เพจเก่ารายเดือน: October 2019

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Japan Ninja Student Gets Top Marks for Writing Essay in Invisible Ink” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว คำศัพท์ที่น่าสนใจ additional ที่เพิ่มขึ้น, ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น, (adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น, ซึ่งรวม animated ที่เหมือนมีชีวิต, (แอน นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา S. lively, vital A. lifeless, sluggish), (adj) กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, ซึ่งมีชีวิต, ซึ่งมีชีวิตชีวา, …

การเขียน Argument Essay

การเขียน Argument Essay การเขียน Argument Essay กับ เคล็ดลับในการลดความกดดันเรื่องเวลา การเขียน Argument Essay มีในทั้ง Graduate Record Examinations (GRE) และ Graduate Management Admission Test (GMAT) ทั้งคู่ต่างมี Essay ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ Argument ให้เขียนเวลาสั้นๆ ในการสอบแต่ละครั้ง คุณจะมีเวลาประมาณ 30 นาที ในการเขียน Essay ดังนั้นการมีโครงสร้างที่ชัดเจนก่อนการสอบจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่ง คราวนี้มาดูคำถามตัวอย่างจากการสอบทั้งสองชนิด เพื่อเรียนรู้วิธีเขียนตอบ คำถามได้มาจาก คู่มือ 2018 GMAT “The …

ธุรกิจบริการรับเขียน Essay เป็นปัญหาหนักใจใครหรือเปล่า?

ธุรกิจบริการรับเขียน Essay บทความ ธุรกิจบริการรับเขียน Essay นี้ถูกเรียบเรียงจาก “How Students Turn to Essay Mills to Help them Cheat” ซึ่งเป็นบทความโดย BBC.com นักศึกษาบางคนดิ้นรนจ่ายให้กับนักเขียน เพื่อใช้บริการรับเขียน Essay ที่สามารถนำไปใช้ส่งได้จริง อย่างไรก็ตาม มีคนบางกลุ่มโดยเฉพาะนักเคลื่อนไหวทางการศึกษาพยายามจัดการกับการแพร่ระบาดของการให้บริการรับเขียน Essay รวมถึงผู้ให้บริการรับเขียน Essay ที่ได้ประโยชน์จากการให้บริการดังกล่าว เรื่องนี้มาจากการให้บริการรับเขียน Essay ซึ่งเป็นธุรกิจชนิดหนึ่ง ในบนความของ BBC มีการสัมภาษณ์ “คริส” ซึ่งกล่าวว่าครั้งแรกที่เขาเขียน Essay ให้คนอื่น เขาได้รับค่าจ้างเป็นค่าอาหาร (หม้อไฟ) …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Read Beanie Feldstein’s Touching Essay about Grieving the Death of Her and Jonah Hill’s Older Brother” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ acclaim: สรรเสริญ, เสียงโห่ร้อง, เสียงแซ่ซ้อง, เสียงตะโกนด้วยความชื่นชม, โห่ร้อง, เปล่งเสียงแสดง, ตะโกน, ปรบมือให้, โห่ร้องต้อนรับ, (อะเคลม) vt., n.เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง acclamation n. S. hail), …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “How to Write an Essay” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ aim การเล็ง, ความตั้งใจ, จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ตั้งใจ, เจตนา, วางแผน, ตั้งเป้า, มุ่งเป้า, ตั้งเป้า, เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า, ทักษะการเล็ง, เป้า, เป้าหมาย, ที่หมายระดับความแม่นยำ(เอม) vt., vi., n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful …

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis”

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว “Selena Gomez Pens Powerful Essay about US Immigration Crisis” คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเนื้อหาข่าว  คำศัพท์ที่น่าสนใจ approached การเข้าใกล้, เข้าใกล้, เข้าตีสนิท, เข้าหา, คล้าย, ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น, ความคล้ายกัน, ปฎิบัติต่อ, จัดการ, วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย, สิ่งที่คล้ายกัน(อะโพรช’) vt. , vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที, จวน, มีความสามารถเกือบเท่ากับ, เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้, วิธีการเข้าไป (เช่น …

การเขียน Analytical Essay

การเขียน Analytical Essay   เรียบเรียงจาก How to Write an Analytical Essay โดย Megan Morgan 1. เข้าใจวัตถุประสงค์ของ การเขียน Analytical Essay การเขียน Analytical Essay คืองานเขียนที่นำเสนอ Argument หรือการเรียกร้องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังวิเคราะห์ อาจเป็นในลักษณะของการวิเคราะห์งานเขียนหรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง การวิเคราะห์ปัญหาหรือความคิด ดังนั้น คุณจะต้องแยกหัวข้อออกเป็นส่วนๆ และแสดงหลักฐาน (References) ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือ จากการวิจัยต่างๆ เช่น งานเขียน The Shining ของ Stanley …

ฟื้นฟูสมอง พัฒนาความจำ

ฟื้นฟูสมอง พัฒนาความจำ – เรียบเรียงจาก บทความโดย CNN ฟื้นฟูสมอง ด้วยการออกกำลังกาย การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการออกกำลังกายช่วยให้สุขภาพสมองดีขึ้น การออกกำลังกายวันนี้ ไม่ถือว่าเร็วหรือช้าเกินไปที่จะเริ่มต้นฟื้นฟูสมอง แม้แต่การออกกำลังกายเบาๆ ก็สามารถช่วยเพิ่มความจำได้ ทั้งยังพัฒนาความเร็วในการประมวลผลในใจและเพิ่มขนาดของ hippocampus ซึ่งเป็นส่วนของสมองที่สร้างความทรงจำใหม่ๆ (ทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก) เพียงแค่คุณเดินออกไปเดินเล่นประมาณ 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ก็ช่วยให้คุณพัฒนาความทรงจำและความเร็วในการประมวลผลในใจแล้ว การวิจัยยังพบว่าระดับกรดอะมิ ชนิด homocysteine มีส่วนเกี่ยวข้องกับความจำที่ไม่ดีและความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ที่เพิ่มเป็นสองเท่า ทั้งนี้ วิตามินบี 12 และกรดโฟลิกช่วยลดระดับ homocysteine ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ผักใบเขียวและผลไม้มีกรดโฟลิก วิตามินบี 12 พบได้ในเนื้อ ปลา โยเกิร์ต และซีเรียล …