Month: June 2022

Audience ของ Essay คือใคร?

Audience ของ Essay คือ “ผู้อ่าน” นั่นเอง ถูกต้องแล้วครับ แต่ไม่ใช่ว่าเราทราบเพียงเท่านี้แล้วจะจบนะครับ Audience ของ Essay มีความสำคัญต่อการเขียนในหลายๆ ด้าน ซึ่งบทความนี้จะช่วยให้เราเข้าใจและเขียนถึงผู้อ่านที่เหมาะสมในการเขียน Essay เชิงวิชาการครับ Audience ของ Essay นั้น สำคัญไฉน? ในขณะที่เรากำลังเขียน Essay ไม่ว่าเราจะคิดอย่างมีสติหรือไม่ก็ตาม เราอาจจะลืมไปว่าจริงๆ แล้วเรากำลังเขียนถึงใครบางคนอยู่ ซึ่งนั่นก็คือ ผู้อ่าน ของเรานั่นเองนะครับ …

สิ่งสำคัญใน Essay: ใจความหลัก, ประเภท, และ ผู้อ่าน

ในบทความนี้ ผมจะแนะนำเกี่ยวกับ 3 สิ่งสำคัญใน Essay ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าทำไมเวลาที่คุณกำลังรู้สึกหลงใหลในอะไรบางอย่าง และต้องการแบ่งปันให้คนอื่นรับรู้เกี่ยวกับสิ่งนั้น คุณจึงควรเขียน Essay หรือ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่กำลังเป็นที่นิยม และต้องการโน้มน้าวให้คนอื่นไม่เห็นด้วยเหมือนกันกับคุณ คุณก็ควรเขียน Essay หรือ (พบบ่อยเลย) ถ้าคุณต้องเขียนเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเพราะทางมหาวิทยาลัยที่คุณกำลังเรียนอยู่สั่งทำคุณเขียน คุณก็ควรเขียนในรูปแบบ Essay ครับ คำว่า “Essay” เป็นศัพท์กว้างๆ หมายถึงการเขียนที่เน้นย้ำจุดยืนหรือความคิดเห็นของผู้เขียนในหัวข้อต่างใดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นหัวข้อด้านวิชาการครับ เอาจริงๆ มีพันวิธีในการเขียน Essay และหัวข้อก็มีเป็นล้านหัวข้อให้เลือกเขียน …