the underlying factors that contribute to this alarming trend.”

Hook ในตัวอย่างนี้ สร้างดึงความสนใจของผู้อ่านด้วยการพูดถึงโลกสมัยใหม่ที่ดูจะสดใส และผลกระทบที่ขึ้นกับสุขภาพจิตของคนเรา Hook นี้พูดถึงแนวคิดของการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวัง และความโดด ซึ่งล้วนเป็นองค์ประกอบที่มีส่วนทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ กล่าวคือ Hook นี้ ทำหน้าที่เป็นการบอกเป็นนัยถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังอัตราการเกิดภาวะซึมเศร้าที่สูงในสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเชิญชวนให้ผู้อ่านเจาะลึกในหัวข้อนี้

2. ระบุบริบท

เมื่อเขียน Hook แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องให้ข้อมูลพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหัวข้อด้วยการสร้างบริบท ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความสำคัญของเรื่อง และความเกี่ยวข้องในบริบทที่กว้างขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับโฟกัสของ Essay นะครับ เราอาจให้นิยามคำสำคัญ ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททางสังคม หรือวัฒนธรรม ทฤษฎี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต่อการทำความเข้าใจของผู้อ่าน อย่างไรก็ตาม ควรเขียนให้รัดกุมโดยไม่ใส่รายละเอียดมากจนเกินไป ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการให้บริบทใน Introduction ใน Essay หัวข้อ “เหตุใดโรคซึมเศร้าจึงเป็นที่แพร่หลายในทุกวันนี้ (Why Depression is Prevalent Today)” ครับ

“ในปีที่ผ่านมา มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่เพิ่มขึ้นในสังคม เนื่องจากความตระหนักด้านสุขภาพจิตได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ เห็นได้ชัดว่าภาวะซึมเศร้าไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มประชากรส่วนน้อยอีกต่อไป จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้คนมากกว่า 300 ล้านคนทั่วโลก ได้รับผลกระทบจากภาวะซึมเศร้า ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญของความพิการทั่วโลก การเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนี้ ทำให้เกิดคำถามที่ว่า อะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างกว้างขวางในยุคปัจจุบันของเรา”

“In recent years, there has been a growing concern regarding the increasing prevalence of depression in our society. As mental health awareness has taken centre stage, it has become evident that depression is no longer confined to a small fraction of the population. According to the World Health Organization, more than 300 million people worldwide are affected by depression, making it the leading cause of disability globally. This alarming rise begs the question: What are the underlying factors contributing to the widespread occurrence of depression in our modern age?”

ในตัวอย่างการให้บริบทนี้ พูดถึงความกังวล และความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในระดับสากล มีการกล่าวถึงภาวะซึมเศร้าว่าเป็นปัญหาระดับโลก ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ มรการเน้นย้ำถึงความเกี่ยวข้อง และความสำคัญในโลกปัจจุบันด้วยการอ้างอิงสถิติขององค์การอนามัยโลก การให้บริบทในลักษณะนี้เป็นการเน้นย้ำปัญหา ซึ่งเป็นรากฐานในการทำความเข้าใจความสำคัญของหัวข้อครับ

3. เสนอ Thesis Statement

หลังจากให้บริบทไปแล้ว ก็จะเป็นการนำเสนอ Thesis Statement แล้วครับ

Thesis Statement จะต้องเป็นประโยคที่กระชับ และเฉพาะเจาะจง ระบุวัตถุประสงค์ หรือ ข้อโต้แย้ง (Argument) หลักของ Essay เป็นการแสดงจุดยืนในหัวข้ออย่างชัดเจน แสดงประเด็นสนับสนุน หรือข้อโต้แย้งที่คุณจะนำเสนอในเนื้อหาของ Essay เราควรจะเขียน Thesis Statement ไว้ในส่วนท้ายของ Introduction ของ Essay นะครับ

ต่อไปนี้คือตัวอย่าง Thesis Statement สำหรับ Introduction ใน Essay หัวข้อ “เหตุใดโรคซึมเศร้าจึงเป็นที่แพร่หลายในทุกวันนี้ (Why Depression is Prevalent Today)” ครับ

“วัตถุประสงค์ของบทความคือการสำรวจปัจจัยที่ซับซ้อนอันนำไปสู่อุบัติการณ์โรคซึมเศร้าที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมในปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยร่วมระหว่างแรงกดดันทางสังคม อิทธิพลของเทคโนโลยี Social Media และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต เราจะได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้อัตราภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อแก้ไขและบรรเทาผลกระทบของภาวะซึมเศร้าในโลกสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“This essay aims to explore the complex web of factors that contribute to the widespread prevalence of depression in contemporary society. By analysing the interplay of societal pressures, the influence of technology and social media, and the impact of lifestyle changes, we will gain insight into the reasons behind the alarming rise in depression rates. Understanding these underlying factors is essential for devising effective strategies to address and mitigate the impact of depression in our modern world.”

ในตัวอย่าง Thesis Statement นี้ มีการวัตถุประสงค์ของ Essay อย่างชัดเจน ซึ่งก็คือการศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดโรคซึมเศร้าที่เพิ่มมากขึ้น เป็นการบ่งชี้ว่า Essay จะเจาะลึกถึงปัจจัยร่วมต่างๆ ที่มีอิทธิพล นอกจากนี้ มีการเน้นความสำคัญของการทำความเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ในการแก้ไข และบรรเทาผลกระทบของภาวะซึมเศร้า ทั้งนี้ Thesis Statement นี้กำหนดทิศทางของ Essay และแจ้งให้ผู้อ่านทราบเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะที่จะได้รับการนำเสนอในเนื้อหาของ Essay ที่พวกเขากำลังอ่านครับ

4. เพิ่มเติม: ระบุโครงสร้าง Essay

บางคนอาจจะจบ Introduction ใน Essay ด้วย เสนอ Thesis Statement แต่ในบางงาน อาจจะต้องมีการเสนอโครงสร้าง Essay หรือ Essay Outline เข้าไปด้วย ในการระบุโครงสร้าง Essay นั้น เราจะต้องระบุโครงสร้างของ Essay โดยสังเขป เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมว่าเราจะนำเสนอข้อโต้แย้งต่างๆ อย่างไร ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านคาดการณ์เนื้อหาของ Essay ได้ครับ

กล่าวโดยสรุป: การเขียน Introduction ของ Essay

ด้วยการสร้าง Hook, การระบุบริบท, และ การนำเสนอ Thesis Statement เราจะสามารถสร้าง Introduction ใน Essay ให้มีความโดดเด่นได้ สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับเนื้อหา อย่างไรก็ตามครับ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของ Essay โปรดอย่าลืมว่า เนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน บางคนอาจจะเขียนเนื้อหาให้จบก่อน แล้วจึงเขียน Essay ก็มีนะครับ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสะดวกส่วนตัวแล้วล่ะครับผม

 


Introduction-ของ-Essay-001บทความโดย ทีมนักเขียน HW
Academic Writing Experts
LINE id: @orderwork

🆕 Live Chat 💬 คลิ๊กที่นี่
Facebook Messenger 📱 คลิ๊กที่นี่
📖 คลิ๊กเพื่ออ่านบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

HW ให้บริการ รับเขียน Essay ทุกชนิด
ติดต่อสั่งงาน – สอบถามเกี่ยวกับบริการ
LINE id: @orderwork | 💬 Live Chat คลิ๊กที่นี