การเขียน Conclusion ของ Essay อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำสำหรับ การเขียน Conclusion ของ Essay อย่างมีประสิทธิภาพ

การเขียน Conclusionหากคุณกำลังเขียน Essay อยู่ตอนนี้ เราขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้การเขียนสรุปเนื้อหาเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่คุณอาจนำไปประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ถูกต้องในการเขียน Conclusion ที่ดีครับ อย่างแรกเลยนะครับ คุณควรตรวจสอบว่าได้เขียนเนื้อหาที่ตรงกับ Topic ที่ได้รับมอบหมายแล้วหรือยัง ในการนี้คุณตรวจสอบการอ้างอิงและเชื่อมโยงการอ้างอิงเข้ากับเนื้อหา เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลใน การเขียน Conclusion คุณควรตรวจสอบด้วยว่าได้เขียนโต้แย้งอย่างสมบูรณ์แล้วหรือไม่ ส่วนนี้ควรครอบคลุมสิ่งที่ได้เขียนไปใน Thesis Statement ที่เขียนไว้ตอนต้น เขียน Thesis Statement ซ้ำใหม่อีกครั้ง แต่อย่าลืม Paraphrase ด้วยนะครับ จากนั้นก็เขียนสิ่งที่ Essay บอกเล่าและตีความผลและข้อมูลขณะที่สนับสนุนด้วยการอ้างอิง คุณยังสามารถเขียนข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ใน Conclusion จะต้องชี้ให้เห็นผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาด้วยนะครับ

การเขียน Conclusion ที่มีประสิทธิภาพ

หลายคนสงสัยว่าจะสรุป Essay ได้อย่างไรเพื่อให้อาจารย์หรือผู้อ่านเข้าใจและชอบเนื้อหาดังกล่าว วันนี้เรามีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีเขียนสรุป Essay มาฝากครับ การเติมเต็มความสมบูรณ์ของ Conclusion คือการเขียนอย่างเป็นระบบ เนื้อหาที่สั้นแต่ให้ข้อมูลที่ดี สรุปเนื้อทั้งหมดใน Essay สรุปทุกสิ่งที่คุณมี และสรุปผลที่ได้รับจากการเขียน มีกฎสำคัญคือ ไม่ต้องเขียนมากเกินไปขณะที่เขียน Conclusion เนื่องจากคนที่อ่านบทมักจะได้อ่าน Essay ทั้งหมดแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีเพียงโครงร่างสั้น ๆ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดใช้ภาษาที่ชัดเจนและเรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องทำให้อาจารย์สับสนเพราะการเขียนหรือใส่เนื้อหาที่ไม่สำคัญมากเกินไป สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากในการเขียน Conclusion คือการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านหรืออาจารย์ ตั้งแต่ประโยคแรก ข้อความแรก คือคุณต้องเขียนให้อาจารย์จดจำทุกสิ่งที่เขียนไปแล้ว หลีกเลี่ยงการเพิ่มข้อเท็จจริงหรือข้อความใหม่ๆ เพราะจะทำให้ความแม่นยำของข้อมูลลดลง Conclusion จะต้องเชื่อมโยงกับคำตอบของคำถามที่กล่าวถึงในตอนต้น ซึ่งหมายถึงว่าจะต้องกลับไปพูดถึงและตอบปัญหาที่ได้รับการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำให้ Essay สมบูรณ์ และเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในเนื้อหาที่จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเนื้อหาโดยรวม มีการเสริมสิ่งที่เรียกว่า คำถามที่ไม่ถูกแตะต้อง ซึ่งประเด็นนี้ไม่ได้บังคับ แต่ถ้าคุณต้องการเขียนในสิ่งที่ยังไม่ได้ตอบ และต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติม เพียงแสดงแนวคิดที่เป็นไปได้ในส่วน Conclusion ของ Essay ตรวจสอบโอกาสในการวิจัยในอนาคต ซึ่งความจริงคือ การวิจัยหรือการศึกษาใดๆ จะไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอน ฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่คุณจะบอกอาจารย์ว่ายังมีบางสิ่งที่ต้องทำการวิจัยเพิ่มเติม ในการเขียนงานจริง ให้ระบุถึงการค้นหาข้อเท็จจริงมีประโยชน์ด้วยนะครับ Essay ของคุณมีคุณค่าหรือไม่ ประเด็นนี้ไม่บังคับครับ แต่คุณอาจเน้นว่าการค้นพบที่คุณเขียนเป็นการตรวจสอบเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่ ในย่อหน้านี้คุณชี้แจงว่าได้ให้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับคำถามที่คุณพยายามตอบตลอดภารกิจหรือไม่ หรือคุณปล่อยคำถามไปทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ตอบเพื่อเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านหรือไม่ แต่ทางที่ดีนะครับ Conclusion ควรครอบคลุมคำตอบสำหรับปัญหาหลัก คุณจะต้องสรุปข้อบกพร่องด้วยนะครับ ซึ่งมีประโยชน์มากในการแสดงรายการข้อบกพร่อง พร้อมระบุวิธีหรือคำแนะนำที่เป็นไปได้ สำหรับการปรับปรุง หรือการอธิบายวิธีการที่มีผลต่อการเขียนสำหรับผู้อ่านอื่นๆ ขั้นตอนสุดท้ายคือสิ่งที่คุณควรทำหลังเสร็จงาน คือการพิสูจน์อักษรและการจัดรูปแบบ เพิ่มความสมบูรณ์ให้ Conclusion ตัวแปรที่ดีที่สุด คือการเกลาข้อความไว้ก่อน แล้วอ่านเป็นครั้งที่สอง ซึ่งจะช่วยให้คุณสังเกตเห็นข้อผิดพลาดต่างๆ ใน Conclusion และสามารถทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นได้ นอกจากนี้ ให้อ่านออกเสียงเพื่อสังเกตโครงสร้างการเขียนว่างฟังดูเป็นธรรมชาติหรือไม่

