Month: June 2021

รู้หรือไม่ว่า ใครคือ “ผู้คิดค้นการบ้าน”

ใครคือ ผู้คิดค้นการบ้าน? บทความ “ใครคือ ผู้คิดค้นการบ้าน?” โดย ทีมนักเขียน HW ในบทความนี้ ผมนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ใครเป็นคนคิดค้นการบ้าน หรือ ผู้ที่คิดค้นการบ้าน ครับ เราทุกคนล้วนเคยทำการบ้านมาก่อนครับ นักวิชาการบางท่านมองว่าการบ้านไม่ได้เป็นเพียงกิจวัตรประจำวันของนักเรียนเท่านั้น เพราะเป็นปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างโรงเรียนและครอบครัวด้วยครับ ดังนั้นในช่วงหลังจากการขยายการศึกษาในช่วงศตวรรษที่ 19 และศตวรรษที่ 20 นี้ เจ้าการบ้านที่ว่านี่มักจะนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างครอบครัวและโรงเรียน เพราะมันสะท้อนความสามารถของผู้ปกครองในการควบคุมเวลาของลูกๆ และ บทบาทของผู้ปกครองเองในการศึกษาของลูกๆ ครับ มีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านการบ้านเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 …