Month: August 2021

ว่าด้วยเรื่อง “ผู้แต่งเว็บไซต์”

🖱️ ข้อมูลอ้างอิงบทความ ว่าด้วยเรื่อง “ผู้แต่งเว็บไซต์” — , , การอ้างอิง 🖱️ (Citation/ Reference) อย่างถูกต้อง คือ สิ่งที่สำคัญอย่างมากในงานเขียนทุกชนิด (โดยเฉพาะใน การเขียน Essay จะขาดไปเสียไม่ได้เลยครับ) เพราะเป็นการให้ Credit แก่ Author หรือ ผู้ประพันธ์, เจ้าของเนื้อหา, ผู้เขียน, หรือ ผู้แต่ง (แล้วแต่จะเรียกแล้วกันนะครับ …

ความเครียดของนักศึกษา

เคล็ดลับการจัดการ “ความเครียดของนักศึกษา” ความเครียดของนักศึกษา — ในฐานะนักศึกษา คุณอาจประสบกับความเครียดอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมาสาเหตุต่าง ๆ เช่น การตั้งความหวังของพ่อแม่ การปรับตัวเข้ากับสังคมในมหาวิทยาลัย การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เป็นต้น แม้ความเครียดเป็นเรื่องปกติที่พบได้ในนักศึกษาทุกคน ความเครียดเรื้องรังอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความสุขโดยรวม ตลอดจน เกรดและผลการเรียน การศึกษาโดยสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน (American Psychological Association) พบว่าวัยรุ่นมีระดับความเครียดใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ นั่นหมายความว่าวัยรุ่นอาจมีความเครียดเรื้อรังในระดับที่มีนัยสำคัญ และอาจเป็นความเครียดที่เกินความสามารถในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ วัยรุ่นประมาณ 30% รู้สึกแย่ หดหู่ …

วิธีรับมือ “การบ้านเยอะ”

วิธีรับมือ “การบ้านเยอะ” บ่อยครั้งที่การมี การบ้านเยอะ ๆ (ลองนึกภาพนะครับ Essay 2000 คำ จำนวน 4 วิชา) อาจก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมาจากการการรับมือการบ้านเยอะด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม ซึ่งปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นจากการบ้านมีอยู่หลากหลายประการครับ ไม่ใช่ว่าการบ้านเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ เพียงถ้าเรารับมือกับการบ้านไม่ดี ปัญหาต่าง ๆ จะตามมาได้ หลาย ๆ คนบ่นว่ามีการบ้านมากเกินไป และ มีข้อแก้ตัวว่าทำไมถึงทำการบ้านไม่เสร็จ เช่น สุนัขกินการบ้านเข้าไป เครื่องพิมพ์เสีย อินเทอร์เน็ตขัดข้อง เป็นต้น …