เขียน Conclusion โดยใช้คำเชื่อม

เมื่อได้เรียนรู้วิธีการเริ่มต้นเขียน Conclusion ไปแล้ว คราวนี้จะมาเน้นการใช้คำเชื่อม คำเหล่านี้เชื่อมโยงแนวคิด ปรับปรุงการไหลของโครงสร้างการเขียน และเชื่อมต่อกับจุดประสงค์ในการเขียนครับ เมื่อคุณสรุป Essay ให้เพิ่มคำต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของงานครับ สำหรับการสรุปเนื้อหา ให้ลองใช้คำว่า ultimately, to sum up, to conclude, in summary, in short, in brief, all things considered, หรือ all in all ครับ ในการกล่าวถึงความเห็นที่ตรงข้าม ให้ลองใช้คำว่า nevertheless, in spite of, however, หรือ despite ครับ ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ให้ลองใช้คำว่า similarly, moreover, หรือ in addition ครับ

แม้การเขียน Conclusion นั้นอาจจะน่าเบื่อ คุณอาจเหนื่อยล้าหลังจากใช้ความพยายามในการเขียนงานทั้งหมด แต่บอกได้เลยครับว่านี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเขียนอะไรออกไปก็ได้นะครับ คุณอาจจะเพิ่มคำเชื่อมลงในย่อหน้าสุดท้ายของงาน เพื่ออธิบายเนื้อหาที่คุณกล่าวถึงในงานที่มอบหมายครับ

Conclusion เรียกได้ว่าเป็นส่วนสุดท้ายของ Essay เป็นย่อหน้าสุดท้ายที่เป็นบทสรุปของงาน ซึ่งอาจรวมถึงการคาดการณ์สำหรับอนาคต บางคนคิดว่า Conclusion นั้นไม่สำคัญ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทุกอย่างแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Conclusion ที่ไม่ดีอาจเป็นอันตรายต่องาน ในขณะที่ Conclusion ที่ดีทำให้ผู้อ่านและอาจารย์รู้สึกประทับใจได้ครับ จุดประสงค์ของ Conclusion ใน Essay คือการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เป็นการแนะนำส่วนอื่น ๆ ของ Essay ครับ การเขียน Essay นั้นยากกว่าเรียงความทั่วไป เพราะมีส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากการแนะนำย่อหน้า เนื้อหา และ Conclusion ซึ่งเป็นงานทางวิทยาศาสตร์ที่จริงจัง มุ่งเน้นไปที่ปัญหาและตรวจสอบปัญหา และนั่นคือเหตุผลที่ Conclusion เป็นส่วนสำคัญของงานในการอธิบายผลลัพธ์ของการวิจัย และการวิเคราะห์ การสรุปงานทำการคาดการณ์สำหรับอนาคต และช่วยให้สามารถทำการวิจัยต่อไปในอนาคต หากคุณตัดสินใจที่เรียนในระดับที่สูงขึ้น หากไม่มี Conclusion ที่ทรงพลัง คุณอาจจะล้มเหลวได้ ดังนั้นควรพยายามทำให้ส่วนสุดท้ายนี้โดดเด่น และปราศจากความผิดพลาดครับ

