Month: October 2019

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว คำศัพท์ที่น่าสนใจ additional ที่เพิ่มขึ้น, ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, (adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม animated ที่เหมือนมีชีวิต, (แอน นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา S. …

การเขียน Argument Essay

การเขียน Argument Essay การเขียน Argument Essay กับ เคล็ดลับในการลดความกดดันเรื่องเวลา การเขียน Argument Essay มีในทั้ง Graduate Record Examinations (GRE) และ Graduate Management Admission Test (GMAT) ทั้งคู่ต่างมี Essay ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Argument ให้เขียนเวลาสั้นๆ ในการสอบแต่ละครั้ง คุณจะมีเวลาประมาณ 30 …

ธุรกิจบริการรับเขียน Essay – พื้นที่สีเทา เทคโนโลยี และ กฎหมาย

ธุรกิจบริการรับเขียน Essay ภาษาอังกฤษ บทความ ธุรกิจบริการรับเขียน Essay ภาษาอังกฤษ นี้ เรียบเรียงจาก “How Students Turn to Essay Mills to Help them Cheat” โดย BBC.com นักศึกษาบางคนดิ้นรนจ่ายให้กับนักเขียน เพื่อใช้บริการรับเขียน Essay ภาษาอังกฤษ ที่สามารถนำไปใช้ส่งได้จริง อย่างไรก็ตาม มีคนบางกลุ่มโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางการศึกษาพยายามจัดการกับการแพร่ระบาดของการให้บริการรับเขียน Essay …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ acclaim: สรรเสริญ, เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม, โห่ร้อง, เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ, …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ aim การเล็ง, ความตั้งใจ, จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน, ตั้งเป้า, มุ่งเป้า, ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า, ทักษะการเล็ง, เป้า, เป้าหมาย, ที่หมายระดับความแม่นยำ(เอม) vt., …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ approached การเข้าใกล้, เข้าใกล้, เข้าตีสนิท, เข้าหา, คล้าย, ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น, ความคล้ายกัน, ปฎิบัติต่อ, จัดการ, วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, สิ่งที่คล้ายกัน(อะโพรช’) vt. , vi. …

การเขียน Analytical Essay

การเขียน Analytical Essay เรียบเรียงจาก How to Write an Analytical Essay โดย Megan Morgan 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของ การเขียน Analytical Essay การเขียน Analytical Essay คืองานเขียนที่นำเสนอ Argument หรือการเรียกร้องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังวิเคราะห์ อาจเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์งานเขียนหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง การวิเคราะห์ปัญหาหรือความคิด ดังนั้น คุณจะต้องแยกหัวข้อออกเป็นส่วนๆ และแสดงหลักฐาน …

ฟื้นฟูสมอง พัฒนาความจำ

ฟื้นฟูสมอง ด้วยการออกกำลังกาย ฟื้นฟูสมอง พัฒนาความจำ – เรียบเรียงจาก บทความโดย CNN การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพสมองดีขึ้น การออกกำลังกายวันนี้ ไม่ถือว่าเร็วหรือช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นฟื้นฟูสมอง แม้แต่การออกกำลังกายเบาๆ ก็สามารถช่วยเพิ่มความจำได้ ทั้งยังพัฒนาความเร็วในการประมวลผลในใจและเพิ่มขนาดของ hippocampus ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่สร้างความทรงจำใหม่ๆ (ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก) เพียงแค่คุณเดินออกไปเดินเล่นประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็ช่วยให้คุณพัฒนาความทรงจำและความเร็วในการประมวลผลในใจแล้ว การวิจัยยังพบว่าระดับกรดอะมิ ชนิด homocysteine มีส่วนเกี่ยวข้องกับความจำที่ไม่ดีและความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ที่เพิ่มเป็นสองเท่า ทั้งนี้ วิตามินบี …