Month: March 2017

การเขียน Essay ที่ดี

การเขียน Essay ที่ดี นั้นสำคัญไฉน? การเขียน Essay ที่ดี โดย Lauren Bradshaw และ Mike Lesczinski แปล-เรียบเรียง โดย ทีมนักเขียน HW “การเขียน Essay ที่ดี เหมือนกับการศึกษาจิตวิญญาณของตัวคุณเอง” เคยรู้สึกไหมว่าทำไมอาจารย์มักจะสั่งให้เขียน Essay มากมาย ทำไมอาจารย์ไม่ให้เราตอบคำถามด้วยการนำเสนอทั่ว ๆ ไป เอาล่ะครับ ตอบได้ไม่ยากเลย …