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำที่สำคัญ และมีคุณค่าในการนำไปปรับใช้เพื่อเขียน Conclusion ที่ดีครับ!

ให้เขียนย้ำเนื้อหา และ Thesis Statement โดยการเขียนเนื้อหาที่อีกครั้งในรูปแบบใหม่ ใช้ประโยคที่กล่าวถึงเรื่องนี้ โดยอธิบายว่าทำไมถึงสำคัญ ส่วนนี้ควรมีความชัดเจนและเรียบง่าย สั้น และ อ่านง่าย ถ้าคุณได้ระบุเหตุผล และข้อโต้แย้งหลัก ไว้ในย่อหน้าเนื้อหาแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องแนะนำข้อมูลใหม่ใน Conclusion โดยปกติการเขียนเนื้อหาในจุดนี้ ไม่ควรยาวเกินหนึ่ง หรือ สองประโยค ให้พูดถึงประเด็นหลักของ Essay สรุปประเด็นหลักของ Essay เพื่อย้ำเตือนผู้อ่านว่า Essay นี้เกี่ยวกับอะไร คำแนะนำที่ดีที่สุดในที่นี้ คืออ่านย่อหน้าเนื้อหา และเขียนแนวคิดและข้อเท็จจริงที่สำคัญที่สุด แต่ไม่ควรคัดลอกข้อความมาโดยตรง ให้ใช้ภาษาและวลีที่คล้ายกันแทนครับ จากนั้นให้อธิบายความสำคัญของประเด็นหลัก โดยส่วนนี้ไม่จำเป็นเสมอไป อย่างไรก็ตาม คุณอาจเขียนถึงอนาคตของการศึกษาในเรื่องดังกล่าวเรื่อง โดยการเพิ่มคำกระตุ้นการตัดสินใจ หรือเขียนข้อเสนอแนะ กระตุ้นให้อาจารย์หรือผู้อ่านอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา หรือวิเคราะห์เนื้อหาเพิ่มเติม ทั้งนี้ การเขียน Conclusion เป็นโอกาสที่ดีในการสร้างบริบทที่กว้างขึ้น เป็นย่อหน้าที่คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเนื้อหาจึงสำคัญ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจำเป็นต้องเขียน Conclusion ครับ ตัวอย่างเช่น หาก Essay อยู่ในวิชาวรรณคดี คุณสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเนื้อหานั้นจึงมีความเกี่ยวข้องในสังคมสมัยใหม่ หากคุณเขียนเกี่ยวกับประเทศอื่น คุณสามารถอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลที่ได้รับในประเทศเอง วิธีทำให้ Conclusion มีประสิทธิภาพมากขึ้นคือ การระมัดระวังให้ย่อหน้าแรกและย่อหน้าสุดท้ายเชื่อมต่อกันและสัมพันธ์กันครับ

หากคุณกำลังมองหา บริการรับเขียน Essay อยู่ คลิ๊กที่นี่ครับ

เรียบเรียงจาก Conclusions (The University of North Carolina at Chapel Hill)

⚠️ พวกเราทุกคนที่ HW มีความเป็นห่วงคุณลูกค้าอย่างยิ่ง เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Coronavirus Disease (COVID-19) จึงขอให้คุณลูกค้าดูแลสุขภาพเสมอและป้องกันตนเองให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อไวรัสดังกล่าวครับ 
ติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19