คำนวณค่าบริการ รับเขียน Essay

🖱️ ตารางค่าบริการ

สั่งทำ Essay ง่ายกว่า ไม่ต้องรอ ทราบราคาทันที ทั้งนี้ ลูกค้าจำเป็นต้องระบุข้อมูลงานให้ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มประเมินค่าทำงานต่อไปนี้

** นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถ สั่งทำ Essay ได้โดยตรงผ่าน Email order@hw5775.com โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 2-15 นาที หรือ เพิ่ม LINE ID: @orderwork เพื่อ Chat กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

สั่งทำ Essay

PLEASE NOTICE: HW Privacy Policy
โปรดทราบว่าในการ สั่งทำ Essay นั้น HW จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ของท่าน (ชื่อ, ระดับการศึกษา, Content งาน, สถานศึกษา, Email, เบอร์โทรศัพท์, LINE ID, และ รายละเอียดต่างๆ ของงาน) ไปเผยแพร่ หรือส่งผ่านต่อสาธารณชนใดๆ ในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับ “การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร” จากท่านก่อนเท่านั้น