การเขียน essay ภาษาอังกฤษ – เทคนิคสำหรับการเขียน Essay!

การเขียน essay ภาษาอังกฤษ ให้ถูกหลัก?

ผู้เขียนเริ่มเรียนรู้วิธี การเขียน essay ภาษาอังกฤษ จริงๆ ก็ตอนเข้าเรียน ปี 1 ที่มหาวิทยาลัย ตอนนั้นสิ่งที่รู้สึกคือ ทำไม การเขียน Essay ภาษาอังกฤษ มันถึงยากจัง ทำไมมันมีกฎมีเกณฑ์หลากหลายประการให้น่าปวดหัว วันนี้ ผู้เขียนได้ค้นคว้าข้อมูล และสรุปในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องเขียน essay อยู่บ่อยๆ โปรดจำไว้ว่า …

Essay ประกอบด้วย 2 พารากราฟ ขึ้นไป

เราจะเริ่ม การเขียน essay ภาษาอังกฤษ ด้วย Thesis statement ซึ่งเป็นใจความสำคัญเกี่ยวข้องกับหัวข้อ Essay ภาษาอังกฤษ ของเรา

Body ของ Essay ภาษาอังกฤษ

ประกอบด้วย พารากราฟ + Supporting Ideas เขียน Essay ภาษาอังกฤษ แต่ละพารากราฟ เราจะต้องเริ่มต้นด้วย Topic sentence ที่เป็น main idea ของพารากราฟนั้นๆ และหลังจากนั้น ให้เริ่มกล่าวถึง supporting idea ซึ่งเป็นรายละเอียดจาก topic sentence เป็นการบอกข้อมูลอย่างละเอียดที่สนับสนุน Topic sentence โดยหลักการ เราควรมี 3 supporting ideas ขึ้นไป

Conclusion ของ Essay

คือ บทสรุป ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆ จำไว้ว่า เราต้อง เขียน Essay ภาษาอังกฤษ ให้จบอย่างสวยงาม ซึ่งเราอาจจบด้วยคติสอนใจ หรือ ความคิดเห็นส่วนตัว หรือการทวนในความสำคัญ (main points) ของทุกๆพารากราฟ

การเขียน Essay ภาษาอังกฤษ

เทคนิคเพิ่มเติม

หลังเขียน Essay ภาษาอังกฤษ เสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบ Thesis statement และ topic sentence ว่าไวยากรณ์ถูกต้องไหม อย่างไร โดยให้เลี่ยงการใช้ศัพท์ยากๆ หรือที่เราไม่มั่นใจ หลังจากนั้น ให้ดูว่าเราเรียบเรียงเนื้อเรื่องอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ และดูว่าเราเขียนรายละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชัดเจนแล้วหรือยัง เน้นว่าเขียนอธิบายให้ชัด ตอบสิ่งที่เขาถาม ตอบให้ทุกประเด็น อย่าเฉไปเรื่องอื่น เขียนระดมความคิดเราในกระดาษโน๊ต เช่น เขาให้เขียนเกี่ยวกับการศึกษาไทย เราก็เขียนลงไปในกระดาษเราในแง่มุมต่างๆ ของระบบการศึกษา เช่น Not well-organised, Have to develop, too expensive for common people, เสร็จแล้วก็เลือกที่อยากเขียนมากที่สุด จากนั้นจะมี 3 พารากราฟ ซึ่งในพารากราฟแรก เราจะพูดถึง syllabus พารากราฟที่สองพูดถึง personnel ส่วนพารากราฟที่ 3 พูดถึง budget นอกจานี้ แต่ละ พารากราฟ น้องก็เขียน Topic sentence พร้อมอธิบาย + ตัวอย่าง เสร็จแล้วมาตรวจ ไวยากรณ์ และตัวสะกด ขั้นตอนนี้สำคัญต้องมีการตรวจก่อนส่งทุกครั้ง ไม่ใช่เขียนแล้ว ส่งทันที ทั้งนี้ การเขียน essay ที่ดี เริ่มจากการอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษบ้าง ติดตามข่าวการศึกษาบ้าง อ่านเยอะๆ และเขียนเยอะๆ นะคะ

ที่มา http://khruhuang.blogspot.com/2012/03/essay.html
⚠️ พวกเราทุกคนที่ HW มีความเป็นห่วงคุณลูกค้าอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus Disease (COVID-19) จึงขอให้คุณลูกค้าดูแลสุขภาพเสมอและป้องกันตนเองให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสดังกล่าวครับ 
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19