Month: September 2019

ต้องเขียน Essay แต่ผมเหนื่อยมากเลย?

ต้องเขียน Essay แต่ผมเหนื่อยมากเลย? ต้องเขียน Essay หรอ? ความเหนื่อยล้าอ่อนเพลียมักเกิดขึ้นเป็นประจำในหมู่นักเรียนนักศึกษาและวัยทำงาน แต่จะทำอย่างไรหากต้องเขียน Essay ในทางการแพทย์ อาการอ่อนเพลีย หรือ Fatigue เป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจหรือขาดพลังงาน ซึ่งสาเหตุที่พบบ่อยเกิดได้จากโรคประจำตัวต่างๆ หรือมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เพียงพอหรือขาดการออกกำลังกาย ในเบื้องต้น หากมีอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ต้องหาเวลาพักผ่อนครับ (ถ้ามีงาน เช่นต้องเขียน Essay ส่ง จะทำอย่างไร? วันนี้เรามีคำตอบครับ) แต่หากพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่อ่อนแอ …