Month: January 2021

การเขียน Literature Review (การทบทวนวรรณกรรม)

การเขียน Literature Review คืออะไร? คลังศัพท์ไทย โดย สวทช. ให้ความหมายภาษาไทยของคำว่า Literature Review ว่า การทบทวนวรรณกรรม ครับ ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ไม่ปรากฏคำว่า “ทบทวนวรรณกรรม” ครับ แต่มีคำว่า ทบทวน หมายถึง ย้อนกลับทำซํ้าอีกเพื่อให้แม่นยำ เช่น ทบทวนตำรา และ พิจารณาอีกครั้งหนึ่งฯ ส่วน วรรณกรรม …

แผนการเขียน Essay กับ 2 ขั้นตอนสำคัญ

แผนการเขียน Essay กับ 2 ขั้นตอนสำคัญ เคยจะเขียน Essay แล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเขียนอะไรไหมครับ? หลังจากนั้น ก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อ และอาจจะเริ่มไม่ชอบเขียน Essay ไปเลย เป็นกันบ้างไหมครับ? วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คือ คุณจะต้องมี “แผนการเขียน Essay” ครับ ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้า — ย้ำอีกครั้งนะครับ คุณจะต้องเขียนแผนการเขียน Essay ครับ! การวางแผนการเขียนเป็นทักษะหนึ่งที่สำคัญ บางครั้งอาจารย์อาจมอบหมายให้คุณเขียน Essay …