Month: March 2020

การเขียน Conclusion ของ Essay อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำสำหรับ การเขียน Conclusion ของ Essay อย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณกำลังเขียน Essay อยู่ตอนนี้ เราขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้การเขียนสรุปเนื้อหาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คุณอาจนำไปประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ถูกต้องในการเขียน Conclusion ที่ดีครับ อย่างแรกเลยนะครับ คุณควรตรวจสอบว่าได้เขียนเนื้อหาที่ตรงกับ Topic ที่ได้รับมอบหมายแล้วหรือยัง ในการนี้คุณตรวจสอบการอ้างอิงและเชื่อมโยงการอ้างอิงเข้ากับเนื้อหา เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลใน การเขียน Conclusion คุณควรตรวจสอบด้วยว่าได้เขียนโต้แย้งอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ส่วนนี้ควรครอบคลุมสิ่งที่ได้เขียนไปใน Thesis Statement ที่เขียนไว้ตอนต้น เขียน Thesis Statement …