Month: March 2020

การเขียน Conclusion (บทสรุป) ของ Essay

คำแนะนำสำหรับ การเขียน Conclusion (บทสรุป) ของ Essay  หากคุณกำลังเขียน Essay อยู่ตอนนี้ เราขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้ การเขียน Conclusion หรือ บทสรุป หรือ การสรุปเนื้อหา ให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คุณอาจนำไปประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ถูกต้องในการเขียน Conclusion ที่ดีครับ โครงสร้าง Conclusion 1. Thesis Re-statement อย่างแรกเลยนะครับ คุณต้องตรวจสอบว่าได้เขียนเนื้อหาที่ตรงกับ Topic ที่ได้รับมอบหมายแล้ว …